Abraham,  PENÍZE

15 MINUT PRO NOVOU REALITU

JE MOJE „REALITA“ SKUTEČNĚ VŠÍM, CO JE REÁLNÉ?

Nabízíme vám postup, 

pomocí kterého můžete dosáhnout stavu bytosti 

podle vlastní volby, 

abyste mohli čerpat sílu vesmíru 

a přitahovat předměty podle svých přání, 

a ne podle současného stavu.

Protože z našeho pohledu je velký rozdíl mezi tím, 

co právě existuje – což nazýváte „realita“ –, 

a tím, jaká je skutečná realita.

I když se nacházíte v těle, které není zdravé, 

nebo velikostí, tvarem či vitalitou neodpovídá tomu, 

co jste zvolili, 

žijete životním stylem, který vás netěší, jednáte s lidmi,

kteří vám nepřinášejí radost…chceme vám pomoci pochopit, 

že i když to vypadá na váš stav bytosti, nemusí jím být.

Stav vaší bytosti je takový, jakou bytostí se cítíte být. 

Kdykoliv.

JAK MOHU ZVĚTŠIT SVOU MAGNETICKOU SÍLU?

Myšlenky, které vás napadají, aniž by vyvolaly silné emoce, 

nemají velkou magnetickou sílu. 

Každá vaše myšlenka má tvůrčí potenciál 

nebo potenciál magnetické přitažlivosti, 

ale myšlenky v kombinaci se silnými emocemi jsou nejsilnější.

Většina vašich myšlenek potom nemá velkou přitažlivou sílu. 

Více či méně udržují to, co jste již přivolali.

10 nebo 15 minut denně,

ve kterých si ujasníte myšlenky vyvolávající silné, 

vášnivé, pozitivní emoce, pro vás mají velkou hodnotu.

Zde vám nabídneme postup, 

podle kterého denně strávíte trochu času 

intenzivním přivoláváním zdraví, 

vitality, úspěchu, pozitivních vztahů…všech věcí, 

které představují vaši vizi dokonalého života. 

A to bude změna, přátelé.

Protože budete mít nejen prospěch z toho, co jste vytvořili, 

ale navíc získáte nový pohled, novou perspektivu, 

díky které se změní i vaše přání.

Tomu se říká vývoj a růst.

ABRAHAMŮV TVŮRČÍ PROCES

Zde je slíbený postup: 

každý den budete provádět druh „tvůrčího cvičení“ 

– ne dlouho – 15 minut je dostatečný časový interval, 

nejvýše 20 minut.

Toto cvičení se nemusí odehrávat každý den na stejném místě,

ale je dobré najít si kout, 

kde nebudete rozptylováni nebo vyrušováni.

Nejedná se o vstoupení do změněného stavu vědomí; 

není to stav meditace.

Je to stav rozjímání nad tím, co si přejete, 

stav rozjímání tak čistého, 

aby vnitřní bytost nabídla emoci na potvrzení souladu.

Než s procesem začnete, je důležité, abyste byli šťastní,

protože když budete nespokojení nebo lhostejní, 

pak vaše práce nebude mít velký význam 

a vy budete mít přitažlivou sílu. 

Když říkáme „šťastní“, nemáme na mysli nadšení, 

při kterém skáčete do stropu. 

Máme na mysli povznesenou, bezstarostnou náladu, 

pocit, že všechno je v pořádku. 

Proto doporučujeme dělat cokoliv, co vás učiní spokojenými.

To je pro každého z vás odlišné.

U Esther představuje rychlý způsob 

navození povznesené radostné nálady 

poslech hudby – ale nepůsobí každý druh hudby, 

dokonce ne pokaždé stejná hudba.

Některým z vás pomůže domácí zvířecí mazlíček

nebo blízkost tekoucí vody

Jakmile se budete nacházet v dobré náladě, 

posaďte se – a cvičení může začít.

Vaším úkolem při cvičení je vstřebávání informací, 

které jste během života získali 

(komunikací s ostatními a pohybem ve fyzickém prostředí).

Vaší prací je spojit informace v takový obraz sebe sama, 

jaký se vám bude líbit a potěší vás.

Životní zkušenosti nemají hodnotu jen pro cvičení.

Pokud využijete čas během dne – ať už jdete do práce, 

nebo pracujete doma, bavíte se s kolegy, 

přáteli nebo se svými dětmi či rodiči – mimo jiné ke sběru informací 

a vyhledávání věcí, které máte rádi – pak zjistíte, 

že každý den je zábavný.

Podlehli jste někdy nákupní horečce?

Měli jste peníze a hledali jste něco, co byste si koupili?

Všude byla spousta věcí, které jste nechtěli, 

a vy jste se snažili najít něco, co byste si koupili.

Takovým způsobem byste měli pohlížet na každodenní život… 

jako byste měli plnou kapsu něčeho, 

co vyměníte za nasbírané informace.

Můžete například potkat někoho, kdo je stále veselý.

Uložte si tuto informaci se záměrem použít ji později při cvičení.

Vidíte někoho jet na kole, které se vám líbí“ další užitečná informace.

Uslyšíte o zaměstnání, které by vás těšilo…když se setkáte s něčím, 

co by vás těšilo, zapamatujte si to. (Můžete si to i zapsat).

A když pak půjdete na cvičení, 

můžete začít nasbírané informace vstřebávat, 

a přitom si připravíte obrázek sebe sama, 

ze kterého začnete přitahovat do života základ toho, 

co vám přináší radost.

Pokud jste schopni si uvědomit, 

že vaším úkolem je – bez ohledu na to, 

jaké další aktivity provádíte – rozhlížet se kolem sebe 

a hledat věci, které si přejete, 

se záměrem použít je při cvičení 

k vytvoření vize sebe sama – pak zjistíte, 

že není nic, čím byste nemohli být, 

co byste nemohli dělat neb mít.

PROVÁDÍM TVŮRČÍ CVIČENÍ

Cítíte se dobře a sedíte někde, 

kde můžete provádět cvičení. 

Zde je příklad, jak jej můžete provést:

Jsem rád, že jsem zde,

 uvědomuji si hodnotu tohoto okamžiku. 

Cítím se velmi dobře.

Vidí se v celku, vytvořeném mnou samotným, 

v celku podle mého výběru. 

V této vizi jsem plný energie, neúnavný 

a pohybující se životem bez námahy. 

Vidím se v pohybu,

nastupuji do auta a zase z něj vystupuji, 

vcházím do budovy a místností a vycházím z nich, 

vstupuji do rozhovorů a životních situací, 

pohybuji se snadno, lehce a šťastně. 

Vidím se, jak přitahuji jenom ty, 

kdo jsou v harmonii s mým současným záměrem. 

Každým okamžikem je mi zřejmější, co si přeji. 

Když nasedám do auta a jedu k cíli, vidím se, 

jak přijíždím zdravý, svěží a včas, připraven na vše, 

co se tam chystám dělat. 

Vidím se v dokonalém oblečení ve stylu, 

který jsem si zvolil. 

Je báječné vědět, že nezáleží na tom, co zvolí ostatní 

nebo co si ostatní myslí, že jsem zvolil Já. 

Důležité je, že jsem se sebou spokojený 

a jsem jistě takový, 

jak se vidím. 

Zjišťuji, 

že nejsem omezovaný v žádné oblasti svého života …. 

Mám neomezený bankovní účet, 

a jak se vidím procházet životem,

 je potěšující vědět, 

že peníze mě v ničem neomezují. 

Všechna moje rozhodnutí jsou založena na tom, 

jestli si tuto zkušenost přeji, nebo ne – nikoliv na tom, 

jestli si ji mohu DOVOLIT. 

Já Vím, že Já Jsem magnet, který přitahuje úspěch, 

zdraví a vztahy, které jsem si vybral. 

Volím absolutní a neustálou hojnost, 

protože chápu, 

že ve vesmíru neexistují žádná omezení 

a svou hojností neomezuji ostatní… 

Je dost pro všechny. 

Řešení pro každého z nás je ve schopnosti vidět hojnost 

a přát si ji 

– a pak ji všichni přivoláme. 

Vybral jsem si „neomezené“,

které není nutné ukládat do skrýše – protože chápu, 

že mám sílu to přitáhnout. 

Když myslím na něco dalšího, co si přeji,

snadno získávám peníze,

takže mám neomezenou zásobu hojnosti a prosperity. 

Hojnost se odráží ve všech oblastech mého života… 

Vidím se obklopený těmi, 

kteří si podobně jako já přejí růst 

a kteří jsou ke mně přitahováni mou ochotou nechat je být, 

dělat nebo mít to, co si přejí, 

přitom nepotřebuji do života přitahovat věci, 

které si nepřeji. 

Vidím se, jak jednám s ostatními, směji se, 

mluvím a raduji se z toho, 

co je těší, a oni se radují z toho co těší mně. 

Všichni si navzájem vážíme jeden druhého 

a nikdo z nás nekritizuje nebo si nevšímá věcí, 

které se nám nelíbí. 

Vidím se ve výborném zdravotním stavu. 

Vidím sebe jako úspěšného člověka. 

Vidím sebe osvěženého životem, 

vážícího si zkušenosti fyzického života, 

který jsem si přál tak moc, 

že jsem se rozhodl stát se fyzickou bytostí. 

Je nádherné být fyzickou bytostí, 

rozhodovat se rozumem, 

a přitom získávat sílu vesmíru 

prostřednictvím síly Zákona Přitažlivosti. 

A z tohoto báječného stavu bytosti 

nyní přitahuji stále více. 

Je to dobré. 

Je to zábavné. 

Líbí se mi to. 

Ukončím cvičení a vydám se – během zbývající části dne 

– vyhledat další věci, které se mi líbí. 

Je krásné vědět, 

že když vidím někoho úspěšného, ale nemocného, 

nemusím ho použít při cvičení jako celek, 

ale jenom tu část z něj, která se mi líbí. 

Tak si přinesu příklad prosperity 

a příklad onemocnění nechám venku. 

Můj úkol je pro dnešní den splněn. 

Ukázka je z knihy Zákon přitažlivosti: Esther a Jerry Hicks

Fotografie: Maia Špačková

4 komentářů