MAIA TEXTY,  PENÍZE

FINANČNÍ BLAHOBYT

Tak moc rád umožňuji svou finanční prosperitu.

Moc rád umožňuji…

Miluji pocit umožňování si příjmu finanční prosperity.

Miluji pocit umožňování si přijímání finanční prosperity.

Miluji pocit souladu.

Miluji bytí ve svém Vortexu.

Vím, jak se tam dostat. 

Vím, jak tento proces funguje. 

Dnes vím mnohem více než včera,

a tak umím vyčíslit každou cestu, protože dokáži určit,

jaká cesta vede k přijímání a která ne. 

Chápu to nyní tak, jak jsem to nikdy předtím nechápal.

Tento proces umožňování si příjmu finanční prosperity je zábava.

Nyní chápu tento proces tvoření více než kdy předtím.

V mnoha aspektech mého života 

začínám vidět důkazy tohoto tvoření.

Miluji pocit umožňování si finančního blahobytu.

Vím, že je to záležitost slaďování mé vibrace.

Vím, že podle pocitů poznám, jak dobře se mi daří.

Vím, že dobrý pocit je odpovědí,

je to to, k čemu směřuji.

Vím, že se dokáži dobře zaměřovat na určitá témata.

Uvědomuji si, že téma peněz je takové, 

na které jsem se nějakou chvíli zaměřoval ne 

úplně čistě pozitivně.

Vím, že mohu změnit své myšlenky o čemkoliv.

Vím, že mi to jde každý den o něco lépe.

A poznávám tu lehkost, se kterou se to děje.

Dnes vím mnohem více než předtím 

a chápu tento proces tvoření více než kdy jindy.

Tento proces umožňování a stávání se je zábava.

Miluji nabízet vibraci mé finanční prosperity 

ještě předtím, 

než o tom začnu vidět fyzické důkazy.

Miluji vědět to, že Zákon Přitažlivosti je důsledný.

Již teď začínám vidět, 

jak se energie pohybuje kupředu.

Začínám vidět zhmotněné části mého finančního blahobytu

v nových zakázkách pro mou firmu, 

v těch, které se zhmotnily a v těch, 

které jsou rozjednány 

a moc se těším na ty, 

které jsou na cestě ke mně.

Cítím, že existuje vibrační rovina, 

kde jsem šťastný a prožívám ohromné nadšení.

Cítím, že jsem na cestě tam.

Nesejde na tom, jak dlouho to bude trvat…směřuji k tomu.

Já jsem v tom každý den lepší a lepší.

Cítím neustálou inspiraci.

Velmi oceňuji to, 

v jaké finanční prosperitě se nacházím teď.

Jsem hrdý na to, kam jsem došel.

Slouží mi to skvěle.

Mám finančně zabezpečeny mnohé potřeby sebe 

a mé rodiny.

Již teď žijeme ve stále více souladném blahobytu.

Miluji to, kde jsem teď 

a moc se těším na to, kam jdu.

Očekávám stále větší proud finanční prosperity a vím, 

že se mi to stále lépe daří.

Očekávám dobré výsledky, 

jak svou mysl stále udržuji v lépe pociťujícím místě.

Právě tam jsem.

Cítím stálou inspiraci.

Velmi se oceňuji za to, kam jsem došel.

Miluji své podnikání.

Miluji své účty.

Miluji svou prosperitu.

Miluji své obchodní nadání.

Miluji vize, které ke mně přichází.

Miluji vyjednávací schopnosti, kterými jsem obdařen.

Miluji tuto Svobodu.

Vím, že mě Zdroj hluboce miluje.

Vím, že mě Zdroj věčně podporuje a inspiruje.

Mám k dispozici obrovskou Lásku.

Text + fotografie: Maia Špačková