MAIA TEXTY

SKUTEČNÁ LÁSKA NENÍ O ČINECH, ALE O MYŠLENKÁCH

Mít se rád není prvotně o tom, jakou dietu zvolím, 

co si na sebe obléknu, jaké činnosti se oddávám 

…. je to především o tom, 

jak o sobě a svém fyzickém těle každý den přemýšlím. 

Jakými myšlenkami a přesvědčeními umožním té „Síle“, která tvoří světy, 

proudit skrze mé fyzické tělo do mého světa. 

To ostatní pak následuje v tom nejdokonalejším pořadí.

Tato Síla, Bůh ve mně, zná všechna má přání a ví, 

jakou cestou nejmenšího odporu je přinést do mého života, k mému použití. 

Kdykoliv cítím povznesení, radost, nadšení, vnitřní klid, důvěru, 

uvědomění si své hodnoty… uvolňuji cestu přirozenému proudu této Síly, 

a tak do mého světa proudí více toho všeho, 

co jsem kdy určila jako důležité vylepšení mého bytí.

Vše je zrozeno z myšlenky, která je nesena emocí.

Chci-li položit základ mého nového světa, musím se rozhodnout, 

čemu věnovat svou cennou pozornost. 

Pak si uvědomím svou Moc v přítomném okamžiku 

cíleně volit myšlenky a zaměřovat pozornost na cokoliv, 

co ve mě vyvolává velmi dobře pociťované emoce. 

Čím více si uvědomuji, jakou Sílu v sobě nosím, 

tím více jsem pozorná ohledně toho, 

jakým směrem se zaměřuji.

Dnes již vím, že to, co žiji teď, je výsledkem mé nabízené vibrace z minulosti. 

A protože teď tvořím svou budoucnost, stále více mě zajímá jen to, 

z čeho mám opravdu moc dobrý pocit.

Čím více tomu rozumím, čím více se vědomě zaměřuji, 

tím jasněji si uvědomuji, že jsou témata a věci, 

kterým nenáleží ani kousíček mé drahocenné energie. 

Jedině tímto způsobem skutečně žiji ve stále větší sebelásce, 

která se transformuje ve skutečnou Lásku ke světu a Bohu ve mně.

Jak je možné, skrze osobní zájem prospívat světu kolem mě?

Každá věc, která si říká o naši pozornost, se stává součástí naší vibrace. 

Každou věc, které si všímáme, posilujeme. 

A takto tvoříme pro sebe a spolutvoříte pro jiné to, 

čemu věnujeme své myšlenky a emoce. 

Mohou to být věci, které chcete, ale i věci, které nechcete. 

Jsme od mala trénováni věnovat více pozornosti a silnější emoce věcem, 

které opravdu, ale opravdu nechceme. 

A nevědomě tak do svého života vháníme situace, 

které budeme emočně prožívat podobně, jako byl náš dlouhodobý objekt zájmu. 

Kdo si však začne uvědomovat svou Moc zaměřování se, 

vykročí na cestu velkému odhalování skutečné podstaty vesmíru. 

A tak jako si někdo pečlivě každé ráno vybírá svůj šat, 

stejně pečlivě si od rána vybírá své myšlenky. 

Postupně, jak rozhodnutím a silou okřídlí svou duši, 

jeho svět se začne měnit ve stále krásnější místo. 

Chrám duše, z masa a kostí, se postupně rozvine do skutečné zdravé krásy, 

která přichází zevnitř ven, 

aby upoutala pozornost dalších poutníků, 

jež se vydali na svou individuální cestu k jedinému cíli 

–  splynutí s Bohem a přinesením Nebe na Zemi.  

Text + fota: Maia Špačková

One Comment

  • Avatar photo

    Radka

    Maio, děkuji za nádherný a velmi silný text a kouzelné fotky! 🥰🌷❤