Já Jsem

PAK VYSTOUPÍTE ODĚNI SLUNCEM, SVĚTLEM VĚČNÉHO ŽIVOTA, MLÁDÍM, KRÁSOU A BOHATSTVÍM 

Když si člověk uvědomí, 

že má nadvládu nad čtyřmi živly, 

nezbývá mu než cvičit jejich používání, 

aby si uvědomil, 

že může řídit blesk, ovládnout bouři, ovládat vodu 

a chodit uprostřed ohně bez újmy. 

Řeknete Mi laskavě,

 jak může kterákoli bytost používat cokoli, dokud to neuzná 

– a neví, že má schopnost učinit z toho svého služebníka? 

Cvičením jejich používání se pak v tomto směru stává naprosto neporazitelným. 

Tak vážně si přeji, abych vám objasnil, 

že jsou vám dány a vyučovány přesné Zákony, 

které jsem použil – a které musí používat každý, 

kdo dosáhl Vzestoupeného stavu. 

Je to vše věc použití, 

když víte o těchto Zákonech 

a o tom, že „JÁ JSEM Přítomnost“, kterou jste, 

má veškerou Inteligenci, Moc a Autoritu vědomě řídit Energii

prostřednictvím vnější aktivity vaší mysli. 

Pak se nebojte použít to k léčení, 

k prosperitě, 

k požehnání 

a osvícení i vašich bližních. 

Navždy vymažte ze své mysli, 

že ve vašem vědomém rozpoznání toho, 

že řídíte „JÁ JSEM Přítomnost“, 

může být jakékoli sobectví. 

Nezáleží na tom, co požadujete pro své dosažení, 

v čem vás to činí schopnějšími nebo s většími způsobilostmi a mocí žehnat. 

Pak nevidíte, 

že v touze po tomto větším Dosažení a Dokonalosti 

nemůže být žádné sobectví? 

Když má každý jedinec pocit, 

že musí čekat na dosažení druhého, je velká chyba. 

Jednotlivci mohou dosáhnout tohoto úžasného uznání 

pouze svým vlastním vědomým úsilím. 

Nikdo nemůže růst pro druhého nebo dosáhnout pro druhého,

ale každý může být nesmírnou pomocí druhému tím, 

že s intenzitou ví: 

„‚JÁ JSEM‘ jediná Přítomnost a Inteligence 

působící v tomto jedinci!“ 

pro toho, komu chcete pomoci. 

To může být kvalifikováno s čímkoli, 

co se zdá, 

že osoba nejvíce potřebuje. 

První povinností každého jednotlivce je adorace a láska 

k „Jediné Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

která je všude přítomná. 

Copak nevidíte, 

jak v tomto je radostné privilegium milovat svého takzvaného nepřítele, 

protože: 

„‚JÁ JSEM‘ Jediná Skutečná Přítomnost a Aktivita kdekoli! „

Pokud se zdá, 

že nevědomost o vnější činnosti mysli způsobila nepořádek, 

bolest a omezení, 

pak víte, 

že chybné stvoření nemá žádnou vlastní sílu!

Není ničím jiným než nesprávným přesvědčením jednotlivce,

které ho udržuje; 

následně nemá žádnou sebeudržovací sílu.

Pokud jste měli tu smůlu, 

že jste vytvořili neharmonii, nepořádek, omezení, 

pak nevidíte, 

že vy sami, 

prostřednictvím Síly své „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

Konzumujícího Fialového Plamene, 

musíte vědomě vzývat Zákon odpuštění, 

konzumovat skrze tento Plamen Života 

který vy jste, 

vše ve svém světě, co jste špatně stvořili? 

To by vám mělo snadno objasnit, 

jak se pustit do čištění svého světa od jeho nepořádku 

a jeho chybného stvoření. 

Pak vystoupíte, oděni Sluncem, Světlem Věčného Života, 

Mládím, Krásou a Bohatstvím, 

držíte ve své ruce pro okamžité použití 

Žezlo Moci „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

kterou jste. 

Je důležité vědět, 

že tato Jediná Mocná Energie dělá všechny věci podle kvality, 

kterou jí dáte, 

nebo podle přání, 

které chcete splnit! 

Studenti by si měli být intenzivně vědomi jedné věci, 

a to: 

„‚JÁ JSEM‘ Věčná, Harmonizující Přítomnost a Aktivita všude, 

kam se pohnu, 

a všeho, 

k čemu směřují moje myšlenky! “

Toto, 

neustále používané s pocitem Její Nepřemožitelné Síly, 

udrží atmosféru vašeho světa očištěnou, 

harmonizovanou 

a připravenou na jakýkoli vědomý směr, 

který se vydá velkou rychlostí ke svému dosažení. 

Když si přejete mluvit s autoritou, 

tiše k jinému jednotlivci (nebo o něm), 

řekněte jeho křestní jméno 

a najdete pomoc, 

vyslanou energii, mnohem snadněji přijatou. 

Je to jako upoutat pozornost na osobu, 

se kterou jste chtěli mluvit. 

Samozřejmě, že vaším prvním impulsem je, 

pokud se chystáte mluvit s někým z rodiny, 

nejprve řeknete Dane, Marie nebo Jiří, 

abyste upoutali jeho pozornost; 

a poté pokračujte v odeslání zprávy. 

Tak je tomu při tichém směrování Energie. 

Uvnitř Vnitřního světa, 

v tomto rozpoznání a používání „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

s vědomím, že: 

„’JÁ JSEM‘ všude přítomen!“, 

vidíte, 

jak můžete snadno mluvit k někomu po celé zemi 

prostřednictvím „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Jako by ten stál v místnosti ve fyzické přítomnosti.

Ježíš Kristus (I AM Discourses), volný překlad + fotografie: Maia Špačková