Já Jsem

JÁ JSEM VĚČNÝ ŽIVOT, NEZNÁM ŽÁDNÝ POČÁTEK A NENACHÁZÍM KONEC

Vidíte, celé to množství instrukcí, 

které vám byly dány, je jen fragment, 

na kterém musí student stavět. 

Student musí především vždy následovat nápady ze svého nitra, 

na kterých může vystavět svou expanzi. 

Prvním předpokladem pro každého studenta na zemi, 

který si přeje dosáhnout trvalého úspěchu, 

je nejprve si připomenout, že: 

„JÁ JSEM Přítomnost a Inteligentní Aktivita!“

To je první zásada 

a v ní nikdy nemůže sejít z cesty. 

Ujišťuji milované studenty, 

že nemusí toužit ani po žádných jevech, 

protože přirozený Zákon jejich Bytostí v jejich trvalém pokroku 

vytvoří hojný fenomenální důkaz, 

jakmile jsou na to připraveni. 

Studenti by si měli pamatovat, 

že když říkají „JÁ JSEM“, 

dělají z vnější aktivity Mocný magnet, 

aby Světlo dosáhlo a rozšířilo se. 

Myslím, že by bylo velmi moudré, 

aby každý student zaujal v tuto chvíli nebo na začátku 

používání instrukcí i textů tento postoj: 

„Velká JÁ JSEM Přítomnosti, 

vezmi mě do Sebe; 

tam mě pouč 

a přiměj mě, 

abych si ponechal Úplnou paměť 

těchto Vnitřních pokynů!“ 

Pro posly Světla je to velmi zásadní, 

ale tato myšlenka by v žádném případě neměla vyvolávat úzkost 

– nebo napětí v touze udržet si, 

protože postoj tohoto druhu 

by mohl snadno uzavřít vnější vzpomínku 

na Vnitřní zkušenost. 

Vždy se udržujte vyrovnaní v jakékoli zkušenosti, 

s vědomím, že: 

„JÁ JSEM Jediný, Věčný, 

Soběstačný Život v činnosti!“ 

A to navždy odstraní z vašeho vědomí myšlenky, 

že existuje stav jako „takzvaná smrt“ kdekoli ve Vesmíru!

Vnější aktivita mysli a světa je pomíjivá maya, 

měnící se jako písek na poušti 

a nikdy nemusí nikomu způsobovat sebemenší obavy, 

protože: 

„JÁ JSEM Věčný Život, 

neznám žádný začátek 

a nenacházím konec!“ 

Ze srdce toho Velkého Ticha vychází nepřetržitý Proud Života,

jehož každý je individualizovanou součástí. 

To, že Život jsi ty, 

Věčný, Dokonalý, Soběstačný, 

a oděvy, kterými se obléká, 

jsou jen málo zvažovány, 

dokud člověk nedospěje do bodu poznání, 

v němž ho toto dosažení připravilo na „bezešvý oděv“, 

soběstačný 

a zářící každou prizmatickou barvou! 

Pak se může člověk skutečně radovat z toho věčného oděvu,

který je Věčně Zářící a neměnný, 

který ho odstranil z kola „příčiny a následku“ 

a učinil z něj pouze „Bytost příčiny“. 

Tou příčinou je Záření Božské Lásky, 

které neustále proudí 

a vyvíjí se ze svého vědomého, sebevědomého, 

zářivého středu Boha – Srdce „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

– což je Věčné Mládí a Krása, 

Vševědoucí Přítomnost, 

obsahující v Sebe-vědomém jednání 

minulost, přítomnost a budoucnost 

– které jsou koneckonců jen Jediným Věčným Nyní. 

Taková je věčná eliminace veškerého času a prostoru. 

Pak najdete svůj svět zalidněný Dokonalými bytostmi, 

vaše budovy zdobené těmi nejvybranějšími drahokamy; 

vy, stojící ve středu svého stvoření 

jako „Klenot v srdci lotosu“ 

a jeho okvětní lístky 

jsou vaše Mocné Cesty Její Dokonalé Aktivity (myšleno Přítomnosti). 

Takový je pokorný obraz toho, 

co stojí před vámi 

a vábí vás do vašeho Dokonalého, Věčného domova a Záře. 

Vidíte, 

cítím tu nádhernou Záři, 

a pokud by se každý 

mohl soustředit na Přítomnost Božské Lásky 

a pevně se tam držet, 

jaké úžasné zážitky by se vám přihodily 

– kdybyste zamezili vměšování vnější činnost mysli. 

Pokud by člověk zaujal postoj, 

že: 

„JÁ JSEM Přítomnost Božské Lásky v každé době!“ 

dokázal takové úžasné věci. 

Používat toto prohlášení a cítit, 

že to vždy zavírá dveře k vnějším činnostem mysli.

Řešení každého problému je vždy po ruce, 

protože „JÁ JSEM Přítomnost“ v sobě vždy drží vše. 

„Žádání“ je vnuknutí řešení do vyjádření! 

„JÁ JSEM“ je Inteligentní, Aktivní Princip v nás, 

Srdce našich Bytostí, 

Srdce planety 

a Srdce systému. 

Nemohu se zdržet opětovného připomenutí, 

že byste měli vždy vědět, 

že kdykoli řeknete „JÁ JSEM“, 

uvolňujete Jedinou Všemohoucí, Inteligentní Energii, Sílu

a Sebeudržitelný Element. 

Vydržte 

a dostanete se do stavu tak svrchovaného, 

tak úžasného!

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Jakmile se rozhodnete pro „Věčný Život“
  JÁ JSEM Přítomnost vás povede.
  A je jedno,
  v jakém místě teď stojíte.
  Když jsem toto rozhodnutí udělala,
  nevěděla jsem to,
  co znám dnes,
  ani jsem neprošla několika zkouškami,
  jakmile jsem byla připravena,
  které se staly
  tím „fenomenálním důkazem“
  o kterém se píše v tomto textu. 🥰

  Překročení času a prostoru,
  změna toku času,
  vzkříšení i jiné osoby zpět do života,
  okamžitá změna reality uprostřed něčeho,
  co by většinu vrátilo do koloběhu znovuzrození,
  to je skutečná realita.
  Dnes to již vím.
  Nemusím tomu jen „věřit“. 😉

  Jakmile uděláte toto rozhodnutí,
  Přítomnost vám poskytne perfektní vedení
  a dnes jen zjišťuji
  skrze informace,
  které stále více proudí,
  že jsem od počátku šla vždy dobře. 🌹

  Jen je laskavé,
  že Přítomnost nedává předem vědět,
  jakou zkouškou pro „vědění“ projdete,
  z toho by mi
  před deseti lety
  vstaly hrůzou vlasy na hlavě. 😍😍😍