Já Jsem,  Zdraví a Krása

ŽÁDEJTE A DOSTANETE, HLEDEJTE A NALEZNETE, KLEPEJTE A BUDE VÁM OTEVŘENO

Když se díváte do fyzického slunce, 

skutečně se díváte do Velkého Centrálního Slunce, 

samotného Srdce „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Musíte zaujmout bezpodmínečný postoj ke svému tělu, 

že: 

„JÁ JSEM Přítomnost“ 

která zcela řídí toto fyzické tělo 

a nutí ho k poslušnosti! „

Čím více pozornosti věnujete svému tělu, 

tím více je pánem 

a tím více od vás bude vyžadovat. 

Když je fyzické tělo buď chronicky nemocné, 

nebo neustále vykazuje poruchy, 

dokazuje to, 

že byla v průběhu let věnována pozornost 

tomu či onomu narušení, 

a nikdy se to nezlepší, 

dokud člověk nezaujme pozitivní postoj 

a nevybičuje ho k poslušnosti. 

Můžete pozitivně produkovat 

cokoliv chcete ve svém těle, 

pokud upřete svou pozornost na jeho dokonalost 

– ale nenechte svou pozornost 

spočinout na jeho nedokonalostech. 

Pro Vzestup: 

„JÁ JSEM Velící Přítomnost! “

Používejte to často, 

protože to utiší vnější aktivitu, 

takže se soustředíte na aktivitu lásky. 

V okamžiku, 

kdy ucítíte něco nesouhlasného, 

odvraťte se od toho. 

Ve svém vědomí máte žezlo Síly – tak jej nyní použijte! 

Velmi mocná věc, 

kterou lze v problémech použít, 

je vzít si prosté vědomí: 

„Bože ve mně, 

‚JÁ JSEM Přítomnosti‘,

 vystup! 

Ovládni a řeš tuto situaci harmonicky! „

Udělalo by to zázraky. 

Jde o to okamžitě vytáhnout „JÁ JSEM Přítomnost“ 

a uvést ji do činnosti. 

Ježíš řekl: 

„Proste a dostanete. “ 

„Hledejte a naleznete. “ 

„Klepejte: a bude vám otevřeno. “ 

Řekněte svému Božskému Já: 

“Pohleď sem, Bože! 

pojď a postarej se o to! „

Bůh chce, abyste Ho uvedli do práce. 

To uvolňuje záplavu Boží Energie, 

Inteligence a Substance, 

která proudí, 

aby vykonala příkaz. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP