• Abraham,  PENÍZE

  PENÍZE

  Oceňujte ty, kteří vám poskytují příklady finanční harmonie. Jak byste jinak věděli,  že je možná prosperita, kdybyste kolem sebe o ní neviděli důkazy? Jsou součástí kontrastů. Peníze nejsou základem štěstí, ale nejsou ani „dílem ďábla“. Peníze jsou výsledkem toho, jak někteří zacházejí s energií. Pokud o peníze nestojíte, nemusíte je přitahovat, ale váš kritický postoj vůči lidem, kteří je mají, vás udržuje v pozici, v níž se k vám nedostanou ani věci, které si přejete, jako zdraví, bystrý úsudek a harmonie. Abraham Hicks (Esther Hicks) Překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Abraham

  MUSÍ SI DÍTĚ ZASLOUŽIT SVŮJ BLAHOBYT?

  Tazatel: Máme dítě. Je mu šest let. Je s námi dva roky a říkáme mu Abrahámovo dítě – přišel k nám skrze tvoření a je docela radostný a výjimečný.  Teď jsem v bodě, kde věříme, že může mít co jen chce a co si přeje, ale když mne o něco žádá, tak se mi to nelíbí.  „Mohu mít hračku? Mohu mít tyčinku? Mohu mít tohle? Mohu mít tamto?“  Mám uvnitř problém s tím říci mu, „Tady jsou peníze. Běž si koupit co chceš.  Můžeš mít cokoliv chceš.“ Myslím tím, to není škodlivé, o co žádá, jen právě zkouším … Nevím, co zkouším dělat… Ale je to velmi složité jen tak otevřeně dát.  A…

 • Abraham

  BUĎTE ŠŤASTNÍ VE SVĚTĚ, KTERÝ SE ZBLÁZNIL

  Buďte tak šťastní, jak jen chcete,  ve světě,  který se zbláznil.  Buďte v takovém bezpečí,  v jakém chcete být,  ve světě,  který se bojí všeho.  Buďte tak zdraví, jak jen chcete,  ve světě,  který je většinou nemocný.  Nenechejte statistiky,  které vytvořil někdo jiný,  vás ovlivňovat.  Máte na výběr.  Jste dostatečně moudří,  dostatečně chytří  a dostatečně záměrní. Abraham-Hicks (Ester Hicks) Překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Abraham

  JSTE PŘIPRAVENI POTKAT VÁŠ VORTEX?

  Tato Vibrační Realita se točí a odehrává, a když se zlobíte, když máte strach  nebo když jste zoufalí, tak jste tomu vzdálení. Když se dostanete do okolí naděje, když začnete cítit naději, jste blízko. Když cítíte naději, vtáhne vás to dovnitř, do nitra. A jak jednou uvěříte nebo začnete očekávat dobré věci, že přichází – jste ve Vortexu. A jak se tam jednou dostanete, už nejste jen nespolupracující částí. Teď jste spolupracují součást. Teď se setkáváte se svými penězi. Setkáváte se s vaší vitalitou. Setkáváte se s vaší jasností, s vašimi milovanými, s vaším milovaným okolím,  s věcmi ve vašem okolí, které jste si přáli. Máte rande se všemi dobrými věcmi, které jste tam dali, …

 • Abraham

  JEN MYŠLENKA STOJÍ MEZI VEŠKERÝM DOBREM, KTERÉ MÁME HOTOVÉ

  Jak se setkáváme, ať už čtete něco, co jsme napsali, nebo posloucháte něco, co jsme řekli, chceme, abyste pochopili, že vše, co nabízíme a každé slovo, které Esther překládá z naší Vibrace, je nabízeno se záměrem vám pomáhat obnovit vaše povědomí o platných předpokladech, které se shodují se Zákony Vesmíru.  Protože když začnete vědomě chápat tyto Zákony tak, jak jsou a když je vědomě vyzkoušíte, dokážou vám, pokaždé, bez výjimky, platnost těchto pravd:  Tyto semináře o Zákonu Přitažlivosti, kde zdůrazňujeme pochopení Umění umožňování  (což znamená nalezení zarovnání s tím, Kým skutečně Já Jsem),  nabízíme vám, abychom vám pomohli přijít do Vibračního sladění s tím,  kdo skutečně jste,  abyste žili život tak, jak jste…

 • Abraham

  KONTRAST NENÍ O TOM, ŽE JE NĚCO ŠPATNĚ

  Chceme abyste dostali do místa, kde jste ochotní – nejen ochotní, kde jste odhodlaní – nejen odhodlaní – kde jste dychtiví zbavit se potřeby kontroly nad věcmi, které nelze kontrolovat,  jako to, co dělají druzí,  a dát plnou pozornost jen těm věcem, které kontrolovat můžete,  což je,  jak se cítíte v jakýchkoliv podmínkách. Jinými slovy, chceme, abyste pouštěli tento seminář a řekli: „Rozhodl jsem se, že budu brát život takový, jak přijde,  a já dělám to nejlepší co mohu uprostřed toho, co dělám.“ Nikdy se nic nepokazí, protože každý kousek kontrastu, ať vypadá, jakkoliv špatně,  vám vždy pomáhá uvědomit si, co opravdu chcete. A to je věc, kterou chceme abyste si pamatovali…

 • Abraham

  Jak se dostat do vašeho Mocného Víru Přitažlivosti

  Zde je způsob, jak tento kreativní proces funguje:  Takže byli jste Zdroj Energie.  Část vás přešla do tohoto těla.  Mísíte se s ostatními a stále vysíláte vpřed rakety touhy, vpřed,  kde Zdroj ve vás je přebírá.  A teď, rozumíte, že vše, co existuje okolo vás je rozšířením,  nebo expandovanou verzí předchozí vibrace?  Všechno je nejdříve Vibrace, než se to stane myšlenkou,  nebo než to zaujme formu.  I Svět, který vidíte, obíhající na své oběžné dráze byl, kdysi jenom konceptem,  Vibračním konceptem.  A teď jste tady, plnohodnotná lidská bytost,  se vším tím fyzickým bytím,  interpretující Vibračně tento časoprostor…  Vše, co znáte kolem vás jako fyzickou realitu, je jen rozšíření myšlenky.  Všechno, co…

 • Abraham

  PROČ NĚKDO ZTRATÍ SEBEDŮVĚRU

  Jerry:  Obvykle mluvím o vlastních zkušenostech, protože jsem si tak jistý o tom,  co se dělo a jak jsem se u toho cítil.  Jak si pamatuji, jako malé dítě jsem si hodně věřil. Nebál jsem se ničeho.  Cítil jsem se schopen dosáhnout čehokoliv. Pak během let, jak šel čas,  začal jsem přijímat kritiku druhých, začal jsem pociťovat kritiku vůči sobě  a ztratil jsem své Sebevědomí a sebedůvěru. Stal jsme se téměř introvertní.  Dnes, když vidím malé děti, jak přichází statečně a s vysokou sebedůvěrou,  vzpomínám, jak jsem se cítil také, tak. Ale potom je vidím, jak postupně,  krok za krokem upadají a jejich sebedůvěra se snižuje.  Můžete mi vyjasnit, proč zažíváme tuto erozi…