• Abraham,  PENÍZE

  JAKÝ JE TO POCIT BÝT MILIARDÁŘEM? – Abraham Hicks

  Host: Jsem ve svém Vortexu… všichni se budou smát… Abraham: Vidíte, co děláte? Ani si neumožníte být ve stavu přijímání, aniž byste se starala, co si druzí pomyslí. Host: Jsem ve svém Vortexu miliardářka? Abraham: Mnohem víc. Mnohem, mnohem, mnohem víc než jen ubohá miliardářka. Mnohem víc. Vibrace se mění na věci. Ty vibrace se na věci nemohou změnit, když stále pokládáte otázku. Pamatujete, jak jste říkala, že asi víte odpověď, a rozdíl mezi tázáním a nevěděním a věděním? Praktikujte, jaký je to pocit. Jaký je to pocit být takto bohatá? Jaký je to z vašeho pohledu pocit? Nedávno jsem šla na předváděčku aut a viděla jsem skvělá auta.  Je to pocit svobody si vybrat,…

 • Abraham

  Naučit se chtít víc

  Host: Rád bych se naučil chtít víc. V životě chci jen tři věci… Abraham:  Zde je jedna věc. Naučit se chtít víc… tohle bude souviset se vším, o čem jsme mluvili, takže to přijmete snadno.  Do svého vortexu jste si toho dal tolik, že jste si ani nezačal plně uvědomovat, co chcete. Dobré načasování otázky.  Ani jste si nezačal plně uvědomovat, co chcete. Váš vortex je plný toho, co chcete. Když ve svém manifestovaném světě pozorujete a reagujete, ve vaší vibraci je obvykle hodně zmatku. Ale čím více meditujete, tím více snížíte odpor. Mluvili jsme o tom včera a dnes. Chceme, abyste si poslechl tohle.  Důvod, proč většina lidí by raději byla v tomto…

 • Abraham

  To, co si můžete říct, abyste si umožnili to, co chcete

  Host: Chci motor touhy bez jakéhokoliv motoru pochyb. Abraham:  Můžete se zaměřit obecně a ihned se tam dostat. Poslechněte si tato tvrzení: “Líbí se mi být v tomto těle.” Nový motor tímto směrem. “Začínám chápat zákon přitažlivosti.” Další motor. “Věci mi vždy vychází.” Další motor. “Ráda se učím.” Další motor. “Každým dnem se v tom lepším.” Další motor. “Bavím se s tím.” Další motor. “Mohu na to přijít za chodu.” Další motor. “Můj naváděcí systém je ve mně aktivní.” Další motor. “Mé vyšší Já ví, kým jsem a co chci.” Pokud jste dostatečně obecná, můžete si nainstalovat spoustu motorů ve směru, kterým chcete jít, bez odporu. Víte, co je na tom…

 • Abraham

  CO MILUJI – Ladění směrem po Proudu

  “Věci mi vždy vychází.”  “Věci mi vždy vychází.”  “Nehledě na to, jak to v jakoukoliv chvíli vypadá,  věci mi vždy vychází.” Myslíme tím,  abyste nejprve vyprávěli hlavní myšlenku příběhu.  Mluvte obecně…např.:  “Povznáším druhé,” řekli byste.  “Miluji pomáhání druhým,” “Umím se dobře vyjadřovat,”  “Byl jsem vždy dobrý lídr,”  “Užívám si tuto interakci,”  říkejte to, co jste již zjistili,  že rádi děláte, a co víte o sobě,  a pak říkejte obecná tvrzení, která říkají:  „A má cesta se neustále rozvíjí.“  „Je zábavné to sledovat.“ „Jsem si vědom,  jsem dychtivý a připravený.“  „Když je inspirace silná, dokáži se hnout rychle.“ Ve skutečnosti vám říkáme… a tohle je jediné jemné vedení,  které vám dáváme,…

 • Abraham

  Nejdůležitější krok při tvoření – Abraham Hicks

  Host: Moje další otázka je… velmi oceňuji schopnost objevit emoci na stupnici, kterou nabízíte. Pokud to není zoufalství… i zlost je lepší než zoufalství. Abraham: Ano. Host: Nejvyšší emoční stavy se zdají být radost, blahobyt apod. Existují další kroky, které by pomohly se posunout blíže k vortexu? Abraham: Kroky, které vás posouvají k vortexu– existuje jeden krok, který můžete uplatňovat různě. Tím krokem je uvolnit odpor. Uděláte to ztišením mysli, psaním seznamů pozitivním aspektů. Dosahováním nejlépe pociťující myšlenky. Uvolnění odporu je jediný krok. Jak to pochopíte, pochopíte to, na čem nejvíce záleží, což je to, že vyšší vibrace vás vždy vyladí nahoru. Chceme vám předat tohle chápání. Protože jste ten, který si do vortexu dal svou touhu,…

 • Abraham

  VITÁLNÍ VE 102 LETECH STEJNĚ JAKO VE 2

  Kdybyste dovolili energii Zdroje (vaší vnitřní bytosti) téci skrze vás v hojné míře,  aniž byste byli ve vzdoru, zažili byste naprostou pohodu.  Kdybyste dovolili energii Zdroje proudit skrze vás v hojné míře,  aniž byste ji bránili, vy byste zažili naprosté „dobro“.  Vaše fyzické tělo by bylo vždy v optimálních kondici.  Cítili byste se vitální a živí a naplnění a chtiví.  Cítili byste se jako dvouletí,  kteří se nemohou dostatečně nabažit této báječné hmoty zvané fyzický život.  Cítili byste vitalitu,  jež by vás provázela skrze všechny dny vaší zkušenosti,   zvyšujíce se každým dnem,  protože vše, co vy vidíte  a každá touha, která se ve vás zrodí,   způsobuje,  že to přivolává životní…

 • Abraham

  Nahraďte tato slova po 30 dní a změňte svůj bod přitažlivosti – Abraham Hicks

  Pokud si všimnete, že umožňujete spádu se aktivovat, aniž byste si uvědomovali, že to děláte… často si ani nevšímáte, že spád je aktivován, dokud se nemanifestuje nějak, co vás netěší. Pokud začnete s tématem spádu, vaše vibrační klima, což je váš bod přitažlivosti, což je vše, je současné. Je současné. Není založeno na včerejšku. Není založeno na něčem z minulého života. Není založeno ani na myšlenkách, které jste mysleli včera. Váš bod přitažlivosti… tady a teď… buňky vašeho těla a jejich vztah ke zdroji, vše, co prožíváte, vše, čím jste, vaše vibrační klima, je současné. Na chvíli se nad tím zamyslete.  Je to současné.  Vyzařuje to nyní.  Vyzařuje to nyní. Proč to vyzařuje tak, jak…

 • Abraham,  PENÍZE

  Váš finanční úpadek chudé nepozvedne – Abraham Hicks

  Přemýšlejte nad tím, jaká byla ekonomika tohoto národa před několika stovkami let. Co se změnilo? Dovezly se sem snad suroviny z jiných planet? Nebo během delšího časového úseku víc lidí prostě identifikovalo více věcí, které chtějí, a nekonečná Nefyzická energie jim to dodala? Nikdy jsme neslyšeli, že by někdo z vás řekl: „Už mi bylo tolik let dobře, že jsem se rozhodl/a být chvilku nemocný/á, aby některým lidem mohlo být lépe“. Víte totiž že to, jestli je vám dobře, nebo ne, nemá nic společného s tím, do jaké míry se vede dobře ostatním. Neobíráte nikoho o jeho vlastní Dobro. Totéž platí o hojnosti. Lidé, kteří jsou ve vibračním souladu s hojností, která k nim proudí, tím nikoho o…