Já Jsem

PAK VE VÁS PUKNE SVĚTLO!

Takže, Milovaní, 

když se zdá, 

že ve vašem vnějším světě a záležitostech existuje překážka, 

přikažte vnějšímu já, 

aby bylo zticha! 

a požadujte očištění. 

A pak se zeptejte, 

poté, 

co jste použili Fialový Konzumující Plamen,

a požádejte o Božské osvětlení a Boží řešení toho, 

co se zdá být problémem okamžiku; 

nebo žádejte o projevení Božského plánu při plnění toho, 

co je požadováno. 

Vyžádejte si, 

aby váš svět byl od dnešního dne 

pouze Silou Kosmické Lásky Krista, 

a pak se dívejte, 

co se stane s vašimi problémy! 

Dívejte se, 

co se stane se zdravím vašeho těla! 

Dívejte se, 

co se stane s vašimi obchodními záležitostmi 

a vašimi vztahy se svými bližními, 

když začnete pociťovat Velkou Nesmrtelnou Sílu Kosmické Lásky Krista.

Pak ve vás pukne Světlo; 

a poznáte, 

co Síla Mistrovství znamená pro Život 

a pro ty ve fyzické oktávě, 

kteří jsou kolem vás. 

Zavolali jste Lásku do vnější činnosti a díky Bohu, že ano! 

Ale já vám dnes večer říkám, 

volejte Nesmrtelnou Moc Mistrovství Kosmické Lásky Krista do sebe 

a do svých záležitostí 

a přinuťte Svobodu 

projevovat se 

a být vším, 

kamkoli se rozhodnete jít.

 

Kosmická Láska Krista obsahuje více Energie,

než celé lidstvo a vše na Zemi dohromady. 

Proto, 

když voláte Nesmrtelnou Sílu svého Velkého Mistrovství ve vás 

a kolem vás 

a požadujete, 

aby váš svět byl Vítěznou Přítomností Lásky Kosmického Krista 

v jeho Nesmrtelné Svobodě Života, 

tak vám to bude stanoveno.

Nanebevzetý Mistr Ježíš Kristus, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP