Transformace

HLEDÁ SE NOVÝ BŮH K UCTÍVÁNÍ!

Objeví se tu bytosti,

které na tuto planetu přijdou z hvězd

a jež budou mít schopnosti,

v něž bude pro masové vědomí lidí na Zemi těžko uvěřit.

Ale tyto bytosti nebudou cítit,

protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním.

Volba hledat, probudit své duchovní Já,

je samozřejmě možná pro každou osobu na této planetě

a pro každou osobu ve vesmíru.

Ne každý si to však uvědomí.

Tak jako vy jste vypěstovali na této planetě velmi mocné jedince,

kteří nejsou v kontaktu se svými centry cítění

-nemají žádné spojení s emočním a duchovním vědomím

-stejně tak existují v kosmu osoby,

jež jsou extrémně mocnými kosmickými králi nebo kosmickými entitami

a které se spiritualitou nemají společného nic.

Jsou to mocné síly.

Kdybyste se s nimi střetli,

připadali byste si jako David setkavší se s Goliášem.

Proto je tak důležité,

abyste se všichni naučili změnit svou realitu,

abyste mohli tančit mezi vibracemi frekvence

nebo se usadit na světě,

který chcete vyzkoušet.

Touha něco uctívat je frekvence ovládání na Zemi.

Kam planeta směřuje,

tam je vždy někdo nový, nebo něco nového k uctívání.

To je potenciální holografický inzerát

-hledá se nový bůh k uctívání!

Bohové stvořitelé, plazi, vědí,

že jejich plán tak řečeno selhal,

a je tu úmysl vytvořit plán nový, novou diverzi, nové převzetí moci.

Proto naslouchejte především sami sobě.

Naslouchejte vnitřnímu sdělení,

které k vám přichází,

a začněte s ním tančit a přátelit se s ním.

Vy sami máte objevit realitu zevnitř

a směřovat tam svůj život.

Je to dar,

který vám byl dán v zóně svobodné vůle.

Prvotní Stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle,

protože z pohledu vaší vzdálené budoucnosti bylo ukázáno,

kam tento experiment povede,

pokud nebude kontrolován

a pokud mu nebude pomáháno.

Energie se může jednoduše vzbouřit

a přivlastnit si jinou energii.

Je tu značná pravděpodobnost sahající ke „stovkám a tisícům let diktatury“

ve zdejším vesmírném systému.

Z bodu daleko v budoucnosti je tento experiment přepracováván:

jeho základní energie je transmutována a transformována.

Vy jste součástí transformace tím,

že vstupujete do útrob systému

v různých přestrojeních

a začínáte být probuzení.

(Poslové úsvitu: Barbara Marciniak, fotografie: Maia Špačková)

DODATEK :
Cíl Trilaterální komise: 
Hlavním cílem operace covid-19 je urychlení procesů změny lidstva
Nové osvobozené lidstvo, 
jehož počet bude díky naší právě probíhající operaci C-19 a na ní navázané další 
– daleko hlubší 
– procesy zásadním způsobem redukován, 
bude znamenat zrození nového člověka 
a přípravu cesty pro vstup vyšších entit do našeho časoprostoru. 
Teprve to zcela změní podobu světa, 
jak ho známe. 
Nesmíme zapomínat na to, 
že právě tento metafyzický cíl, 
je skutečným důvodem, 
k němuž své síly napínáme.