Já Jsem

MOZEK A SRDCE

Drazí, někdy si myslíte, 

že jste natvrdlí a tupí. 

Víte, že vaše mozková struktura ve vaší hlavě, 

když je nedotčená destruktivními věcmi vnějšího světa, 

jako jsou tabák, intoxikace, a další látky takového druhu, 

je tou nejdokonalejší věcí v celém Vesmíru lidské Aktivity? 

Pokud by byl mozek ponechán své vlastní Dokonalosti, 

vnímal by, cítil a reagoval na ty nejjemnější vibrace. 

Právě tak, jako reaguje dnes vaše Srdce. 

Nemůžete provést Srdci to, co děláte vašemu mozku, 

protože je v něm ukotvena Síla vaší Přítomnosti. 

Proč někdy lidé říkají a cítí, 

a rentgen to dokonce ukazuje, 

že mají problém s chlopní v Srdci? 

Je to čistě lidský koncept! 

Srdce, samo o sobě nemůže mít problém s chlopní, 

nebo jakoukoliv nedokonalost, 

kromě té, která je vnesena lidskou sugescí. 

Můžete změnit konání Vesmíru. 

Proč? 

Protože vaše fyzické Srdce je kotvou Síly Boha, 

Nekonečné Síly Světla ve vašem lidském těle. 

Protože je v něm malý Nenasycený Plamen ze Srdce vašeho Elektronového Těla. 

Proto vaše Srdce nemůže být rušeno, 

pouze sugescí,  

vnesenou do něj vámi samotnými.

Říkám Vám drazí, 

kdybyste s námi mohli na jedinou hodinu 

uvidět efekt lidské sugesce na lidstvo, 

pochopili byste, 

proč potřebujete volat „Mocnou Já Jsem Přítomnost“, 

aby zformovala Světlenou Trubici k vám 

a použila Fialový Stravující Plamen v ní 

a udržela vás tak čisté, 

bez těchto věcí, 

které zasahují do vašich pocitů ze světa okolo vás 

a ukotvují to zde, 

aniž byste to vůbec tušili. 

Ano, mnohokrát zakotví ve světě pocitů 

a začnou působit a budovat, 

pak se lidé diví, 

proč tyto stavy vůbec existují.

 

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková