Abraham

MUSÍ SI DÍTĚ ZASLOUŽIT SVŮJ BLAHOBYT?

Tazatel: Máme dítě. Je mu šest let. Je s námi dva roky a říkáme mu Abrahámovo dítě – přišel k nám skrze tvoření a je docela radostný a výjimečný. 

Teď jsem v bodě, kde věříme, že může mít co jen chce a co si přeje, ale když mne o něco žádá, tak se mi to nelíbí. 

„Mohu mít hračku? Mohu mít tyčinku? Mohu mít tohle? Mohu mít tamto?“ 

Mám uvnitř problém s tím říci mu, „Tady jsou peníze. Běž si koupit co chceš. 

Můžeš mít cokoliv chceš.“ Myslím tím, to není škodlivé, o co žádá, jen právě zkouším … Nevím, co zkouším dělat… Ale je to velmi složité jen tak otevřeně dát. 

A ještě, v mém chápání Abrahama, myslím, že by měl být schopen mít co chce. 

Pokud máme prostředky, abychom mu dali cokoli, co chce a není to škodlivé, 

zmítám se mezi polohou Proč to nemůže mít? a No, počkej teď chvilku – můžeš to takhle otevřeně dát dítěti?

ABRAHAM: 

Zní to, jako bychom byli na pokraji odhalení dalšího chybného předpokladu: 

Ušetřete prut, zkazte dítě. (v poslední době jsi ho hodně mlátil – to je legrace) 

Tazatel: Když se ho zeptáte, mohl by říci ano. 🙂

ABRAHAM: Uvědomujeme si, že toto je předpoklad, který máte od nás. Jinými slovy, slyšeli jste nás říkat, v nekonečně mnoha případech, že když něco pro někoho uděláte, je to jako říci, „Dělám to pro tebe, protože vidím, že to nemůžeš udělat,“ a to je v protikladu k tomu, 

co cítíte uvnitř v sobě. 

Chcete být dálnicí pro inspiraci, ale nechcete být tím Jediným Vortexem, 

skrze který k němu plyne jeho blahobyt. 

Když ale žádá z místa čistého očekávání a vy máte impuls chtít nabídnout – dát, 

pak jste jen vyhovující součást Universa. 

Jinými slovy vy a vaše prostředky byly vtaženy do jeho Vibračního Pole 

a vy jste jednou ze spolupracujících částí v tom, mu pomoci dosáhnout cokoliv z toho, 

co chce. 

Řekli bychom vám, jediná věc, které si chcete být vědomi je,

že pokud dáváte z vašeho přání dát, ne z pozice „odpovědnosti“ dávat, 

nikdy nemůže dojít k omylu. 

Jinými slovy, pokud žádá z místa čisté touhy a čistého očekávání, 

těžko mu to můžete odmítnout.

Ale pokud se dostane mimo a chce, protože to zaplní jeho mezeru a on cítí potřebu,

pak to vy budete cítit mimo a je to mimo

Tazatel: Nebo někdy žádá z místa, kdy si myslí, že já mu to nedám, 

pak také není v souladu ve svém žádání. 

ABRAHAM: 

Přesně. A vy ho nechcete rozhodit tím, že mu ukážete chybný předpoklad. 

Jinak řečeno, když je na místě, kde nemůže očekávat, že mu to dáte 

a vy překonáte svůj navigační systém, své Vedení a jeho Vedení 

a vzdáte se věcí, (toho oč požádal), ukazujete mu špatný předpoklad, a to je to, 

co vás ruší.

Tazatel: Ano to je složité.

Takže, to, co si chcete stále říkat, a jemu a všem, je: 

„Když jste vyladění, jste nepopiratelní 

a Já a všechny další součásti Universa se vám musí podvolit. 

Ale když nejste vyladění, když prosíte, když naléhavě žádáte, 

když potřebujete, když požadujte z místa, 

kdy s tím nejste sladění, pak se to neděje snadno.“ 

Zde je to, co chcete v podstatě sdělit, ať už je na to dost starý, 

aby to slyšel ve vašem slovním podání, nebo ne, ale tohle je předpoklad, 

který chcete sdělit skrze jasnost vašeho příkladu: (to jste vy:) 

„Je mým záměrem být natolik sladěný se svým Zdrojem, 

aby cokoliv, co tomu odpovídá,

 nás všechny přeneslo do stejného místa 

a rozvíjelo se. 

Ale nechci být někým, 

kdo se snaží kompenzovat tvůj nesoulad. 

Takže tvůj soulad, tvé zarovnání je tím, 

o co budu vždy usilovat. 

Tvůj soulad je tvým největším darem pro tebe, 

největším darem pro mne. 

Můj soulad je mým největším darem pro mne 

a největším darem pro tebe; 

a to je to co ti chci ukázat.“

A můžete to udělat způsobem, že to pochopí, 

když jen položíte jednoduchou otázku: 

„Co je to, co chceš a Proč to chceš?“ 

A jak vysvětlí, že to chce, protože to nemá, 

pak se jen zasmějete a řekněte: 

„To je ale hloupý důvod. 

Když něco chceš, protože to nemáš, 

pak jsem inspirován přidat to do toho co nemáš, 

místo, co máš.

 Ale když něco chceš, 

protože to bude zábava,

 pak jsem inspirován být v tom.“

Jinými slovy to je to, co mu chcete ukázat. 

Tazatel: Ano, to je ono, to je pěkné. 

ABRAHAM: 

A už to začal zjišťovat, ale protože nejste úplně důsledný, je zmatený.

Tazatel: Jo, máte pravdu. Cítil jsme se, jako že jsem byl na cestě jeho tvoření. 

ABRAHAM: 

Můžete mu to říci: 

„Víš ty co, jestliže bys mě měl vynechat ze tvé rovnice, 

pravděpodobně bys mohl vytvořit mnohem větší, protože mám…“

Tazatel: To je to, co jsem si myslel. 

Mohl by to prostě mít, proč já tam vůbec jsem? 

ABRAHAM: 

Protože to je zábava. 

Proč je on ve vašem životě? 

Tazatel: Protože to je zábava a radost. 

ABRAHAM: 

Protože to je zábava… 

Jinými slovy, byli jste ve všech ostatních Vibračních účtech 

a Zákon Přitažlivosti vás všechny dal dohromady. 

A Zákon Přitažlivosti přináší také všechny ostatní věci dohromady 

a je to zábava, že? 

Ale je zde předpoklad, který je chybný a říká něco jako, 

„Nechci ho rozmazlit a nechci mu dát pocit, že si jen řekne a já mu to dám.“  

A my říkáme, proč ne? 

„Ano, mohl bych tam být a moje láska k němu… mohl bych mu to vždy dát. 

Ale když odejde ven do světa, bude špatně připravený pro reálný svět.“ 

A my říkáme, že nebude špatně připravený pro svět, 

který Zákon Přitažlivosti nastaví s ním, 

jestliže mu to nedáte, dokud není v souladu. 

A jestli on není v souladu a vy nejste v souladu – nemůžete mu to dát. 

A tak ho to nepřipravuje falešně na cestu Zákona Přitažlivosti, 

jak s ním bude jednat. 

Vytvořte jádro právě zde, ve vašem domově, 

který napodobuje Zákon Přitažlivosti, 

tak jak vy víte, že to funguje 

a připravíte sebe a své dítě na všechno, 

do čeho ho život může hodit. 

Jsou to rodiče, kdo zkresluje Zákony Vesmíru s těmito falešnými předpoklady, 

které ponechávají jejich děti špatně připravené, když jdou ven do světa. 

Soulad je velký faktor a všechno ostatní není ani jen druhotné, 

ale pouze daleko, daleko, daleko na seznamu. 

A je tak mnoho lidí, kteří (to je ta falešná domněnka, o které mluvíme) 

kteří dělají rozhodnutí o tom, co je správné a co je špatné 

a zanedbávají soulad – přitom soulad je vším!

Víme, že máte pravdu, 

když říkáte (protože to říká tolik rodičů) že to je obtížné,

protože se pokoušíte vykládat základní pravidla pro vaše děti. 

Chcete, aby prospívali a nechcete, aby si hráli na ulici 

a jedli tam kdeco a hráli si s perverzními lidmi. 

Jinými slovy, jsou zde všechny ty věci, před kterými je chcete chránit. 

A my vám jen chceme říci, že když je naučíte být v souladu 

a necháte to,

 aby se to stalo základním kamenem vašeho vztahu s nimi

 – pak jste jim dali něco, 

s čím mohou vždy, vždy počítat. 

Takže perfektní odpověď, když o něco žádá a vy to necítíte dobře, je: 

„Víš, já nevím proč, ale nějak to pociťuji opravdu mimo. 

A je jedna věc, kterou jsem si slíbil, 

zvláště, co se týká tebe, 

je že když to nepociťuji dobře, 

neudělám to, 

dokud s tím nebudu v souladu. 

Takže, jestli to mohu udělat tak, 

aby mi to znělo jako dobrý nápad, 

což znamená, že jsem v souladu s celým svým Já, 

pak to udělám. 

Ale do té doby mne nežádej o něco, 

co je tak mimo můj soulad.“

Takový příklad chcete dát svému dítěti. 

Nikdy nebudu konat, když se mi zdá něco mimo – a nemá to nic  co dělat s tím,

 jak moc to chceš – nikdy neudělám nic, když to necítím dobře.

Nemilovali byste své malé, 

kdyby na hřišti nebo kdekoliv mu někdo zkoušel říci, aby něco udělal, 

a on by řekl: Já nikdy nedělám něco, když to cítím mimo.

 Já prostě tyhle věci nedělám.“ 

„Pojď a ukradni bonbony, v obchodě se mnou. 

Já to dělám pořád a je to legrace.“ 

„Já tohle nikdy nedělám, když to cítím mimo.“ 

„Ale, no tak, nechytí nás. To je v pohodě. Je to jen malé překročení pravidel. 

Nikdo se to nedozví.“

„Já nikdy nedělám něco, co necítím dobře.“

„Proč ne, ty kuře?“

„Teď to cítím ještě hůře. Necítím tě dobře. Nemyslím si, že si tebou chci hrát. Necítím tě správně. A já si nehraji s lidmi, které necítím dobře a nedělám věci, které se cítím špatně. Já jsem závislý na souladu. Naučil jsem se to od svého táty.“

Už jste někdy slyšeli někoho říkat „Vsadím se, že tohle neuděláš,“ a vy si při tom myslíte, 

„měl bys věřit, že to neudělám. Nemohu se zbavit tvého proudu energie a nemohu se zbavit tvého negativního očekávání“?

Měli jste někdy někoho, kdo vás zkoušel popudit do něčeho ze svého místa nesouladu – neočekávání? 

My jsme nyní přeháněli, ale jen chceme, abyste si uvědomili,

že se přes to musíte dostat tam, kde jsou sny vašeho dítěte.

Tazatel: A zůstat tam, že. 

ABRAHAM: 

Nemusíte tam zůstat. 

Musíte jen znát Zákony vesmíru (a vy je znáte) 

a zbavit se těch špatných předpokladů – a jen si vzpomenout,

že nikdy nemůžete nikoho k ničemu důsledně motivovat.

Udělají to, když jste větší a silnější 

a když jim způsobíte dost velké následky. 

Můžete i zlomit koně a ten je veliký, 

ale nikdy neskončíte se šťastným zvířetem, nikdy. 

Ale když v něm vidíte to nejlepší a jdete tudy, 

kde to je to nejlepší v něm a s tím se sladíte a nabídnete signál 

– pak jste součástí té inspirace. 

Neudělali jste nikdy zkušenost s někým, kdo ve vás viděl to nejlepší 

a miloval vás a předpokládal to nejlepší od vás? 

Nezářili jste způsobem jako nikdy před tím? 

A neshledali jste to naopak opravdu těžké zazářit, 

když vás někdo takto nepociťoval? 

Chceme, aby pro vás všichni ostatní byli nedůležití 

a chceme to říci všem. 

Rádi bychom, aby se všichni uvolnili 

a neposlouchali negativa a povídání bla bla (i od vašich rodičů) 

a zaobírali jste se vlastní Vibrační mezerou. 

Ale vy jste Záměrní Tvůrci, 

kteří chtějí, více než svůj život, 

abyste to zvládli 

a předali svým dětem. 

A jak šťastný chlapec je ten váš 

a myslíme šťastný ve smyslu, 

že tomu rozumíte. 

To nemá co dělat se štěstím ve smyslu toho slova, 

ale jak je skvělé, 

že přišel do prostředí, 

kde ho rodiče opravdu zkouší naučit, 

jak se hraje s Vesmírnými Zákony. 

Tazatel: Kdybych mohl mluvit s Bohem (který Já Jsem, jak jste mi řekli),

 jaká by byla největší Tři … pro výchovu dětí? 

ABRAHAM: 

  • Je dokonalé takové, jaké je a stává se ještě lepší…
  • Nepřišlo proto, aby naplňovalo mé záměry…
  • Má práce je cítit se dobře z toho, co dělá, kolem a v mé mysli… 
  • Není jeho odpovědnost, aby mne potěšilo…

Jsou to čtyři, ale … 🙂

Ukázka z knihy Vortex: Esther a Jerry Hicks

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

  • Avatar photo

    Eva Mrázková

    Maio, to je nejlepší návod pro rodiče, jak pracovat s malými dětmi, které něco tvrdohlavě vyžadují(-: To bych si potřebovala přečíst tak před 16ti lety. Každopádně se to dá aplikovat i na dospěláky(-: