Já Jsem

TA CESTA, TO KRÁLOVSTVÍ, JE „JÁ JSEM, KTERÉ JÁ JSEM“

Když Ježíš řekl: 

„JÁ JSEM Cesta, Pravda a Život“, 

odkazoval na tuto cestu, na cestu JÁ JSEM. 

Kvůli opozici sil a následnému překrucování událostí kolem jeho života 

a samotných slov, která pronesl, 

kterým byli vystaveni zastánci mnoha dogmat, jež jsou dodnes převládající, 

se toho podařilo jen velmi málo. 

Světlo z tohoto učení, dal jen několika málo lidem, 

kteří byli připraveni, 

ohledně JÁ JSEM a jeho vlastního používání JÁ JSEM nařízení a afirmací 

– kterými jsou naplněna jeho prohlášení, 

z nichž pouze některé jsou zaznamenány v biblických záznamech.

 

Jejich samotná vibrace je však nesmazatelně vtisknuta do aury planety, 

tak hluboké bylo jeho pochopení jejich významu a použití,

a tak byl plně nabit Energií, 

kterou jejich neustálé používání přináší 

– Síla, kterou všichni, kdo slyší, opakovali. 

Dnes afirmace JÁ JSEM, které používal, můžete cítit. 

Mnozí z vás budou tak nabití a povzneseni, 

že budete dělat stejné skutky jako Mistr Ježíš. 

Jak sám řekl: 

„Větší skutky, než tyto budete dělat.“

Je mnoho lidí, kteří vykonali a nyní dělají tato větší díla,

i když z větší části je povahou jejich práce mlčet a být neznámý.“ 

Přesně stejný způsobem jako můj bratr, Ježíš, 

podle stejného Věčného Zákona, 

stejnou Boží Mocí, 

kterou JÁ JSEM vykonal a stále uskutečňuji tato díla, 

a stejně to uděláte i vy. 

Vězte: ten, kdo používá JÁ JSEM, 

má Království Nebeské 

– Plné Vědomí Boha v Akci 

– a Vzestoupené Hostitele Světla, 

kteří jsou Plným Projevem tohoto Vědomí 

– vždy po ruce. 

Ta Cesta, to Království, je „JÁ JSEM, KTERÉ JÁ JSEM“. 

Já, Saint Germain, jsem Jedno se stejnou Přítomností, 

jakou jste vy, a jakou je Ježíš – není to úžasné? 

Nemělo by být o nic víc úžasnější než říci: 

„Všichni jsme Jedno v Otci. „

Je to jen další mnohem přímější způsob, jak říci totéž.

Vidíte, mé děti, 

existuje obrovský rozdíl mezi pochopením Jednoty 

a voláním Jednoty do akce. 

Tento velký rozdíl je důvod, 

proč si přejeme, abyste byli tak neoblomní 

– a víte, co je neoblomný 

– jako diamant 

– ohledně vašeho přijetí a použití výrazu, skutečného výrazu: JÁ JSEM. 

Neboť jedině prostřednictvím tohoto vědomého vyjádření 

od vašeho vlastního Božího Já 

může být povoláno Jediné Vědomí, 

aby jednalo pro vás a ve vás 

a pozvedlo vás do vašeho plného bytí ve Vzestoupeném Stavu. 

Pouze prostřednictvím pomoci Vzestoupeného Hostitele Světla,

kterou nám vaše použití výrazu „JÁ JSEM“ umožňuje poskytnout 

– a ta Pomoc je Udržující silou za všemi voláními s Plně Udržitelným Účinkem, 

může někdo někdy dosáhnout Vzestoupeného Stavu. 

Ačkoli vaše aplikace může být velmi skvělá 

a předpokládáme, že pokud to myslíte vážně, bude to tak, 

jediný způsob, jak mohou být tato volání trvale udržována, 

je přidáním naší udržovací Světelné látky a Aktivity, 

– bez ohledu na to, co si můžete nárokovat 

a jste schopni uvést do manifestace, 

protože my jsme tím Světlem 

a pouze skrze toto Světlo nás poznáte.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP