GABRIEL

UJÍŽDĚT V SEDLE TOUHY

Realita hmoty není pevná, statická a stabilní. 

Vše je neustále v pohybu. 

Vše se stále mění 

a nic není stejné jako před tím nejmenším okamžikem, 

jakkoliv se nám to může zdát. 

Naše realita, o níž se domníváme a učíme, 

že je stálá, pevná a statická,

je jedna velká, dynamická, neustálá změna. 

Mění se a vyvíjí do takové míry, 

do jaké jí to umožňujeme svou vibrační realitou, 

ve své fyzické formě.

 

Jak vypadá náš fyzický svět očima Zdroje, 

Boha, Já Jsem Přítomnosti? 

Když začneme svůj Svět vidět očima Zdroje, 

tak se začneme odvracet od reality, 

jak jí vnímáme doposud a odvádět svou pozornost 

od těch aspektů života zde na této planetě, 

které nechceme opakovat, 

znovu je zažívat a učit své děti. 

Proto obracíme svou pozornost k těm aspektům, 

které cítíme jako příjemné 

a které si chceme udržovat ve své vibraci, 

ve své realitě a na které chceme, 

aby reagoval Zákon Přitažlivosti 

a přinesl nám toho ještě víc a víc. 

Na vše, 

co na vibrační úrovni vyjadřujeme, 

je reagováno. 

A každý z nás je Bytostí, která má dvě stránky, 

na které Zákon Přitažlivosti reaguje. 

Je tu naše nefyzické Já, stále nefyzicky zaměřené 

a to již eony věků. 

A pak je tu naše fyzické Já, které je zde tak dlouho, 

jak je. 

Zákon Přitažlivosti reaguje na obě naše části, 

jako na výsledek toho, 

co utváříme v tomto fyzickém těle. 

Naše životní zkušenosti, 

to, jak vidíme a vnímáme věci a situace, 

které tvoří pocit toho, co opravdu chceme, 

nás nutí vysílat šípy naší touhy 

a tak expandovat, vyvíjet se a stávat se. 

A to je důvod, 

proč jsme sem původně přišli. 

Lidé si říkají velmi nesmyslný vzorec, 

že jsme sem přišli, 

abychom zjistili a naučili se být dokonalými 

a Zdroj nám prý určil zákony, 

které se musíme naučit 

a dosáhnout dokonalosti. 

Ale pravda je, 

že Zdroj je naší součástí, 

je v nás, stále v našem nitru 

a my se nemůžeme vzdálit od Zdroje. 

My jsme Zdroj. 

Já Jsem Bůh! 

Můžeme pouze velmi utlumit naše vnímání 

jeho pociťování, jeho vnímání. 

Podle toho, jak se cítíme, 

můžeme poznat míru 

jasnosti spojení se Zdrojem v sobě

Když cítíme Lásku k sobě nebo druhému, či k něčemu, 

tvoříme dokonalý vibrační pár se Zdrojem v našem nitru. 

A nepříjemné pocity jsou jen ukazatelem 

vibrační odchylky od toho, 

kým jsme. 

Když si ve svém fyzickém těle, 

v této lidské formě dovolíme ujíždět v sedle touhy, 

v němž se nechává nést Zdroj v našem nitru, 

cítíme vášeň, 

cítíme nadšení, 

cítíme lásku, jistotu, pružnost a vitalitu, 

jsme nabití energií 

a jsme Zamilovaní do našeho Života.

To je kým skutečně jsme.

 

Text: Gabriel

Fotografie: Maia 

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP