MAIA TEXTY

JEDINÁ CESTA PRO LIDSTVO JE „LÁSKA“

Jsme svědky stále většího proudu zákonů a nařízení, 

jež drtí lidstvo a jeho blahobyt.

Přichází z míst politických představitelů, 

které si lidé postavili na piedestal, zbožňovali je a nezpochybňovali je. 

Tato místa jsou po staletí naplněná velikým nesouladem 

a nezměrnou chamtivostí, 

jež vychází z neznalosti vesmírných zákonů.

Tato nashromážděná energie velmi často pohltí i jedince, 

jenž do politiky zpočátku přicházejí s dobrými úmysly.

Jsme ale také svědky velmi zrychlené doby, 

kde působení vesmírných principů na sebe nenechá dlouho čekat,

a tak můžeme být svědky v jednom týdnu jak nesouladné akce 

ze strany politických představitelů, 

tak zároveň odpovědi ve stejné vibrační úrovni ze strany vesmíru.

To, co dříve trvalo desítky let, 

v současnosti běží rychlostí několika týdnů.

Avšak toto zrychlení se netýká jen zbožňovaných či nenáviděných politiků.

Týká se nás všech.

Vše je vzhůru nohama, 

přesto se nacházíme v nejzajímavější době celé lidské civilizace.

Zatímco žijete každodenní život, kladete si otázku, co se to děje?

Proč se vše mění? Proč všichni tak šílí? Co to má znamenat?

Proč všude vládne jen lež a samý klam?

Kam se poděla morální integrita? Kam se poděla zodpovědnost?

Kam zmizela spolehlivost? Co se stalo se soucitem? Kam se podělo přátelství? 

Kam odešla láska? Co se stalo s manželstvím a partnerstvím?

V kulturách, kde se vše hroutí, tyto hodnoty neexistují.

Alespoň ne na místech, 

které v této době směřují k ovládání druhých 

a jejich vydírání, omezování a pohrdání.

Žijeme v nejabsurdnější době všech dob a tato absurdita má veliký význam.

Lidstvo musí uskutečnit skok ve svém vnímání, 

změnit svůj ztuhlý, lineární, omezený a kontrolovaný způsob bytí 

a dojít ke svému většímu sebevyjádření a rozšířit své pole působnosti.

Jsme více než tím, co vidíme.

Naše větší, nefyzická část je součástí vesmíru 

a my se podílíme svou existencí na jeho nekonečné expanzi.

Z jeho vzdálených částí k nám přichází ohromná pomoc, 

kterou mnozí vůbec nevidí, ale tato podpora a láska se odehrává 

v těch nejniternějších částech naší bytosti a tím je naše DNA.

A jisté entity o této velké změně mají informace.

A není pro ně vůbec výhodná.

Přišli by o svou zdánlivou moc a prospěch.

A tak se pokouší lidstvo uvrhnout do chaosu, domnívaje se, 

že tuto změnu zastaví, jak se jim to v minulosti několikrát povedlo.

A i když si myslí, že mají navrch se svým věděním, mnoho věcí jim uniká.

Nevědí, že tentokrát se v jejich plánech nachází Vyšší Plán.

Střet všech těchto záměrů vyvolává stále větší chaos 

a otřesy mnoha systémů. 

Absurdita doby chystá pro lidstvo zkoušku.

Dokáží lidé masově uskutečnit posun svého vnímání?

Když se podíváme na různé oblasti, vypadá to, 

že svobody jsou silně omezovány.

Stále více je ošemetné vyslovit svůj názor, je více chtěné, 

abyste se lidé chovali jako stádo ovcí

a aby dělali to, co jim řeknou, aniž by zpochybňovali podstatu nařízení 

nebo jejich samotné představitele.

Přesto všechno, mohutné vlny energií přicházející na tuto planetu, 

a mění každého z nás.

Tak jak se mění Země, měníme se i my na fyziologické úrovni.

Stále více lidí začíná chápat, že realita existuje jako zrcadlo.

Co vyšlete ven, to se vám vrátí.

Rozumí tomu, že myšlení je tím, co tuto realitu tvoří 

a tudíž, že jsou ti, kdo vytváří svou vlastní realitu.

Je to jeden z největších a stále trvajících zákonů celé existence.

Když pochopíme tento princip, zjistíme, 

že dění v tomto světě zrcadlí jen to,

že se většina lidí po dlouhé roky upsala boji. 

Věřili tomu, co jim říkali, naslouchali autoritám 

a upevnili se v postoji: „Tak to je a nijak jinak!“ 

Vybudovali si v tomto procesu vědu, 

vědu, ve kterou věří a ta je udržuje v rigidním postoji,

ze kterého se stěží pohybují.

Pak zde existuje druhá skupina lidí, 

která vstupuje do systémů a urychluje jejich kolaps, kvůli nutné změně.

A i když se zdá, že je chaos náhodný, vše jde podle plánu, 

protože ve vesmíru je vše plánováno.

Nic není náhodným výplodem nějaké třesku, jak nám říkali.

Ani lidé nepochází z jeskyní, aby se tisíce let pomalu vyvíjeli, 

bojovali s dobami ledovými a objevovali kolo.

Lidé mají původ ve hvězdách 

a ani planeta Země není výsledkem nějaké náhody.

Vše je plánováno a vesmír funguje, protože je dobře naplánován.

A tak je v těchto naplánovaných časech 

naším největším úkolem získat svou vlastní svobodu.

Což vůbec neznamená bojovat s vládou, armádou, 

různými metodami ovládání mysli či s dalšími silami, 

u kterých se domníváte že vás vězní v trojrozměrné realitě.

Ve skutečnosti může být každý svobodný i v otrockém systému.

Svoboda není o vnějších podmínkách, 

svoboda vychází z nitra každého z nás.

Každý člověk na této Zemi se narodil jako svobodný.

Každý si přinesl mocné nástroje tvoření

a schopnost ovládat svou vibraci od okamžiku, 

kdy se poprvé nadechl vzduchu.

Úplně každý má svobodnou vůli věnovat pozornost jen tomu, čemu chce.

V tom je největší síla, a proto po tisíciletí je pozornost lidstva uchvacována 

a směrována žádoucím způsobem.

Naše svoboda má základ v odpovědnosti, 

v naší schopnosti odpovídat na to, co se v našem světě děje.

I když se může někomu zdát, 

že ve stále rychlejším pohybu za účelem expandování našich bytostí 

a adaptace se na „posun“, ztrácí zdravý rozum.

Jenomže, jakkoliv se věci zrychlují, vy zpomalte.

Poslouchejte více zvuky přírody a najděte ticho, 

ve kterém uslyšíte svůj vnitřní hlas.

To je jediná autorita, které máte naslouchat.

Je to jediná Inteligence, která přesně ví, kam kráčíte 

a co máte v tu danou chvíli přesně dělat.

V tichu je pramen Svobody, 

která nesouvisí s tím, 

v jakém lidském společenství jste se narodili.

Nárokujte si toto dědictví, 

tento klíč k poznání sebe sama 

a jediný nástroj k přežití.

To je cesta Lásky. 

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů