MAIA TEXTY

ZVYK, JENŽ NEJVÍCE OVLIVŇUJE TĚLO

I když si lidé častěji myslí opak, 

lidské tělo je sestrojeno takovým inteligentním způsobem, 

že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné 

v tom nejdokonalejším stavu, 

který si jen umíte a neumíte představit.

V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit, 

čím je tělo obdařené, 

jaká Mocná Síla jím věčně prochází, 

a co nejvíce ovlivňuje Její kvalitu.

Tělem proudí neustále Životní Energie, 

která pochází z Prvotního Zdroje,

a je skrze jakýkoliv čas stále stejná.

Tato Energie dává všemu život, 

bije naším srdcem, 

udržuje náš dech, 

hýbe našima nohama a rukama apod. 

Tato nepřetržitá činnost Života skrývá mnohá tajemství. 

Tato Síla, pokud jí to dovolíte, 

je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti

a tak dlouho, 

jak jen budete chtít

když sladíte svou vibraci s touto touhou.

Životní princip je věčný,

stále proudí do tvoření,

a tím vytváří Svou přirozenou „dokonalost“.

Každá lidská bytost má však svobodnou vůli 

a většina z nich způsobuje, 

ať již vědomě nebo nevědomě, 

překrucování Této Energie. 

To se děje skrze zvyk obracet svou pozornost k vnějším formám světa, 

sledovat ho kritickým pohledem,

upevňovat pozornost na nežádoucí věci,

čímž vznikají různé druhy nesnází a nesouladu. 

Jedním z nejméně sloužících zvyků je, 

že se lidé zajímají o svět druhých osob. 

Sledují ho, podrobují ho kritice a souzení 

a chtějí ho napravit vnějšími prostředky 

pro svůj klamavý pocit domnělého bezpečí. 

Toto konání se ohromným způsobem 

odráží nejenom v jejich osobním světě, 

ale především na fyzickém těle, 

které je odívá.

I ten nejmenší záchvěv kritiky, soudu, posuzování, 

zlosti, závisti, nenávisti

má vliv na funkci buněk těla.

To proto, že je v tu chvíli Životní Síla Zdroje, 

která proudí skrze každého,

zabarvena nežádoucími vlastnostmi.

Ona je pak nucena k tvoření nedokonalosti, 

skrze pozornost nasměrovanou na jakoukoliv nežádoucí věc.

Je dobré si uvědomit, 

že jakákoliv snaha napravovat 

a posuzovat vnější svět 

se jako první zrcadlí ve vnitřním světě buněčné struktury. 

Každá takto vydaná energie se vždy vrací do svého zdroje 

a přináší ještě větší množství té vlastnosti, 

která ji byla přisouzena oním jedincem.

O tomto Věčném Principu popřemýšlejme tak hluboce,

jak jen můžeme.

Obzvláště v dnešní době valících se vnějších událostí, 

které sebou nesou velkou vlnu silných emocí 

a potřeb zasáhnout vnějšími prostředky.

Každý zúčastněný má svobodnou volbu.

Má výsostné právo uschopnit svůj „Zdroj Božské Přítomnosti“ 

a nechat Ji (Ho) jednat ve svůj prospěch ve svém světě

a svém těle,

nebo má právo si zvolit prostředky vnějšího světa 

a otevřít tak bránu nedokonalostem a nesouladu, 

které ho automaticky ovlivní.

Pokud si zvolí první variantu,

Tato Síla jedná 

vždy ve směru dokonalosti,

ve směru vašeho Vítezství a Svobody,

aniž by zasahovala do svobody ostatních zúčastněných.

Umí najít ta nejlepší řešení ve vašem těle i ve vaše světě,

o kterých nemáte ani ponětí.

V této zóně svobodné vůle je možné vše.

Jít cestou jisté destrukce, chátrání 

a odchodu přesně podle určeného času vnějším kolektivním vědomím,

nebo si zvolit svou cestu,

ve směru Života a Věčné Prosperity 

všech oblastí své radostné existence.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

3 komentářů

 • Avatar photo

  Misa Siarane

  Milá Maienko, jako bys to psala přímo pro mě. V poslední době mnohem víc než dřív zachytávám, kdy se vychuluji ze svého Souladu, ať už pozorováním nechtěného, kritikou nebo jenom vířením myšlenek v mé hlavě. A to nemám televizi, děti jsou v lesní škole a mám svoji bublinu lidí, kteří smýšlejí jinak. Je to nejspíš kombinace výchovy, systému, zvyků. Hodně v těch momentech, kdy se zas a znovu chytím u nesouladných myšlenek, přepínám na Já jsem Vzkříšení a Život. Z celého srdce děkuju, že díky tobě můžu objevovat tyto souvislosti a velikou moudrost. Někdy se na sebe naštvu ale často už se jenom zasměju, když se nachytám. Miluji sebe v procesu k vlastní dokonalosti.

  • Avatar photo

   Maia

   MISA
   přesně jako Ty, Misa, nemám asi 10 let televizi
   a když si uvědomuji jemné příležitosti,
   ve kterých by bylo jednoduché přiklonit se ke kritice,
   uvědomuji si,
   jak hluboký je to program pro lidstvo
   a jak jisté věci,
   které byli lidé naučeni ve školách a kolím,
   a jsou považovány za normální „kritické“ mylšení
   a je to propagováno jako přednost inteligence,
   jsou ve skutečnosti kritikou,
   která uzavírá před Proudem Zdroje.

   Pak si uvědomím,
   jak nádherné myšlenky
   a jak krásnou čistou energii
   museli vyzařovat všichni,
   kteří kráčeli cestou Mistrovství.

   Museli vidět svět očima Zdroje
   a ten pohled a ty myšlenky byly pohádkově krásné
   a velmi laskavé ke všem,
   které na své cestě potkali.

   Vždy si uvědomuji,
   když o tom takto přemýšlím,
   jak to ve mně vytváří větší a větší touhu
   vidět svět očima Mistrů,
   a tato touha mě pohání vpřed. 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Misa Siarane

    Vidět očima Mistrů, ano ano ano, to ve mě vytváří nádhernou vibraci a dokonalý Soulad.
    Ta čistá energie musela být opravdu kouzelná, že tvorba a materializace myšlenky se děla okamžitě. Dnes jsem si uvědomila, že v našem Prostoru mi jde to naladění a napojení na Zdroj mnohem snáze. Máme pozemek něco přes hektar, kde tvoříme Rodový statek. Tam vnímám, že všechny stromy a rostliny mě podporují v tom být tou nejlepší verzí sebe sama, abych mohla zdokonalovat náš životní prostor i samu sebe. Teď čtu znovu knižní sérii Zvonící cedry Ruska a Anastazie je nádheným příkladem, jak být naprosto sladěný se Zdrojem a vidět jeho očima.