MAIA TEXTY

POLITIKA, JAZYK A VIZÁŽ

V českých, a nejenom českých politických vodách, 

jsme zvyklí na to,

že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, 

hlavně když dělá dobře svou práci

a je upřímný.

A tak mají v politice otevřené dveře lidé s jakýmikoliv tvary,

protože lidstvo si osvojilo názor,

že nezáleží na ničem, co se zrcadlí na těle,

ale na tom, co je v mozku politika.

Jenomže, zdraví a funkce mozku úzce souvisí s tím,

v jaké kondici je fyzické tělo.

A ještě více souvisí s tím, 

jaké dýchací návyky člověk má.

A to se dá jasně vyčíst z toho, 

v jaké pozici ten dotyčný setrvale udržuje jazyk,

a to se vždy zrcadlí podle kontury spodní čelisti.

Lidé žádají brilantnost mozků,

aby za ně vyřešili v politice jejich problémy,

ale takových lidí je velmi malé množství,

protože lidstvo rezignovalo na skutečné zdraví těla,

a posunulo do popředí jen uspokojení instinktů,

které nikdy nepřichází ze Zdroje,

ale z nesouladu vnitřního prostředí těla.

A tak místo plejády brilantnosti myslí

se manifestuje v politice plejáda brilantnosti „žaludků“,

špatných ponižujících postojů těla a 

mizerných návyků dýchání.

A podle toho také politika vypadá.

Perfektní funkce mozku, 

která není založená jen na memorování naučených dat,

ale i na spojení se Zdrojem, 

který má skutečně perfektní nadhled a řešení na vše,

jenž vždy vychází jako vítězství pro všechny zúčastněné strany,

vychází z propojeného perfektního zdraví střev (břicha),

perfektního postoje jazyka 

a dokonalého postoje hlavy.

Takový člověk má jako první velmi výrazně viditelný znak 

hezky ostře tvarovanou spodní čelist 

a spíše širší tvar obličeje

s vykazujícími harmonickými tvary.

A tuto specifikaci si zachovává dlouho,

i když věří v proces stárnutí a smrti.

Jen tu a tam, za desetiletí,

se v politice objeví takový brilantní mozek.

Propojený velmi často s velmi příjemnou vizáží,

dalo by se říci krásou obličeje ale i těla,

jelikož správné držení jazyka 

jde vždy ruku v ruce s pevným postojem těla 

a jeho hezkým tvarem.

Bez vypouklého břicha, obezity, hlavy vystrčené dopředu, 

ramen nahoře, 

a jisté nedostatečnosti obličejových svalů.

Ať již běžný svět lidí, 

nebo i mnohé větve ezoterického vnímání světa,

všechny popírají spojení vnitřního a vnějšího.

Jenomže vše souvisí se vším

a podle vnitřního,

se tvaruje to vnější.

A nikdy to jinak nebude,

jelikož zde na materiální svět působí principy,

které vždy budou utvářet hmatatelné ukazatele většího 

či menšího souladu se Zdrojem.

A to, 

co má tendenci se přiblížit k souladu,

bude vždy vykazovat matematicky přesnou inklinaci

k dokonalosti těla a tváře.

Všichni avataři, 

kteří na Zemi dosahovali stále většího souladu se Zdrojem,

jako byl Ježíš, Budha, Saint Germain, Shiva apod.,

začali postupně vykazovat stále větší krásu těla a obličeje.

A kdybychom je mohli blíže prozkoumat,

jejich jazyk by zaujímal tu nejdokonalejší polohu

ze které vychází jemný pomalý dech,

nasycený NO,

jenž skutečně vyživuje a udržuje tělo v nejdokonalejším zdraví,

jakého lze v této fyzické realitě dosáhnout.

A podle toho také přinášeli ze Zdroje ty nejbrilantnější myšlenky

a věděli, kde je řešení na vše.

Jejich svět se měnil s nimi

a v jejich světě nebyl nedostatek

ani destrukce, ba ani smrt.

Vraťme se k politice současnosti.

Největším nebezpečím pro zajeté destruktivní aspekty politiky je,

když mezi zavedený řád,

který slouží jen několika pár pro jejich chamtivé 

a nesouladné úmysly,

je, 

když do jejich řad vstoupí někdo,

kdo vykazuje znaky brilantnosti mozku

a silného základu zdraví.

Jeden takový se zjevil i ve Francii.

Dnes jsem poprvé zaznamenala jeho existenci

a jakmile jsem ho uviděla,

žasla jsem.

A plně chápu strach Macrona z tohoto jedince,

protože ani mladý premiér nevykazuje tak pěkně řezanou spodní čelist

a tak hezký postoj těla.

V dnešní době epidemie dýchání ústy 

a jazyků povalujících se dole,

je to velmi výjimečný úkaz,

obvzláště v politických kruzích.

Sledujte úsměv. Linii koutků, která vždy vypovídá o pozici jazyka a návycích. Tento mladý muž z toho vychází absolutně nejdokonaleji. O tom by se dalo hodně napsat.

Takovým lidem budou lidé hodně věřit,

protože za jejich slovy bude mluvit i jejich tělo.

A lidé podvědomě budou cítit, 

že tam není rozpor.

I když se to nezdá,

a nikde se to raději neučí,

lidské oko je skrytě vycvičeno vnímat harmonii,

matematickou přesnost kánonu krásy obličeje

a vždy podvědomě pozitivně reaguje na někoho, 

kdo umí držet tělo 

a hlavu ve velmi zdravém postoji,

který vždy vykazuje sebevědomí, 

rozhodnost, 

mnoho životní energie na uskutečnění svých záměrů

a v neposlední řadě sebelásku.

Text: Maia

4 komentářů

Přidat komentář