Já Jsem

ZASTAVIT NESOULAD NA 1 ROK A TĚLO BUDE VYJADŘOVAT MLÁDÍ A DOKONALOST

„JÁ JSEM Přítomnost“ 

je Všemocná Síla Vesmíru k provedení jakékoliv opravy. 

Nechte „JÁ JSEM Přítomnost“ proudit, 

dokud vše neumyje. 

Když je vaše pozornost pevně upřena na „JÁ JSEM Přítomnost“,

kterou jste, 

je to, 

jako by vaše tělo bylo omýváno jemnou houbou, 

kterou proudí tato Čistá Energie 

a čistí jej od veškeré nedokonalosti. 

Pokud zastavíte nesoulad, 

„Proud ‚JÁ JSEM Přítomnosti‘“ 

automaticky odstraní všechny nečistoty! 

Máte tak ve svých rukou neomezenou Moc 

k zesílení svých správných příkazů. 

I z vědeckého hlediska, s vědomím, 

že buňky těla jsou obnoveny za méně než rok, 

pokud by se nesoulad mohl na jeden rok zastavit, 

mysl a forma by vyjadřovaly 

věčné mládí 

a dokonalost! 

Buď z pocitu falešné pýchy nebo něčeho takového, 

lidstvo nechce čelit Pravdě, 

že příčina je v nich samotných. 

Zvyk vždy obviňovat druhého z toho, co se vám stalo, 

je věc, 

která vás zaslepuje před Pravdou 

a brání sebe nápravě. 

V tomto konkrétním bodě bychom měli pochopit úžasné podmínky sugesce, 

kterými jsou jednotlivci neustále obklopeni. 

Vezměme si například prostředí a sdružení jednotlivců, 

kteří mají ve zvyku chodit spolu. 

V tomto přátelském sdružení je každý náchylný k návrhům od druhého. 

Bude-li v rozporu, 

pak se tento spolek dříve nebo později rozpadne o jednu velkou řadu. 

Sedmdesát pět procent jednotlivců pohybujících se ve vnějším světě 

si však neuvědomuje, 

že přijímají sugesci 

– ať už ze společenství, prostředí nebo podmínek, 

které před sebou mají.

Správný postoj studenta, 

který si uvědomí svou „JÁ JSEM Přítomnost“, 

je okamžitě zaujmout pevný postoj s tím: 

„JÁ JSEM nepřemožitelně chráněn 

proti jakémukoli nedokonalému návrhu! “ 

Tak si kolem sebe může člověk vybudovat atmosféru

která okamžitě odrazí všechny návrhy, 

které se snaží vniknout tam, 

kde je destruktivní prvek. 

Pokud napoprvé neuspějete, dělejte to znovu! 

Neexistuje žádný způsob, 

jak získat vítězství a nadvládu nad omezením, 

kromě toho, 

že si to udržíte, dokud toho nedosáhnete.“ 

Pokud pochybujete o svém úspěchu, 

odkládáte své vítězství na později. 

Ti studenti, kteří skutečně začnou chápat, 

že při rozpoznávání a používání své „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

mají pod velením Univerzální Sílu, 

pak vědí, 

že je nemožné selhat ve své aplikaci, 

protože čím více ji používají, 

tím více její udržující Moci mají. 

Pokaždé, 

když pocítíte Kristovu manifestaci, řekněte: 

„Chválím Tě a přijímám Světlo Tvé Přítomnosti, 

Plnou Aktivitu JÁ JSEM!“ 

Zaujměte tento postoj vždy 

a pak zavřete dveře všem nežádoucím výtvorům.

Vždy pamatujte, že jste Mistrem toho, 

co přijde do vašeho myšlenkového světa, 

a pokud si to neuvědomíte, 

že jste Mistrem,

pak jste náchylní ke všem druhům myšlenek a pocitů. 

Pro ostatní vězte: 

„JÁ JSEM beroucí Přítomnost … … (jméno) do … … (co chcete pro něj) úspěchu!“ 

Pokud věnujete pozornost nějakému vyrušení, 

dáváte vždy Sílu něčemu jinému,

než své JÁ JSEM Přítomnosti.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Když jsem se s tématem nesouladu
  a stavu těla setkávala zpočátku,
  tak jsem velmi přemýšlela nad tím,
  jak je to vlastně s tou moudrostí „starých lidí“.
  Je to dost kontroverzní téma
  a záleží na tom,
  co komu stačí.
  Já vždy chtěla odhrabávat více a více
  ohledně tématu těla, dokonalé inteligence,
  Moci a Věčného Života.
  A tak jsem se nespokojila s málem. 😍

  A jak jsem tak bádala a odkrývala,
  buď z psaných zdrojů,
  tak ze Zdroje přímo,
  jednoho dne se mi naskytl obraz
  starého člověka,
  kterého jsem velmi dobře znala
  a vím, že by se ta osůbka dala bez váhání ohodnotit jako
  „dobrý, velmi hodný člověk“.
  A najednou,
  ve chvíli náhlého velkého zchřadnutí fyzického těla,
  ta bytůstka odkryla své nitro
  a vyplovala z ní jedna silná kritika za druhou.
  A znovu a znovu a znovu….😔

  Pak si najednou člověk uvědomí,
  kolik kritických myšlenek je možné před světem ukrýt,
  ale ten vnitřní svět
  je postupně rozbombardován tak,
  že jednoho dne tělo selže
  a ta bytost si zhmotní v plné míře to,
  co nikdy nechtěla
  a čem velmi často mluvila.