MAIA TEXTY

ROZHODNOUT SE PRO NOVÝ PŘÍBĚH

Neustále se rozhodujeme, 

ať na úrovni myšlenek, nebo činů.

První je vždy myšlenka, která nás k činům dovede.

Náš život je tvořen myšlenkami, 

které následují pocity, 

a to vše v důsledku určuje naši realitu.

Tím, že si myšlenky neustále volíme, 

můžeme svůj život změnit v jakémkoliv okamžiku, 

a to z jakéhokoliv místa.

Můžeme změnit minulost i budoucnost tím, 

že změníme svou přítomnost. 

Svou přítomnost vytváříme myšlenkami, 

pro které se rozhodujeme a které přitahují k sobě další vibračně podobné.

Když si tento proces plně uvědomíme, 

již není nic, na co bychom se mohli vymlouvat.

Neexistuje žádná minulost, která by na nás měla vliv, 

pokud ji nebudeme živit ve své mysli 

a tím ji neustále přitahovat do svého života. 

Bohužel nás do určité chvíle stále baví svými myšlenkami 

vplouvat do minulého času 

a přemýšlet nad bývalými hříchy, rolemi „oběti“,

vinou, 

přenášet je svými pocity do současnosti, 

abychom si mohli najít správný důvod k tomu, 

proč setrváváme ve stále stejných, 

zajetých vzorcích myšlení a jednání.

Tento známý pocit, automatismus, který je v tom skrytý,

jde snadno, a nevyžaduje plnou přítomnost.

A lidé ze své podstaty neradi opouští jistotu známého. 

A přitom se z nás může stát ze dne na den úplně nová bytost.

Vše, po čem ohledně sebe toužíme, máme na dosah ruky.

A to doslovně.

Ve víru se to točí kolem nás zhruba do vzdálenosti 1,5 metru.

Jak se k tomu, co je kolem nás přítomno, dostat?

Nejrychlejší způsob je, 

stvořit o sobě nový obraz

a vdechnout mu život v Přítomnosti.

Definovat jasně, 

kdo jsme v nové verzi TEĎ – a to, že jsme tím vždy byli.

Je v tom klíč pro změnu všeho.

Stačí definovat sebe v úplně novém světle, 

v novém příběhu, se zcela jinými zkušenostmi, 

než máte teď.

Vyprávěním, nebo neustálým bloumáním myšlenkami ve starém, 

minulém životě, vše přenášíte do svého NYNÍ.

Rozhodnutí, která činíte každým okamžikem, 

se odvíjejí od vaší neustále oživované staré minulosti.

Přes tyto staré zážitky a zkušenosti si volíte svého partnera, 

míjíte své příležitosti, 

bojíte se jít do neznámé zkušenosti ze strachu před chybami 

(protože vaše podvědomí zkušenosti chybami nazývá), 

při změně jídelníčku jste v nejistotě, 

z čeho vlastně bude vaše tělo žít, 

podstrkáváte druhým lidem své myšlenky, 

co si o vás myslí 

a na základě těchto fabulací k nim přistupujete a nechápete, 

že jejich odezva je odraz vás samých apod.

Nic starého z minulosti nemusíte přenášet do své přítomnosti, 

ani jejím prostřednictvím zakládat svou budoucnost.

A to se týká jak vašeho fyzického těla, 

tak i vašeho světa.

Prvním krokem k tomu je zapotřebí si uvědomit, 

že čas je tvárný, a tudíž i naše minulost a budoucnost 

jsou měnící se díky prožívání přítomnosti.

Pochopením tohoto principu vám dojde mnoho dalších souvislostí 

a začnete vnímat „manipulativní hry“ jak toho běžného, 

tak i duchovního světa.

V běžném světě je například báječnou ukázkou oživování minulosti „psychoterapie“.

Kdo z vás jí někdy prošel, moc dobře ví, 

že psychoterapie staví na neustálém připomínání vaší minulosti. 

Hrabáním se v tom, co bylo, kdo vám ublížil, kdo se k vám jak choval,

co vy jste si o tom mysleli a jak jste to cítili,

a tak nacházíte správné důvody, proč se cítíte mizerně.

Takže, pokud jste si do té chvíle neuvědomovali, 

že vám ublížili rodiče, 

pak vám to psychoterapeut velmi důkladně vysvětlí. 

A už máte viníka…jaká to úleva. 

Ne na dlouho, 

dokud časem nezjistíte, 

že je vám psychicky ještě hůře. 

Málokterý psycholog vám řekne: 

„Holčičko, důvodem toho, proč se tak cítíš, je to, 

že si vysvětluješ realitu tak, abys byla neustálou obětí, 

protože nic jiného jsi do této doby neuměla 

a zvykla si na to. Tato role se ti stala známou,

nevědomě se jí držíš pro tu jistotu známého, kterou ti dává.

 Přesto stačí vybrat si jinou, lépe pociťovanou myšlenku 

a postupným vybíráním ještě lépe pociťovaných myšlenek

a malým každodenním tréninkem tohoto způsobu vybírání,

se během krátké chvíle dostaneš na lépe pociťované místo,

ze kterého se Ti tvoří nová realita. 

Každým okamžikem se Tvůj nový způsob rozhodování vybrat si lepší myšlenky,

které tvoří Tvé harmoničtější vyzařování,

odrazí v jiné verzi toho, co se chystá vstoupit do tvého světa.

Zákonitě pozitivně naladěné postoje, 

jež jsou tvořeny jiným výběrem myšlenek než doposud, 

budou vytvářet odpovídající vibraci. 

Takto si tvoříš přítomnost, od níž se odvíjí budoucnost 

a takto jsi si stvořila i svou minulost. 

Vše, co jsi v minulosti prožila, 

jsi vytvořila na základě výběru jistých myšlenek 

a z nich vyplívajících pocitů, 

které jsi si osvojila prostřednictvím vzorců chování z okolí,

jež tě obklopovalo. 

Ale vždy jsi měla na výběr a mohla jsi volit jiné myšlenky a to, 

jak se budeš cítit a prostřednictvím toho, co budeš tvořit. 

Pokud teď pochopíš, 

že nejdůležitější jsou myšlenky a k nim pojící se pocity, 

a rozhodneš se pro jiný výběr myšlenek, z nichž cítíš lepší pocity,

pak změníš kompletně celý svůj život, svůj svět i své fyzické tělo.

Kdykoliv změníš myšlenku, změníš tím i okolnosti.“

V duchovním světě tuto roli připomínače hraje 

filozofie „minulých životů“, 

či teorie karmy apod.

Když přijmete myšlenky typu, že nemůžete ve svém životě nic změnit, 

protože se rodíte s nějakou předem danou karmou, 

nebo když neustále myslíte na to, 

že se vám něco často nepříjemného děje z důvodu rodových zátěží,

odpovídajícím způsobem ovlivňujete své TEĎ 

a tím i svou minulost a budoucnost.

Svůj život a to, jakým směrem se bude odehrávat, 

máte každičký okamžik ve svých rukou 

– lépe řečeno ve svých vizích či myšlenkách.

Kdykoliv můžete stvořit sebe, 

jako byste už dávno žili svůj vytoužený bohatý životní styl, 

či jedli své nejdokonalejší jídlo, 

měli perfektně zdravé a formované tělo, 

používali plný potenciál svých přirozených schopností, 

nebo měli rozvinuté všechny talenty a genialitu na vše, po čem toužíte.

Vaše fantazie je vodítkem vaší přirozenosti

a všechny myšlenky, na které pomyslíte,

je možné si myslet jen ve chvíli,

kdy máte schopnost je manifestovat.

Hrajte si, představujte si a prociťte z celého srdce to, 

že touto obdařenou bytostí jste od narození.

Přehodnoťte příběhy, 

které vyprávíte svým známým o sobě, 

či si na ně myslíte

a přehráváte je ve své mysli neustále dokola.

Mějte v představě pouze obraz toho, jací chcete být 

a již JSTE – a VŽDY JSTE BYLI. 

Ciťte to, připomínejte si často během dne pocit toho, jaké to je být tím.

Každým takovýmto vytvořeným pocitem přivádíte manifestaci blíže.

Usínejte a probouzejte se jako ti, 

o kterých jste včera snili 

a dnes již jimi jste a vždy byli.

Nic v našem světě, ani v našem fyzickém těle, 

není pevně dané.

Vše, co vidíme, 

je výsledek námi v minulosti vysílané vibrace.

Vzorem jsou myšlenky 

a hybnou silou naše emoce,

jež jsou tlumočníky vibrací.

Jestliže máte schopnost si něco představit,

nebo jen na to pomyslet,

tento Vesmír má zdroje a schopnost

vám to dát.

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Ludmila Novotná

  Teda Maio,
  to je dokonalé, precizně formulované a já hluboce smekám.
  Z celé své bytosti ti děkuji. Jsi světlo a inspirace.
  Také ci cením toho, jak je to prakticky podané. Mám totiž o sobě představu, že nemám vyvinutou představivost. Tvůj článek mě moc povzbudil a popostrčil k rozhodnutí, čím naplňovat svůj čas, co je moje priorita. Vyprávět o sobě nový příběh a prociťovat ho. Ráda píšu, bude to tedy můj přirozený způsob tvorby.
  A co je pro mě další krása a radost, to jsou tvé květinové fotografie, kochám se a žasnu nad jejich dokonalostí a krásou.
  Z celé své bytosti děkuji.
  Ludmila

  • Avatar photo

   Maia

   LUDMILO
   Děkuji. 🙂 🙂
   Je radost vědět,
   že slova v textech nesou poznání. 🙂
   A je radost znát, že fotografie květin
   umí vyvolat tak pozitivní emoci,
   jako je úžas. 🙂