Já Jsem

JSTE ZÁKLADNOU NEJVĚTŠÍ INTELIGENCE A ENERGIE VE VESMÍRU

Nezapomeňte drazí, milované lidstvo skrze všechno hledání skrze pokolení během věků, hledalo právě toto identické porozumění. Dnes vám bude přinesena průzračnost a jednoduchost tak, jako by byla pro ně (lidstvo). 

A to bude protékat do jejich světa aktivity, aby přineslo Své Požehnání a větší Dokonalost všude. 

Není na tomto nic tajemného; a v dřívějších pokusech porozumět tomu, byl naťuknutý každý možný úhel pohledu, ale jednodušší je – porozumět vlastnímu Životu. 

Ve všech okultních a metafyzických aktivitách je tendence spět k něčemu záhadnému. Není tam nic tajemného, co se týká vašeho Života! To je pouze napájení vaší Mocné Síly v a skrze vaše tělo každý moment; nezáleží, zda jste vzhůru nebo spíte, stále je Život aktivní. 

Nemyslíte na to, zda orgány vašeho těla fungují nebo ne, jestliže se nic nekazí; avšak Život řídí každý orgán a každou chemickou aktivitu, která je lidstvu známá. Přesto tomu nevěnujete žádnou myšlenku, žádnou zvláštní pozornost. Nicméně zřete, co může být uděláno, když uznáte a přijmete vaši vlastní „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ nad vámi, znaje, že je to individualizované Ohnisko Boha, jehož Mocné Světelné Paprsky a Energie jsou všechno, co jste kdy vůbec měli, a všechno, co kdy vůbec budete užívat. Veškerá Inteligence, veškerá Moc, veškerá Substance, všechna Energie musí pocházet z Této „Přítomnosti“, protože tam není žádné jiné místo pro to, odkud by to přicházelo! 

Proto, jakmile tomu porozumíte, vězte, že jste základnou Největší Inteligence ve Vesmíru, základnou Největší Aktivity ve Vesmíru, Největší Mocí, Největším uvolněním Energie, protože vy jste Ohnisko Této Nekonečné Energie Života. Proto v přijmutí a uznání tohoto, zjistíte, že TO můžete volat „vpřed“ bez jakéhokoliv omezení a nechat To jednat ve vašem vnějším světě. To musí protékat vaším tělem, tak daleko, jak daleko je individuální porozumění světu, aby mohla harmonizovat a držet váš pocitový svět ve stavu, kde už nejste řízeni nesouladnými pocity.

 

Je to jednoduchá věc, kterou lidstvo přehlédlo skrze století; ale dnes, od té doby, co jsem přinesl toto dál, lidstvo přichází k porozumění a cítí rozhodnou Kuráž, Sílu, a Moc Úspěchu, který toto porozumění přináší. Proto, když každý cítí svou autoritu, svou schopnost, nejprve ovládnout harmonicky sám sebe – to znamená svůj pocitový svět – potom může projektovat skrze pocity a myšlenky do svého světa činnost této Mocné, Harmonizované, Inteligentní Síly „Mocného JÁ JSEM,“ která obsahuje uvnitř Sebe všechno, co je požadované (chtěné), aby přinesla Dokonalost do jeho vnějšího světa. 

Právě teď na tom není nic mimořádného, ale lidstvo nepochopilo jedinou věc o jejich vlastním Životě. Oni věděli že byli Život a že To používali; ale jak, na to nikdy nepomysleli. Teď dnes, přicházíte k pochopení, že Život je víc než jen zlomkovitá část toho, co lidstvo používá v obyčejném udržování výkonu lidské formy. Namísto používání snad deseti procent nebo méně této Ohromné Inteligence, Moci, a Energie kterou „Ohromná Přítomnost“ drží pro vás, můžete upřímně uctívat tuto „Přítomnost“ a volat Ji k tomu, aby uvolnila takovou Sílu, která proteče vaším tělem a ven do vašeho světa činnosti, že všechno, čeho se dotkne se stane harmonické – proto nechte plnou Dokonalost a Moc Života přinést do vašeho světa úspěch, vaše nejhezčí Srdeční touhy pomocí přirozených prostředků a dokonale přírodních procesů.

V příchodu do tohoto porozumění, je důležité si uvědomit, že všechno toto je přirozené, tak praktické jako cokoli ve vnějším světě vašich současných mechanismů nebo vaší matematiky; a když to použijete podle požadavků (potřeb) jak přicházíte k porozumění, dostanete přesné výsledky. Když přijdete večer domů, zapnete knoflík elektrického spínače a máte světlo. Dnes, věnování pozornosti vaší „Ohromné JÁ JSEM Přítomnosti“ je to právě tak praktické, jako příchod domů a stlačení knoflíku k osvětlení vašeho pokoje. 

Proto, když věnujete pozornost vaší „Přítomnosti“, zapnete Nekonečnou Moc Světla – to znamená vaše Vyšší Duchovní (Mentální) Tělo, které odpočívá nad vámi, mezi vámi a vaší „Mocnou JÁ JSEM Přítomností“. Když věnujete pozornost této „Přítomnosti“, vaše Vyšší Duchovní (Mentální) Tělo, bude vůdcem této Mocná Energie a Života, je to přece stejný Zákon jednání (akce); a vy zapnete Nekonečnou Moc Světla, která uvolní Paprsky Světel režírovaných vaším Vyšším Duchovním (mentálním) Tělem do vašeho těla, bude-li to nezbytné, nebo do vašeho světa aktivity, produkující konečné, všemohoucí, aktivní výsledky – a upozorňuji, když říkám „aktivní Výsledky“, mám na mysli právě toto. To není imaginární(fiktivní) věc, to není věc statická; to je Mocná, Aktivní Síla ve vašem životě, vyrábějící přesné matematické výsledky. 

Proto prosím chápejte a uvědomte si to vaše hledání skrze věky, vyvrcholení všeho toho dlouhého, předlouhého hledání dorazilo dnes na vzdory pošetilým lidským názorům v opačného smyslu. Ti, kdo čtou a studují tuto sérii knih které jsem nechal zrodit, které dávají kompletní Zákony, naleznou sebe, jak vstoupili do Nového Světa – světa prvního: ohromného klidu a harmonie; pak najdou odpovědi na jejich otázky a ohromná, nejvyšší odvaha z nich vystoupí. 

A toto jde ven do jejich světa, aby to jednalo s konečnou přesností a Mocí. Pak zjistí, že konají zcela nový pořádek; a štěstí, které hledali celý svůj život, se stane skrze toto. 

Řekněte mi, je tu někdo, kdekoli, kdo nehledá štěstí? 

Teď, zde je konečný způsob mít štěstí, protože každé Srdce ví, jaké by mělo být. Každá osoba často intelektem ví, co by to mělo být, ale nechápe, že nesoulad jednání v jejích pocitech tomuto štěstí brání. Proto, návrhy, které plní atmosféru Země – kdy jedinci zde, tam, a v různých částech Světa vyvinuly zlé, zpustlé myšlenky a slova, způsobující vibraci – zasahují do určité míry do lidí, kteří nerozumějí, proto je dočasně přerušují. Ale ten, kdo vyvíjí a projevuje tyto emoce musí sklidit každou částečku z nich. Jedinci potřebují, aby dnes rozuměli tomu, že jsou pohybem v atmosféře Země, naplněné návrhy lidského nesouladu. 

Nezapomeňte, všechno to je pouze dočasná věc. Chci vám dnes znovu říci a upnout vaši pozornost na tento zdánlivě životní bod, že jak věnujete pozornost „Přítomnosti“, jak přivádíte vaši životní energii zpět k Životu, aby zesílila a vylévala se s větší Mocí a intenzitou, dáváte pozornost ZDROJI všeho toho, co je na Zemi. Když však věnujte pozornost zdánlivému světu lidských výtvorů, dáváte pozornost na to, co má jen omezený výkon energie, kterou to právě nyní vylákalo. To nemá žádnou udržující moc. Proto, když věnujete pozornost vaší Přítomnosti, nejste vystaveni úzkosti, neštěstí a omezením zdánlivého světa. 

Je důležité, že tomu rozumíte a víte, že když stáhnete vaši pozornost ze zjevení omezení vnějšího světa a neshod a vrátíte ji k Přítomnosti Života, k tomu „Mocnému JÁ JSEM“, které je její součástí – pak „Mocné JÁ JSEM“, skrze Vyšší Duševní (Mentální) Tělo, uvolní skrz váš svět činnosti, Svou Nekonečnou Moc, Svou Bezmeznou Energii, Jeho Mocnou, Řídící Inteligenci. 

Mnozí z lidé stále žijí devadesát procent svého života ze sugesce – návrhů jiných o nich, namísto jejich vlastního světa činnosti, aniž by to věděli. Proto, jakmile dojdete k tomuto pochopení a odeberete vaši pozornost ze zdánlivého světa a vrátíte ji k „Přítomnosti Života”, budete mít Dokonalost Života, Inteligence a bude proudit do a skrze vaše tělo v mnohem větším objemu, že budete žasnout, jakmile to poprvé uvidíte a váš vlastní Život se bude vlévat do vašeho těla. Bez znalosti, že je to Individualizované Ohnisko Boha a že vy jste ve fyzickém těle jeho základna, k vám nemůže toto Ohromné Požehnání přijít. 

Proto Vám říkám, každý lidský tvor na této Zemi, který je čestný a upřímný, může sobě prokázat tento Zákon, a nikdo to nemůže udělat špatně. Proto jste vstoupili do mnohem jiného porozumění než kdykoliv předtím ve vašem životě. Všechny druhy porozumění   požadují víru. Toto však víru nevyžaduje!

Říkám Vám, problém s lidmi je, že hledí vně sebe na věci, které potřebují, aby změnili podmínky; ale nikdy to tam nenajdou.

Když chcete cokoliv opravit, musíte jít ke Zdroji Života, 

aby se to mohlo stát stálé. 

Možná, že byste mohli použít jisté „lidské“ porozumění o sobě 

a cítit dočasné výsledky, 

ale všichni víme jak vaše usilování o úpravu podmínek 

a větší energetické vydání do vašeho světa užívání, 

by mělo nanejvýš jen dočasné výsledky. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Text je delší,
  ale velmi jasný.
  Stručně:
  Jsme základnou Největší Energie Vesmíru,💫💥
  a Tu máme k dispozici okamžitě!
  Přestat sledovat vnější svět je nejlepším
  a nejrychlejším způsobem,
  jak se dostat do „Nového Světa“. 🌎

  Ohledně všeho v životě se obracet nejdříve na JÁ JSEM Přítomnost,
  Ta vám předpřipraví cestu,
  nebo
  Vás povede tam,
  kde je řešení na každý problém. 🥰

  Zastavit myšlenky na kritiku ostatních i sebe
  a myšlenky na svou neschopnost!
  Pak odblokujete proud Zdroje všeho ve Vesmíru
  a vaše nahromaděné bohatství a inteligence
  se k vám pohrnou tak,
  že budete žasnout.

  A první, kdo z toho všeho bude mít užitek,
  je vaše fyzické tělo. 😘🌹