MAIA TEXTY

NESMRTELNOST MÁME V NAŠÍ DNA 

V každém z nás jsou skryté všemocné schopnosti, které jsou skryté proto, že jsme jednoduše přijali naučená omezující paradigmata zvenčí, jelikož je to pro nás pohodlné a tímto jsme 

se vzdali své „vlastní tvořivé síly“.

Ve své podstatě jsme „ohromně tvořivé a mocné bytosti“ s nekonečným potenciálem a vše co potřebujeme k tomu, abychom si vytvořily báječné a pestré životy, máme od narození přirozeně při sobě.

Např. Poslední výzkumy o účinnosti léků ukazují, že léky jsou funkční, pokud se lidem řekne, na co mají účinkovat.

Pokud se jim tato informace neřekne, léky mají menší léčivou schopnost než placebo.

Ano, takovou Moc máme!

Nepotřebujeme žádný zásah z vnějšku, protože jediný, kdo může spustit změnu a transformaci či transmutaci, jsme jen my sami s naší DNA.

Těch nepotřebných 90 % DNA – jak vědci označují za odpad – bude v tuto dobu hrát tu nejdůležitější roli.

Naše DNA je „kvantového charakteru“ a na toto tvrzení začínají být již hmatatelné důkazy i ve vědeckých laboratořích.

Co to znamená?

V praxi jen jediné – naše DNA reaguje na vše, na co pomyslíme a co jí říkáme.

Do současné doby reagovala především na naše nekontrolované myšlenky, jež byly vytvořené nevědomým programováním a přijatým systémem víry všemožného charakteru.

Ať již různými náboženstvími, tak vírou v to, jak funguje naše tělo, jakého věku se lidé „mají“ dožívat, jak probíhá růst a následné stárnutí, v kolika letech je běžné mít šediny, v kterém věku povadají prsa a břicho, kolik má být hlubokých vrásek, aby byl někdo brán seriózně apod.

Možná jste to nevěděli, ale v době upalování čarodějnic byli mnozí upáleni či nařknuti z čarodějnictví jen proto, že vypadali mnohem mladší, než tvrdil jejich chronologický věk.

Píši to z toho důvodu, že toto paradigma není výplodem jen dnešní doby a dnešních reklam a časopisů – toto paradigma má silné kořeny v náboženstvích hluboko v historii, která je mimochodem napsaná = přepsaná, dle toho, kdo vládl a diktoval.

Historii vždy tvoří momentální vítězové.

Proč to vlastně píši?

Začnu z jiného konce.

Neustále slyšíme, čteme a sami již vnímáme, že se něco mění nejenom kolem nás, ale ta touha přichází zevnitř mnohých lidských bytostí.

Ti, kteří se nějakou dobu pohybují na alternativních stránkách či čtou mnohé alternativní knihy se nejednou setkali s vyjádřením, že změna souvisí s přecházením do jiných hustot – 4 D a 5D.

Tyto 4 D a 5D souvisí s úrovní našeho vědomí a pro začátek je dobré tyto úrovně začít sami zkoumat a pokud možno v každodenním životě používat.

Nejde o nic jiného než napojení na své Vyšší Já, které v naší naučené realitě dobře nefunguje.

Takže každý, kdo se spojí se svým duchem nakukuje do vyššího stavu vědomí.

Na tento vyšší stav vědomí je navázáno ovládnutí hmoty – 3D reality – lekce, které máme zvládnout, abychom mohli ve 4D a 5D fungovat.

A teď položím jednu otázku:

Co je vaše nejbližší hmota?

Vaše hmotné tělo, milí přátelé.

Nezapomeňte na něj, to je vaše lekce.

To je naše nejbližší část hmotného světa neboli 3D reality.

Co to znamená?

Inteligence našeho těla je „vrozená inteligence“ která je úzce propojena s naším Vyšším Já.

Skrze naše tělo mluví Vyšší Já, a to v dnešní době formou nemocí, neduhů, nehod a stárnutí.

Všechny buňky čekají na naše instrukce a pokud jsou nevědomé, pracují naše buňky dle instrukcí někoho jiného – církví, na implantované víry, podprahových informací ze škol, reklam, médií, rodin, vědeckých autorit atd….

V našich tělech dochází k neustálé tvorbě nových buněk.

Zdravé buňky tvoří zdravé buňky, nemocné buňky tvoří nemocné buňky.

Jedno mají ale všechny společné – čekají na vaše instrukce.

Každičký okamžik jsou postaveni před otázku: TAKTO, ANEBO JINAK?

Začněte mluvit se svými úžasnými buňkami ….

Když se hovoří a píše o tom, že není hranic toho, co člověk může stvořit, pak se to myslí zcela doslovně a týká se to celé lidské bytosti a jejího zázračného hmotného těla.

Nejsou hranice a mnohé bytosti to již v minulosti ukázali.

Jsou případy lidí – většinou dětí, které nemají ještě příliš hluboko zakořeněnou obecnou víru – kterým dorostli po úrazu končetiny.

Osobně jsem poznala úžasnou ženu, která dlouhá léta pracuje s kyneziologií a ta se setkala s mužem, který si pomocí práce s touto metodou nechal po úrazu dorůst poslední článek prstu, o který přišel. A v té době pracoval na vytvoření nehtu.

Další fascinující ukázkou toho, co lidské tělo dokáže, je nemoc zvaná „progerie“ – urychlené stárnutí.

Co nám tyto – vesměs – velmi nadané, inteligentní a šťastné děti chtějí ukázat?

Jejich poselství je vědeckou obcí nepochopeno.

V této realitě všechny věci mají obě polarity. A když lidské tělo dokáže vytvořit tak zrychlené stárnutí, umí i přesný opak ve stejné nebo i větší rychlosti.

Ve starých spisech, které většinou nejsou vědou uznávány, jsou záznamy o dlouze žijících lidech. Tito lidé měli stejnou DNA jako my.

Tak v čem byli jiní?

Ale zamyslete se ještě jednou a třeba to zkuste procítit i svým srdcem.

Z jakého důvodu máme ve svém těle nastaven systém neustálého opakovaného dělení buněk a v určitých časových intervalech obnovování celého těla?

Není to opakovaná šance „kdy už to konečně pochopíš“?

Znovu zdůrazním: zdravé buňky tvoří nové zdravé buňky a nemocné buňky tvoří nové nemocné buňky.

Rozdíl je pouze v informaci a nevědomě přijatém paradigmatu.

Začněte spolupracovat se svou „vrozenou Inteligencí“ která je přímo napojena na vaše Vyšší Já (neboli JÁ JSEM Přítomnost).

Vytvořte si nové obrazy o své realitě, jak dlouhý život chcete žít, jak chcete vypadat mladí, a jak má vypadat to nové – opravené, po čem toužíte.

A žijte ho, jako by se stalo. Udržujte ho ve své mysli, kamkoliv jdete. 

Nechť se stane hlavním objektem vaší pozornosti.

K té opravě jen dodám – nejde o to, že se nejste schopni přijmout takoví jací jste.

Ve skutečnosti, abyste dozráli do bodu, že pochopíte, jak doopravdy funguje vaše tělo a mysl, musíte nejdříve sami sebe přijmout s tím, co doopravdy jste a musíte se do sebe „zamilovat“, v tu chvíli, jací jste.

Jde o to, že mnohé vady na vnějším těle jsou vzniklé na základě starých informací a na základě staré víry (většinou cizí víry, která ve vás neovladatelně fungovala).

Pokud změníte starou víru, současně změníte nové buňky, které čekají na vaše vědomé instrukce a tetelí se radostí, až s nimi budete konečně komunikovat a ony vám budou moci splnit každé vaše přání.

To, že něco na sobě změním, znamená, že přebírám plnou kontrolu nad svým vlastním systémem, a hlavně systémem myšlenek a svou realitou a svou lekcí.

Zvládnutí 3 D neznamená jen vytvoření si své vnější reality nezávisle na tom, jak funguje obecná realita, ale znamená to, pochopit svou nejbližší hmotu – své vlastní tělo – a nastolit vědomou komunikaci se svými buňkami.

Máme „svobodnou volbu“ být dokonale zdraví, mladí a dlouhověcí tak, jak kdo z nás chce.

Pro ty, jež znají mnohé konspirativní příběhy:

Co je pro vlády výhodnější – nemocní, stárnoucí a brzy umírající lidé, nebo dokonale zdraví, mladí, silní, vědomí a velmi dlouhověcí, kteří nepřichází o své obnovené vědomosti?

Představte si, jak by pak vypadala volební kampaň v očích 200letých mladých lidí. Myslím, že by byl slyšet „burácející smích“. 🙂

Již ve starých čínských učeních o lidském těle je zaznamenáno, že smrt před 100 lety, je „předčasná smrt“ a do první 50 let by neměla mít lidská tvář ani jednu vrásku, jinak jde o předčasné stárnutí.

I v tomto čínském učení, které počítá s lidskou smrtelností a omezeným lidským věkem, jsou přes to napsány věci, které jsou pro většinu současných lidí moderního světa nepředstavitelné.

Přeji vám mnoho vnitřní inspirace a bleskovou změnu víry.

Autor textu a fotografií: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP