Já Jsem

DESTRUKTIVNÍ SÍLA

Každá destruktivní síla,

když dosáhne určitého bodu aktivity, 

zničí samu sebe.

Saint Germain