• Já Jsem,  PENÍZE

  KDYŽ V TOM SETRVÁTE, OTEVŘETE STAVIDLA HOJNOSTI

  Mnozí z vás máte v sobě uložené poklady Energie.  Myslím tím energii vytvořenou vaší vědomou aktivitou  skrze vaši „ JÁ JSEM Přítomnost“.  Někdo si uložil poklady Světla.  Jiní mají poklady Lásky.  Mnozí  mají zlato a šperky, které byly umístěné do opatrování,  aby byly použité v tomto ztělesnění.  Několik z vás se je právě chystáte uvolnit do viditelnosti – do vašich rukou  – tyto uložené – vzestupné poklady.  Nemyslete si,  že jsem teď vstoupil do fantazijního snění,  jen vyzívám tuto vaši pozornost  pro vaši výhodu a požehnání.  Přeji si,  aby každý z vás jednou,  někdy během dne,  nejméně pět minut spočinul a hovořil i s vaší „ JÁ JSEM Přítomností“  něco jako toto:…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ŠŤASTNÉ BUŇKY

  Fyzické tělo je velmi vnímavým ukazatelem úrovně duchovního vyzrání. Samo o sobě duchovní vyzrání není nic jiného, než úplný obrat způsobu myšlení a způsobu vnímání toho, v co věříte, že jste. Duchovní růst je ve skutečnosti výrazem pro návrat k vaší skutečné „božské podstatě“ a k tomu vyplívajícímu odevzdání se proudu hojnosti ve všech směrech života. Je to stav, kdy skrze své tělo necháváte vtékat do svého vnějšího světa Dokonalost Boha. Pokud člověk opravdově pevně uchopí nový způsob myšlení, nový způsob dívání se na sebe a svůj svět, který ho obklopuje…ba co více, pokud, co nejvíce je to možné, setrvává ve svých představách toho, co pro sebe touží mít a kým chce být…

 • MAIA TEXTY

  VIDĚT TO, CO CHCI VIDĚT! – Mocný záměr pro každé ráno

  Tímto záměrem určujeme předem to, čeho si budeme všímat ve své fyzické realitě. A to, čeho si všímáme, tím také vibrujeme. Lidské tělo je tak sestrojeno…to, co vidí zrakem, toho si všímá a v tu chvíli tomu věnuje pozornost. V tomto bodě může nastat jisté nepochopení toho, jakým způsobem se nám věci dostávají do naší vibrace, která tvoří náš bod přitažlivosti. A bod přitažlivosti je rozhodujícím sítem, které propouští do našeho světa specifické věci a zkušenosti. Jakmile něco vidíme, už si toho všímáme. V tuto chvíli je pro většinu lidí nepřekonatelné odvrátit zrak, a když- tak nakonec učiní, vibrace toho, co viděli, v nich zůstává aktivní. Ta pak při každé další příležitosti může být neviditelným…

 • MAIA TEXTY

  SOULAD VE FYZICKÉM TĚLE 

  Když o cokoliv žádáme, je nám vždy okamžitě dáno.  To jinými slovy znamená, že naše větší nefyzická část okamžitě vibračně vytvoří naše přání a touhy a stane se jimi v té nejdokonalejší harmonii se všemi detaily, které si ani neuvědomujeme. A tak vše, oč žádáme, je hotové a připravené k expedici směrem k nám. Pokud žádáte jistá vylepšení, či zdraví svého těla, nejenom že se vaše „větší část“ vás, jež existuje v nefyzické perspektivě, tím vším stala, ale to, čím je, posílá ve formě vibrace do jádra každé vaší buňky.  Jinak řečeno, jádro každičké buňky má v sobě dokonale podrobný vibrační plán toho, o co jste žádali a každá buňka je schopná tento výsledek vytvořit. Ve…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  SPÁNEK A VYUŽITÍ VELKÉHO TICHA K HOJNOSTI

    Spánkem vstupujete do Velkého Ticha.  Jakmile se vaše vnější já stává neaktivní,  je uvolněna vnitřní Aktivita JÁ JSEM Přítomnosti.  Přikažte svému Mocnému Mistru uvnitř vás: „Odhal mi něco,  co mi rychle vloží do rukou mé peníze,  které mi náleží Božským Právem;  a udržuj mě v tom  skrze ohromující  a věčné Světlo a Lásku!“ Řekněte také:  „Otevři Své kanály pro můj Mocný Příjem!  Vlož ho do mých rukou  a pokračuj v tom stále! “  „Bože!  Otevři teď všechny Své kanály  a dodej mi mé peníze,  nic jiného já nepřijímám! Vydej to Svou Dokonalou cestou skrze mne  v Moudrosti a Lásce!“ Před tím, než usnete, cokoliv je v tomto okamžiku přikázáno, musí to…

 • Já Jsem

  K RODIČŮM

  U mnoha jedinců láska k rodině způsobuje,  že udržují svou pozornost až příliš na tom,  jak vypadají z venku.  Když dopustí,  aby se to stalo,  tak zesilují věci,  které nechtějí.   Pokud rodiče používají ke svým dětem tento přístup,  „Zde není žádná osobnost,  existuje pouze Bůh,  který zde koná!“,  pak dělají tu největší věc,  co mají ve své moci,  jak pomáhat svým dětem.    Zpočátku to může vyžadovat z jejich strany  značné odhodlání přepnout tento proud, ale není to o nic obtížnější,  než otočit vypínač elektrického světla ve vaší místnosti,  nebo stisknout tlačítko. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková ————————————————————————————————————————————————- Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije…

 • MAIA TEXTY,  Nezařazené

  PROČ SI TY PENÍZE NA PROVOZ PROSTĚ NEZHMOTNÍTE?

  Dnes něco trochu z jiného soudku. Přišel mi jeden velmi zajímavý příspěvek a rozhodla jsem se k němu něco říci prostřednictvím textu, protože mi tento pohled na věc přijde docela zajímavý a možná s ním bude i někdo souznět. Zde je přesné znění textu: Milá Paní Maio. Jsem velmi rád, že jsem znovu nalezl Vaše stránky. Váš minulý web byl velmi ispirativní co se týká RAW Food, článkú o zdraví a podobné tématiky. Proto jsem velmi uvítal když jsem zjistil, že opět publikujete. Ovšem už to není to co minule , že ?  Sám provozuji malé webovky a tak vím, že provoz nestojí ani 4600 ani méně ani více. Když tak oplýváte uměním a…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  BUDETE MÍT VŠECHNY PENÍZE, KTERÉ SI PŘEJETE POUŽÍT

  Přezkoumejte ve své zkušenosti mocného odhodlání,  které jste kdy měli k tomu,  abyste dosáhli úspěchu ve vaší vnější aktivitě,  a pak si uvědomte,  o kolik silněji může vaše odhodlání tvořit,  aby dosáhlo vaší Věčné Svobody. Věřte mi, Milovaní, když vám říkám: pouze vaše lidské stvoření,  stojí mezi vámi  a vaším Osvobozením od jakýchkoliv omezení.  Toto stvoření není větší než překážka, kterou přijímáte.  Pokud odejmete tomuto stvoření jeho sílu omezovat vás,  každou hodinu, každý den,  pak můžete radostně vykročit skrze tento závoj  do svého světa „Elektronové Přítomnosti“, tak krásné,  tak radostné,  tak naplněné Jeho Oslnivým Světlem Slavné Přítomnosti  a pohybovat se tam navždy ve Světle Věčné Slávy.  Poté,  co se vrátíte zpět…