• Tvoření,  Videa

  ELIE SAAB Haute Couture Fall/Winter 2022/23

  A ještě jedno inspirační video pro nadcházející plesovou sezónu. Připomínám, že „Haute Couture“ je převážně o ruční práci. Všechny výšivky se originálně navrhují pro ty konkrétní šaty a tvoří je lidé svými rukami. I velká část šití šatů se tvoří ručně. Je to dokonalý koncert spojení člověka s inspirací od Zdroje – alespoň pro tuto tvořivou chvíli.

 • MAIA TEXTY

  PROVOZ STRÁNEK A DÁREČEK

  Milí čtenáři těchto stránek, Milí přátelé, protože ten, kdo souzní s těmito texty a myšlenkami, nemůže být nikým jiným než přítelem, se kterým se potkávám na vibrační úrovni. Před nějakým časem mi přišel email s žádostí o číslo účtu, Protože autor tohoto emailu, mě milý a známý, cítil uvnitř touhu po vzájemné výměně energie. Tímto mu za tento impulz i za částku peněz ze srdce děkuji. Po nějaký čas se mi neustále vracel pocit,  že tato slova nebyla ke mně směrována náhodou a že bych měla udělat jistý krok, který otevře dveře tomu, aby kdokoliv z vás bude cítit pro sebe z těchto stránek přínos, měl možnost jakoukoliv částkou energii narovnat tak,  aby z toho…

 • MAIA TEXTY

  NÁBOŽENSTVÍ, POLITIKA, NEKONTROLOVANÉ EMOCE DAVU

  Při zkoumání jistých informací je nutné postupovat velmi rozvážně, a být si vědom toho,  co skutečně cítím a co pro sebe opravdu chci. Protože jinak se stávám součástí tohoto masového kyvadla, které se v těchto časech rozhoupává stále více a více. Začnu tedy nejdříve od základu, kterým jsou náboženství. Každé současné náboženství je přepsáno a záměrně zkomoleno k tomu, aby ovládalo lidi a vyvolávalo pocit viny, zmatení a konflikty – tím vším to způsobuje odpojení od vašeho Zdroje. To byl jasný záměr těch, kteří stáli za tímto přepisováním starých posvátných textů. Avšak na počátku každého náboženství stálo pouze čisté učení, pocházející od Mistrů, které mělo lidstvo vést směrem k Nanebevzestoupení. K největšímu tajemství na této planetě. Ke skutečné…

 • MAIA TEXTY

  NÁPADY ZE ZDROJE

  Když k vám přichází nápady,  přichází ve chvíli,  kdy je vaše zaměření velmi silné.  Reagovat na ně později je méně produktivní.  A tak ve chvíli, kdy přijde nápad je  i ta nejlepší chvíle na něj reagovat.  Váš Zdroj vám neříká: „Hezky si to zapiš a až budeš mít čas, tak se na to podívej.“ Váš Zdroj vám tím říká: „Víš o té věci, co chceš?  Tak tady je část cesty nejmenšího odporu,  která tě tam dovede.  A když ji uchopíš TEĎ, tak se ti to velmi vyplatí.“ A tak, pokud pocítíte silný impulz či ideu,  využijte dokonalost úhlu pohledu vašeho Zdroje  a udělejte s tím něco. Vytvořte jakoukoliv hybnost tím, že se dáte do…

 • MAIA TEXTY

  NIC NEUČÍ LÉPE, NEŽ ÚSPĚCH!

  Lidé mají sklon hledat autority k tomu, aby mohli zahájit dialog s vnitřní Přítomností. Chtějí nalézt návod, jak toho rychle a snadno dosáhnout. A tak při své touze osvobodit Ducha z vězení myšlenek, o kterých dobře cítí, že jim dále neslouží, nebo je udržují v realitě, kterou pro sebe nechtějí, vyslyší mnoho návrhů a myšlenek lidí, o kterých si myslí, že by pro ně mohli být tou správnou autoritou přinášející recept na lepší bytí. Mnohdy si však neuvědomují, že učení, procházející skrze člověka a jeho systém víry, může být obaleno vzorci, které zablokují skutečně čistý dialog s Přítomností Boha a jeho Energii kvalifikují dalšími vzorci myšlení a přesvědčeními, které nedovolí Této Mocné Energii téci do jejich…

 • Já Jsem

  ELEKTRONOVÁ AKTIVITA

  Vědomé uznání Elektronové Aktivity  ve vašem vlastním těle  jako Elektronového praskání,  je skutečná Aktivita beroucí své místo.  Obraz Vnitřní reality  se stává realitou ve vlastním vnějšku.   Použití Modrého Plamene  stimuluje Elektronovu Aktivitu ve fyzickém těle  a zapaluje Zlatý, Růžový, a Fialový Plamen v jeho silovém poli.  Toto nastavuje tuto Aktivitu do Akce,  jak Síla z Elektronu vyzařuje ven.  Pravá povaha a barva Elektronu  je v realitě intenzivní Safírově modrá barva;  někomu by se mohla zdát do Fialova.  Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  VÝZNAM SATANA A ZLA

  Hrubé nepochopení toho,  co Satan a zlo ve skutečnosti znamenají,  je děsivé.  Této takzvané majestátní přítomnosti zla  bylo dáno mnoho jmen,  ale ujišťuji vás,  že tato majestátní přítomnost je jen mýtus. Slova „ďábel“, nebo „šeol“, pocházejí ze slova „satan“;  a kořen tohoto slova, jeho skutečného základního významu,  je  „odvrátit se od toho, co je neharmonické“.   Lidská stránka lidstva,  abych tak řekl,  která nikdy není připravena čelit Pravdě o svém vlastním bytí,  musela vytvořit nějaký výmysl,  na který by mohla svrhnout vinu svého vlastního stvoření.  Slovo „Satan“ vzniklo jako jediné vysvětlení,  které lidstvu sdělilo,  že by se mělo lépe odvrátit od svých vlastních výtvorů neharmonie,  a toto obrácení by jim…