Já Jsem,  PENÍZE

VĚČNÁ ŘEKA ENERGIE

Pouze tehdy, když se vnější stane dostatečně poslušným 

a člověk dává veškerou moc Velké Vnitřní Přítomnosti, 

najde v tomto mocném uznání klid a mír.

V tom míru a klidu proudí mocná řeka energie, 

jako horský potok protékající úrodným údolím

lemovaným květinami 

a dokonalou vegetací.

Takže když se v míru, který prochází porozuměním, 

pohybujete stále více a více, zjistíte, 

že věčná řeka energie proudí do vaší bytosti a skrze ni, 

šíří své požehnání a bohatství 

do vašeho života 

a zkušeností všude tam, 

kam jdete.

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)