• MAIA TEXTY

  PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ

  Když slova “Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí “prohlašuje člověk,  který je odpojen od znalosti vesmírných zákonů, pak si pod „Pravdou“ představuje naimplantovaný tzv. slušný a počestný způsob života pro všechny s morálním kreditem,  který vytvářejí lidé stojící v disharmonii. Slovo Lásku zaměňují za oddanost a obětavost systému, falešným konstruktům, lidem a bližnímu svému. Za lež považuje něco, co je pro druhého pravdou v jeho osobní realitě.  Nejblíže své čisté vibrační podstatě je nenávist, která je zcela jasná. Pokud bychom implantovali tato slova z pohledu neznalosti Zákona Přitažlivosti, pak bychom museli „lásku a pravdu“ násilím vnutit všem. Což by mělo paradoxně za následek,  že by tato jejich falzifikovaná „pravda a láska“ vyprodukovala ještě…

 • Já Jsem

  PŘEDSTAVA JE NESILNĚJŠÍ PROSTŘEDEK ZHMOTNĚNÍ

  Není tam žádný okamžik,  kdy si něco nezobrazujete,  protože síla zraku působí po celou dobu.  Uchovávejte vše mimo myšlenku s výjimkou obrazu,  který pro sebe chcete,  protože to je všechno, o co máte mít zájem.  Nedovolte,  aby se pozornost soustředila na zdánlivou prázdnotu. Pravá vizualizace je Boží Atribut a Síla očí,  která působí v mysli člověka.  Když si člověk vědomě představuje ve své mysli touhu,  kterou si přeje splnit,  používá jeden z nejsilnějších prostředků,  jak ji přinést do své viditelné, hmatatelné zkušenosti.  Udržujte obraz vašeho Vítězství nad „omezeními“  a Svobodu od nich.  Nejprve je musíte zvládnout a potom je konzumovat  – protože pokud se budou chtít zvládnout sami,  budou se vám…

 • MAIA TEXTY

  LÁSKA

  Láska, nese nejvyšší vibraci, přesto jí neumíme porozumět v její plnosti. Proto toto slovo může v některých lidech vyvolávat protichůdné pocity. Děje se to skrze nedorozumění v důsledku „hry“, která zde na Zemi vytváří „informační chaos“ a skrývání pravé podstaty věcí a slov. Zasahují nás vzorce víry, jež poskytují silným slovům překroucené významy. Přesto – voda se nemýlí – a jasně ukazuje, co „Láska“ je. Láska je ta nejkreativnější substance, která je vdechnuta „Svobodě a rozmanitosti Tvoření“. Pokud se oddám čisté esenci „Lásky“, stávám se plně vědomým Stvořitelem, který skrze Lásku k sobě miluje všechna svá stvoření. Skrze svou Lásku jim poskytuje Svobodu v jejich následném tvoření, aniž by soudil a opravoval jejich výsledky. Skutečná Láska si ve své podstatě…

 • Transformace

  Lze technologicky nastolit Ráj na Zemi? 

  Bez uznání Boha v nás samotných a bez plného uvědomění si Sebe sama,  jako integrální součásti Boha Stvořitele a zároveň jako části celku,  který Bůh stále utváří,  není možné nalézt jakýkoliv Vzestup,  ani významnou změnu aktuálního společenského systému, který známe dnes,  a ve kterém lidstvo nyní spočívá.  Teprve uvědoměním si skutečnosti, že člověk, jako Prodloužení Boha,  stojí v tomto Světě ve své podstatě jako dokonalá bytost,  která je zde na Zemi nejvýše postavená,  a která své plné Dokonalosti, Síly a Moci dojde uznáním Sebe sama Bohem,  neboť On Je jeho součástí,  teprve tehdy dojde lidstvo jako celek významného posunu vpřed,  k dokonalému Životu v Lásce, Míru, Harmonii a Hojnosti pro všechny.   Jakkoliv jedinec takto konající,…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DVĚ KŘÍDLA DUŠE

  Říká se nebo připouští ortodoxní názor,  že andělé mají křídla.  Vysvětlím Vám proč.  Rozhodnutí a moc jsou dvě křídla duše,  ne nutně viditelné pro Vnitřní pohled,  ale oni tam přesto jsou.  A tam, kde poznáte rozhodnutí podle Jeho vůle  s doprovodnou Silou,   duše může vystoupat na jakoukoliv výši Mistrovství,   a v tomto poznání vtáhnout vnější do sebe,  že tam stojí jen Jeden – Bůh v Akci. Vláda Mocné Vnitřní Mistrovské „Přítomnosti“  musí být uznávaná studenty jako Skutečnost a Pravda,  a studenti musí potvrzovat,  že mají schopnost a Moc k tomu,  praktikovat Tuto Mocnou „Přítomnost“  v každém aktu (činu) života. Čím více studentů praktikuje Přítomnost Boha v sobě,  stává se to snadnější,  čím více to chtějí praktikovat. …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PROHLÁŠENÍ PRO ZNIČENÍ DLUHŮ LIDSTVA A PROUDU HOJNOSTI KE VŠEM

  „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI Vyjdi ve Své Plné Kosmické Moci a Síle Světla!  Vyšli Modrý Blesk a Meč Modrého Plamene Božské Lásky  k „masové entitě dluhů“ na celém světě!  Znič všechny dluhy lidstva,  individuální, národní a mezinárodní  a jejich příčinu a účinek z vědomí každého člověka na Zemi navždy!  Uvolni své neomezené dodávky každé dobré věci  do užívání každého člověka  navždy jako Tvůj bezstarostný Dar Lásky!  Dívej se, že je vše je používáno ve službě Světla navždy! Přines dokonalou rovnováhu všude v Božské Lásce  a udržujte Ji navždy trvale!  Vyzvi každou lidskou bytost na Zemi,  aby všichni Boží spravedlnost obdrželi a přijali!  Děkuji Ti,  že vždycky odpovídáš na každou mou…

 • MAIA TEXTY

  DOKONALOST: Chtít či nechtít tuto věčnou touhu?

  Lidé touží po Dokonalosti. Ať už si to přiznají nebo ne, přichází to z jejich nitra. V poslední době je trendy zařazovat touhu po dokonalosti jako něco špatného, či něco, co může druhé lidi blokovat. Z jistého pohledu to může být pravdivé. Je to proto, že lidé hledají Dokonalost ve vnějším světě a obracejí svou pozornost na vnější aktivitu, přitom se stále zaměřují na nedokonalosti a myslí si, že z tohoto místa získají tu vysněnou Dokonalost všeho, po čem touží. Avšak tento způsob nemá dlouhodobé a plodné řešení, a tak čím více lidé vyžadují po vnějším světě Dokonalost, na základě toho, že si neustále všímají nedokonalostí, tím více do svého života přitahují opak toho, po čem…

 • Transformace,  Zdraví a Krása

  DECH PRO OTEVŘENÍ ENERGETICKÝCH CENTER: Probuďte své Božství!

  Milí přátelé, dnes bych se rád podělil o určitou kombinaci technik, která vám může přinášet velmi rychlý užitek i během dne, v podstatě kdekoliv se zrovna nalézáte.  Na počátku je dobré říci, že naše tělo vykonává až 95 % svých činností na základě automatických programů, které jsme si postupem času, od narození vybudovali. Pokud máme nějakou myšlenku, tato v mozku propálí doslova spojení některých neuronů a pokud ji opakujeme vícekrát, vznikne z toho nejdříve zvyk a pak se toto naše chování propíše do toho, čemu říkáme osobnost. S tím, ruku v ruce, mozek vytvoří biochemickou reakci, která utvoří specifickou chemikálii, podle druhu dané myšlenky. Tyto chemické sloučeniny směřují pak v těle přesně a cíleně do energetických…