Já Jsem,  Zdraví a Krása

DVĚ KŘÍDLA DUŠE

Říká se nebo připouští ortodoxní názor, 

že andělé mají křídla. 

Vysvětlím Vám proč. 

Rozhodnutí a moc jsou dvě křídla duše, 

ne nutně viditelné pro Vnitřní pohled, 

ale oni tam přesto jsou. 

A tam, kde poznáte rozhodnutí podle Jeho vůle 

s doprovodnou Silou,  

duše může vystoupat na jakoukoliv výši Mistrovství,  

a v tomto poznání vtáhnout vnější do sebe, 

že tam stojí jen Jeden – Bůh v Akci.

Vláda Mocné Vnitřní Mistrovské „Přítomnosti“ 

musí být uznávaná studenty jako Skutečnost a Pravda, 

a studenti musí potvrzovat, 

že mají schopnost a Moc k tomu, 

praktikovat Tuto Mocnou „Přítomnost“ 

v každém aktu (činu) života.

Čím více studentů praktikuje Přítomnost Boha v sobě, 

stává se to snadnější, 

čím více to chtějí praktikovat. 

Nicméně, 

jak jsem se zmínil o tom mnohokrát předtím, 

vnější já, na začátku vzestupu, 

nachází každou výmluvu, 

aby zkoušelo získat pozornost na vnější věci nebo na tělo,

kterou v jeho neznalosti požaduje jako jeho vlastní. 

Jediné zaručené uvolnění z tělesných stavů 

je vzít „mysl“ mimo tělo 

a držet ji pryč úplně.

Tam kde se zdá, že bude něco, 

co potřebuje korekci (opravu) v těle,  

položte vaši mysl na Boha 

a držte ji tam do stavu, 

kdy se zdá, 

že to budete potřebovat nějaké léčení, 

a ten neharmonický stav náhle zmizí. 

To je důvod, 

proč je tu teď potřeba pojmout myšlenku, 

že tam není nic, co by se dalo léčit,

protože každý, 

kdo toto okamžitě praktikuje tam, 

kde se zdá, že je v těle cokoli v disharmonii,  

a kdo dá mysl na Boha, ví, 

že „Přítomnost“ je Nejmocnější Hojivý Činitel ve Vesmíru. 

Mnoho z vás, použitím této aplikace, 

najde okamžité propuštění z každého tělesného stavu, 

který se zdá nakloněn k tomu,

aby si udržoval pozornosti. 

To je, ve skutečnosti, 

vědomé braní problému do Velkého Ticha, 

kde není nic, 

co by se mělo léčit, 

protože tam je vše Dokonalost.

To je právě ta „Pravda“ o podmínkách, 

pokud jde o hojení těla. 

Ve skutečnosti, cokoli, co zdá se, 

že vyjadřuje nedokonalost, 

může být ovládnuto stejným způsobem.   

Žádné stálé uvolnění z tělesných poruch 

nemůže být k dostání, 

pokud mysli nebo pozornosti dovolujete být udržované

na podmínce, 

ze které si přejete být uvolněni.

Pro mnohé… přirozeně totéž platí pro popření, 

protože čím více se ta věc popírá, 

tím více se s ní svážou;  

při popření nechávají svou pozornost 

odpočívat právě na té věci, 

ze které si přejí se propustit. 

Pro opravdové praktikování Přítomnosti Boha,  

musíme vědět, 

že tam je jen Jedna Inteligence, 

která může jednat,  

Jedna Moc k použití,  

a Jedna Láska, 

se kterou to vykonáme. 

Vy víte, 

že tímto máte uvnitř Vítězství, 

Vítěznou Aktivitu každý moment. 

Tak, kdykoli je cokoli potřeba ovládnout 

– bez ohledu na to, co to je, 

v momentě, 

kdy se zdá že se to zjevuje, 

použijte svá křídla Odhodlání a Síly a řekněte: 

„Bože, 

vyřeš tento problém 

a udělej to okamžitě! 

Já dávám Ti veškerou Moc,  

která Ti náleží! 

Já uznávám Tě jako jedinou Aktivitu! 

Proto toto zjevení nemá žádnou realitu 

a okamžitě se rozpouští

 před Tvou Mocnou Přítomností!“

Jestliže studenti budou toto používat nepřetržitě, 

brzo zjistí, 

že nemají žádné problémy

Jak podmínky dovolí, 

zjistíte, že toto, 

co vám bylo dáno je jen malá část toho, 

co může být poskytnuto pro použití 

– jak se stáváte stále více „vědomí“ 

když získáváte, co chcete,  

nejenže obdržíte informace v tom, 

co dělat,  

ale i jak to dělat. 

To je stejné jako učitelé ve vnějších školách, 

kteří dávají dítěti úlohy. 

On také ukazuje jen metodu, 

kterou řešit problém, 

jinak by byl moc neúčinný učitel, 

vskutku. 

Student vždy nalézá,

když je v něm dostatečná upřímnost a serióznost,  

a stálá výzva ke Světlu a Porozumění. 

Jeho cesta ho vždy zavede ke Znalostem, 

aby mu byly dány, 

které ho, nebo jí, povedou ke Svobodě. 

Pravdivá Aktivita,  

když přijdeme k tomuto „Přítomnému stavu porozumění“, 

je, 

nedat ani čtvrtinu pozornosti 

vnějším věcem!

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

 

——————————————————————————————————————————————————– 

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP