Transformace

HLEDÁ SE NOVÝ BŮH K UCTÍVÁNÍ!

Objeví se tu bytosti,

které na tuto planetu přijdou z hvězd

a jež budou mít schopnosti,

v něž bude pro masové vědomí lidí na Zemi těžko uvěřit.

Ale tyto bytosti nebudou cítit,

protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním.

Volba hledat, probudit své duchovní Já,

je samozřejmě možná pro každou osobu na této planetě

a pro každou osobu ve vesmíru.

Ne každý si to však uvědomí.

Tak jako vy jste vypěstovali na této planetě velmi mocné jedince,

kteří nejsou v kontaktu se svými centry cítění

-nemají žádné spojení s emočním a duchovním vědomím

-stejně tak existují v kosmu osoby,

jež jsou extrémně mocnými kosmickými králi nebo kosmickými entitami

a které se spiritualitou nemají společného nic.

Jsou to mocné síly.

Kdybyste se s nimi střetli,

připadali byste si jako David setkavší se s Goliášem.

Proto je tak důležité,

abyste se všichni naučili změnit svou realitu,

abyste mohli tančit mezi vibracemi frekvence

nebo se usadit na světě,

který chcete vyzkoušet.

Touha něco uctívat je frekvence ovládání na Zemi.

Kam planeta směřuje,

tam je vždy někdo nový, nebo něco nového k uctívání.

To je potenciální holografický inzerát

-hledá se nový bůh k uctívání.

Bohové stvořitelé, plazi, vědí,

že jejich plán tak řečeno selhal,

a je tu úmysl vytvořit plán nový, novou diverzi, nové převzetí moci.

Proto naslouchejte především sami sobě.

Naslouchejte vnitřnímu sdělení,

které k vám přichází,

a začněte s ním tančit a přátelit se s ním.

Vy sami máte objevit realitu zevnitř

a směřovat tam svůj život.

Je to dar,

který vám byl dán v zóně svobodné vůle.

Prvotní Stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle,

protože z pohledu vaší vzdálené budoucnosti bylo ukázáno,

kam tento experiment povede,

pokud nebude kontrolován

a pokud mu nebude pomáháno.

Energie se může jednoduše vzbouřit

a přivlastnit si jinou energii.

Je tu značná pravděpodobnost sahající ke „stovkám a tisícům let diktatury“

ve zdejším vesmírném systému.

Z bodu daleko v budoucnosti je tento experiment přepracováván:

jeho základní energie je transmutována a transformována.

Vy jste součástí transformace tím,

že vstupujete do útrob systému

v různých přestrojeních

a začínáte být probuzení.

Poslové úsvitu: Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková

——————————————————————————————–

DODATEK :

Cíl Trilaterální komise: 

Hlavním cílem operace covid-19 je urychlení procesů změny lidstva

Nové osvobozené lidstvo, 

jehož počet bude díky naší právě probíhající operaci C-19 a na ní navázané další 

– daleko hlubší 

– procesy zásadním způsobem redukován, 

bude znamenat zrození nového člověka 

a přípravu cesty pro vstup vyšších entit do našeho časoprostoru. 

Teprve to zcela změní podobu světa, 

jak ho známe. 

Nesmíme zapomínat na to, 

že právě tento metafyzický cíl, 

je skutečným důvodem, 

k němuž své síly napínáme.

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Kdyby se někomu líbili andílci, tak je to opět originální styl mé neteře Jarmilky. 🥰

  Co se týká textu, jak vidíme, další „modla“ se začíná rozpadat.
  Lidé se probouzí, mnozí uviděli podstatu politiky, lékařské tyranie a toho, jaké zlo dokáže z některých lidí vzejít, pokud dostanou jistou formu moci.
  A nemám na mysli politky, ale lidi, kteří dostali posvěcenou možnost svou frustraci vybít na jiných lidech. 😡

  Takže, modla se hroutí, vyvstává nové vědomí, do politiky začínají mít našlápnuto lidé,
  kteří by měli potenciál zbořit tento zvrácený systém přivlastňování si moci.
  Po celou dobu této falešné plandémie vidím,
  jak se objevují zprávy ohledně mimozemského života z oficiálních míst,
  ale kolik lidí tomu věnovalo pozornost, když byla média zaplavena falešnými čísly,
  hrou na fašistickou diktaturu a v přímém přenosu se odehrával největší tunel finančního rozpočtu země? 😉

  Tyto zprávy, pokud by byly publikovány před 10-20-30 lety,
  tak by jejich ohlašovatelé byli kandidáti na svěrací kazajku.
  K čemu to slouží?
  Připravuje se jemně lidské masové podvědomí? 😉

  Budeme svědky vrcholného představení, abychom si uvědomili,
  že současná rozpadající se falešná hra byla jen součástí přípravy na něco mnohem většího?
  Větší převzetí moci?
  Větší modly k uctívání? 🙏

  A kolik lidí, kteří jsou viditelní v alternativní zóně, mají nakročeno této modle zcela propadnout? 😉

  Nebo nové vědomí lidstva vroste skokově tak silně,
  že si lidé uvědomí svou přirozeně danou Moc která nemá hranic a pochopí,
  že jediná věc,
  která je hodna jejich pozornosti je Bůh v nich? 🥰