Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

PODNIKÁNÍ A SÍLA ZAMĚŘENÍ

Pokud se rozhodnete zaměřit svou pozornost

na určitou aktivitu v obchodním světě,

nedívejte se ani napravo,

ani nalevo,

ale neustále svolávejte Síly své „Přítomnosti“ do akce

a udržujte se harmonizovaní.

Pak vás Moc Světla a Inteligence

přenese do „velkého úspěchu“.

Avšak pokud dáte pozornost nesouladným emocím

a drbům ve vnějším světě,

vaše pocity se rozproudí

a nikdy nebudete mít v ničem úspěch.

Toto je podmínkou pro lidstvo,

pokud chce jít vpřed.

Podívejte se na katastrofu před několika lety (mluví o světové krizi z roku 1929):

tisíce mužů, kteří dosáhli velkého štěstí,

jej přes noc ztratili.

Co se poté stalo?

Měli stejnou inteligenci, proudila skrze ně stejná životní síla

-vše shodné jako před tím.

Co se stalo?

Přijali lidský pocit selhání a ztráty.

Kdyby tento pocit zvrátili a řekli Bohu 

-i kdyby neznali „JÁ JSEM“:

„Všemocný Bože,

jednou jsem toho dosáhl.

Odmítám přijetí tohoto zjevení.

Já jdu vpřed a dosáhnu tohoto znovu“, 

cesta by se otevřela

a dosáhli by všeho rychleji než na počátku,

protože již měli získanou „hybnost“.

V okamžiku,

kdy připustíte selhání ve svých pocitech,

je tato kvalita nucena jednat;

ta vyběhne a odrazí se do všeho.

Bez ohledu na to,

jak velká zjevná ztráta ve vašem životě nastala,

nikdy nedovolte,

aby si to vaše pocity znovu připustily.

Řekněte:

„Je to očividně pryč, 

ale stejná Inteligence, Síla a Schopnost jsou zde, 

takové, jako byly dříve.“

A to je PRAVDA!

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  A stále dokola.
  Jsme opět ve stejné situaci, jako byli lidé v době, odkud pochází tato Saint Germainova slova (období před 2.světovou válkou – po velké světové krizi).
  Mnoho lidí to zválcovalo tak,
  že umožnili průchod velmi Temné energii v podobě fašismu.
  Mnoho lidí na tom bylo ekonomicky velmi bídně… ale byli lidé,
  kteří touto dobou prošli bez úhony,
  nebo dokonce i s větším bohatstvím a blahobytem.
  A teď nemám na mysli ty, kteří byli zaháčkovaní v systému,
  mám na mysli ty, kteří byli „zaháčkovaní ve Světle“.

  Protože každičká věc v této realitě má vždy 2 strany.
  Co z toho všeho vzejde,
  záleží na tom,
  které straně budete věnovat více pozornosti.
  Tak,
  jako neexistuje kolektivní nebo veřejné zdraví,
  neexistuje ani kolektivní osud.

  V tom tkví Dokonalost Vesmírných Zákonů,
  které stojí nad vším.