Já Jsem,  PENÍZE

PRÁVNÍ AFIRMACE

Pokud Vy, nebo jiná osoba, 

jste uprostřed nějaké právní kauzy,

setrvejte v tomto prohlášení:

„JÁ JSEM Zákon.

JÁ JSEM Spravedlnost.

JÁ JSEM soudce.

JÁ JSEM porota.“

S plným vědomím, že:

„JÁ JSEM Všemocný a vím,

že je zde dosaženo pouze Božské Spravedlnosti!“

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)