MAIA TEXTY

PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ

Když slova “Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí “prohlašuje člověk, 

který je odpojen od znalosti vesmírných zákonů, pak si pod „Pravdou“ představuje naimplantovaný tzv. slušný a počestný způsob života pro všechny s morálním kreditem, 

který vytvářejí lidé stojící v disharmonii.

Slovo Lásku zaměňují za oddanost a obětavost systému, falešným konstruktům, lidem a bližnímu svému.

Za lež považuje něco, co je pro druhého pravdou v jeho osobní realitě. 

Nejblíže své čisté vibrační podstatě je nenávist, která je zcela jasná.

Pokud bychom implantovali tato slova z pohledu neznalosti Zákona Přitažlivosti, pak bychom museli „lásku a pravdu“ násilím vnutit všem. Což by mělo paradoxně za následek, 

že by tato jejich falzifikovaná „pravda a láska“ vyprodukovala ještě více „lží a nenávisti“. Bohužel, zatím větší část lidí koná bez znalosti Vesmírných Zákonů, a tak se lidem děje,

co se jim děje. 

Své společné disharmonické spolutvoření považují za jedinou „pravdu“ a obětování se za „lásku“.

Podívejme se ale na tato slova z úhlu znalostí energií, které tvoří světy. 

Jaká je jejich čistá podstata.

Pravda…jedna část pravdy, jež je neustále měnící se, je to, jak každý člověk vnímá svůj život a své okolí…tato pravda způsobuje, že o svém vnímání tento člověk zhmotňuje potvrzení, že to je „pravda“. Prvotní však je, na co nejdříve zaměřuje pozornost. 

Vidí svět nespravedlivý, plný nenávisti a lží? Bude do svého života přitahovat samá potvrzení o tomto svém přesvědčení. 

Vidí však svět plný báječných inspirací a bohatství? Bude do svého života zhmotňovat vše, co mu jeho dobré pocity ještě více znásobí.

Existuje však PRAVDA, která je neměnná s věčně stálá.

A tato PRAVDA je mnohým lidem zcela uzavřena, dokud neotevřou své dveře Přítomnosti Boha v nich, který vstoupí jako Jediná Autorita do celého jejich života.

Pak zažijí zcela novou úroveň nezpochybnitelné a věčně trvající PRAVDY, jejíž součástí je LÁSKA, se kterou se ta pozemská nedá nikdy srovnat.

Láska…skutečná Láska vychází z vašeho nitra tím, že nejdříve milujete celou svou bytost a takto se k ní i chováte. Bez ohledu na vnější svět. Tento způsob milování tvoří skutečnou a vibračně čistou Lásku a sladění, ze kterého můžete opravdově milovat i jiné bytosti. Pokud tento základ chybí, Láska se zaměňuje za vibračně nízké sebeobětování a starání se o druhé. Tento způsob chování, který se obecně považuje za morální lásku, k sobě bude zákonitě přitahovat podstatu své vibrace. A součástí této vibrace je touha po moci, lež, hněv a nenávist. Proto „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ se v podání člověka neznalého čisté podstaty toho, co říká, mine svým účinkem.

Lež…tak, jak ji vnímají lidé, ve skutečnosti neexistuje. Lež je jen pravdivá verze vnímání každé individuality a její interpretace reality. Lež může být i to, začínáte-li měnit svou vibraci

a svůj svět z místa, kde se právě nacházíte. Když své představy přivádíte k životu tím, že o nich mluvíte a cítíte je, jako by se už staly, mohou pro některé z vnějšku být „lží“.

 

Nenávist…a její podobné emoce pramení z místa absence sebelásky stejně jako z pocitu strachu, bezmoci a obav. Něco, či někoho nenávidět může ten, kdo si myslí, že je bez moci ovlivnit vnější svět. Že vše, co mu přichází do života je pouhou náhodou a on je obětí svého osudu. Že existuje jen jedna jediná společná realita a on je v ní pouhou figurkou. Z takového stavu tyto plamenné emoce vznikají, které k sobě zákonitě přitahují další a další hmotné potvrzení bezmocného bytí.

A tak, 

když budete ze stavu neznalosti Vesmírných Zákonů 

aplikovat „lásku a pravdu“, 

jak je obecně vnímána, 

na lidi, 

kteří se cítí bezmocní,

vyvoláte v nich ještě více pocitů, 

že „lžete“ 

a oni vůči vám vytvoří více emocí „nenávisti“.

Z vyššího principu „Pravda a Láska vždy Vítězí!“

Ale jen v tom případě,

když uznáte Boha v sobě tím,

že jste Jeden, 

a zplnomocníte se 

jako jedinými stvořiteli a vládci

svého světa,

za jehož obsah nesete plnou zodpovědnost

pouze a jen vy.

V takovém stavu pochopíte

že „Svoboda a Vítezství je pouze v Této Pravdě a Lásce!“

Autor článku a fotografií: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP