Já Jsem,  Zdraví a Krása

4 AFIRMACE PRO KRÁSU TĚLA

Předpokládejme, že byste chtěli, 

aby bylo vaše tělo krásné a dokonalé.

Pokud není tak krásné, jak byste chtěli, 

jednoduše řekněte:

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, postarej se o mou mysl a tělo! 

Nalij do něj skrze mě své Mocné Proudy Energie s takovou intenzitou, 

že se mé tělo stává krásné a dokonalé, tak jako Ty.“

Nebo zjednodušeně řečeno:

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, učiň mě krásnou a dokonalou!“

Potom, cokoli ve vašem fyzickém těle není dokonalé, 

bude muset ustoupit tomu, co dokonalé je. Vidíte?

Těmito jednoduchými způsoby můžete do svého života 

zavolat Všemocnou Aktivitu Přítomnosti, 

abyste vytvořili Dokonalost, 

kterou požadujete, 

nebo to, co vám dává štěstí – protože často lidé, a zvláště děti, 

najdou na svém těle tu či onu věc, 

skrze níž se cítí rozrušeni nebo sklíčeni 

a tím vytvářejí něco, 

co není žádoucí.

Proto všemu, 

co se ve vašem světě pokouší najít akci, 

která není dokonalostí, 

řekněte:

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

odeber to z mého světa pocitů 

a nahraď to Spokojeností, Dokonalostí

a Svou Perfektní Aktivitou.“

Pak budete moci vidět tvořit se věci, 

které požadujete, 

rychle, snadno, krásně a dokonale.

Nyní předpokládejme, 

že chcete, 

aby vaše fyzické tělo a jeho činnost byly dokonalé. 

Řekněte:

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, toto je Tvé fyzické tělo. 

Převezmi nad ním dokonalé velení!

Přiměj(přinuť) ho vstoupit do Dokonalého Řádu a Dokonalé Aktivity.“

Když v tom budete pokračovat, 

pak vaše Přítomnost vytvoří svou dokonalou symetrii těla 

a dokonalou činnost ve vašem těle, 

kterou požadujete.

 

Víte, Předrahé děti, 

že v tomto Poznání své Mocné JÁ JSEM Přítomnosti 

můžete ve svém těle, 

prostřednictvím svého těla 

a ve svém světě 

vytvořit jakoukoli Dokonalost, 

kterou si přejete přivolat?

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)