Já Jsem

DOMOV A JEHO NAPLNĚNÍ BOŽSKOU PŘÍTOMNOSTÍ

Jak jsem již jednou navrhl, 

vědomě, 

alespoň jednou, nebo vícekrát denně,

se postavte na podlahu 

a nabíjejte váš domov touto čistou Elektronovou Energií 

– a udržujte jej nabitý,

aby Boží Přítomnost udržela mimo váš domov, jídlo a myšlenky, 

vše, 

co není v souladu s vašimi tužebnými přáními.

Navrhoval bych, 

že vždy, 

když zjistíte, 

že k vám někdo přichází, 

vezměte na vědomí: 

„JÁ JSEM čisté záření Božské Lásky 

obklopující tyto jednotlivce 

a tento Oděv nechť je obklopuje, 

vždy když přicházejí

a odcházejí.“ 

Jestliže si tato slova uvědomujete, 

odíváte je jimi

a oni budou tento oděv nosit k vám domů a z něj; 

a pro ně to bude udržovací silou. 

Ti, 

kteří přicházejí do vašeho domova, 

si zaslouží podporu, 

a to jim umožní získat plnou pomoc, 

po které touží, 

a kterou jim budete s láskou poskytovat.

St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Já postupuji takto
  a třeba to bude někoho z vás inspirovat:

  „Skrze Mocnou Přítomnost,
  která JÁ JSEM,
  já nabíjím svůj domov čistou Elektronovou Energií,
  která v něm tvoří Dokonalost
  a naplňuje ho Láskou, Moudrostí, Mocí
  a Hojností všeho,
  po čem toužím.“

  A představím si, tu nádhernou safírově modrou barvu elektronu,
  jež naplní dům a zahradu
  a v této představě setrvám pár desítek sekund.

  Také si můžete několikrát přes den vytvořit představu,
  jak je váš domov v trubici bílého Světla
  a vše neharmonické se od této ochrany odráží.

  Pak můžete začít zjišťovat,
  že jisté věci, které narušovaly váš domov
  a váš životní prostor
  se postupně začnou vytrácet a slábnout.
  Je lepší o tom materialisticky nepřemýšlet,
  nepokládat otázky, jak je to reálně možné,
  jak to mohly jisté síly zařídit,
  protože na to není odpověď
  která by uspokojila běžně smýšlející mysl. 🙂 🙂

  Rozhodněte se,
  udělejte to,
  a pak se klidně kochejte
  protože zázraky
  jsou běžnou součástí života.
  🙂