Já Jsem

OCHRANA POČÍTAČE

„JÁ JSEM Velký Božský Ředitel svého počítače, 

telefonu 

a veškerého dalšího elektronického vybavení!“

„JÁ JSEM Nepřemožitelná Stráž plně stanovena, 

trvalá, udržovaná a s Mocí Boha, 

kterou JÁ JSEM, 

chránící za všech okolností můj počítač, 

jeho operačním systém, 

programy, disky a soubory před jakýmkoli sledováním, 

zářením, interferencí 

nebo vniknutím jakéhokoli druhu! 

Budiž, stalo se, děkuji.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková