Já Jsem

VÁŠ SVĚT + OCHRANA BLÍZKÝCH

Často používejte Ježíšova prohlášení „JÁ JSEM“:

 „JÁ JSEM otevřené dveře veškerého projevení!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“

Takže pokud „JÁ JSEM“ Vzkříšení a Život, 

co jiného se může ve vašem životě uskutečnit? 

Pokud do toho vstoupíte se stabilní, 

klidnou jistotou, 

zjistíte, že dochází k určitým změnám. 

„JÁ JSEM Vševědoucí Přítomnost Velkého JÁ JSEM! “ 

„JÁ JSEM Světlo, 

které osvětluje každou místnost, 

do které jdu!“ 

Už dávno jsme se naučili 

nevšímat si vnějšího zdání,

ale jít do Srdce věcí a tam odpočívat. 

Používejte často: 

„JÁ JSEM všudypřítomná léčivá síla, 

která spotřebovává všechny věci, 

jež mají sklon k nesouladu!“

Pro ochranu dětí a blízkých osob: 

„JÁ JSEM Nepřemožitelná Přítomnost 

a Ochrana (jméno toho, na koho ochranu směřuji), 

ať je tělo kdekoli!“ 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková