Já Jsem

JISTÁ CESTA KE SVOBODĚ

Opět mi dovolte s velkým důrazem říci, 

že dokonalou 

a nejrychlejší cestou ke Svobodě 

je váš pocit neustálého bytí 

v Záření a Inteligenci Boha. 

Vědomě naplňujte sebe, 

svou mysl a tělo, 

tak plně Bohem,

že na nic jiného už není místo. 

Chraňte se 

a nedávejte ani čtvrtinu 

žádnému jinému pocitu, 

než tomu, 

který je kompletně od Boha.

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková