Já Jsem,  Transformace

SVĚT, JAK HO VIDÍTE, NENÍ SKUTEČNÝ

Svět, který vidíte, je naplněn lidským, omezujícím, nesouladným tvořením, 

které není skutečné a nemá žádnou sílu se udržet, 

kromě vaší pozornosti, která je do něj vkládána 

a která nese vaši Životní Aktivitu, aby ho udržela, pokud se vás to týká osobně. 

Ale pokud to pochopíte a odvrátíte se – a tím myslím nejen ve vaší nazírání, vašem fyzickém pohledu, 

ale odvrátíte se ve svém pocitu od omezujícího nazírání na nesoulad, 

nahlížení na nesouladné podmínky kolem vás 

– a obrátíte se k „Přítomnost veškerého Života “, 

což je Štěstí, Odvaha, Síla a Dokonalost, pak budete schopni vyvolat to, co potřebujete, 

abyste se osvobodili od těch podmínek, 

o kterých jste věřili, že jsou skutečné.

Říkám vám, že svět, jak ho vidíte, není skutečný. 

Má pouze moc ovlivňovat lidstvo prostřednictvím jeho pozornosti, kterou na něm udržuje. 

Ale chci, abyste vy, kteří dnes posloucháte, pochopili, 

že vás nemůže zasáhnout ani jedna nesouhlasná věc, 

leda prostřednictvím síly vašeho vidění, vašeho fyzického zraku nebo síly vaší pozornosti.

 

Když je vaše pozornost zaměřena na věc, 

přivádíte do ní svou životní energii, čímž se tato kvalita, pokud je nesouladná, 

vrátí a najde akci ve vašem světě. 

Jen tento jediný bod, pokud by ho lidstvo pochopilo a ovládlo, 

by úplně uzavřel svět, který vidíte mimo váš svět, 

ve kterém způsobíte to, 

že by nezbyla jediná věc, 

která by lidi obtěžovala, omezovala nebo rušila. 

Proto si dnes přeji ukotvit ve vašem světě pocitů

takovou sílu akce, abyste neztratili ze zřetele, 

že jediným důvodem, proč se dnes ocitáte v omezeních, finančně nebo jinak, 

je to, že jste dali Moc světu, který pozorujete, 

který vám a vašemu fyzickému tělu říká: 

„Jste omezeni.“

I když jste udělali chyby, které způsobily, že si tento svět, 

který pozorujete, 

dočasně udržel svou nadvládu, 

přesto v tomto Pochopení Života, 

které vám nyní předkládám, v těchto Slovech, 

nemá nadvládu. 

Vaše pozornost odňatá z tohoto výjevu způsobí, 

že ten se rozpustí a zmizí, 

protože nemá váš Život, aby se jím živil, aby ho udržel. 

Proto vám říkám, 

buďte v tomto pevní a nepoddajní.

Nenechte svou pozornost, 

aby byla spoutaná omezujícími, nesouhlasnými věcmi, 

které vás připravují o plnost působení Života na vaše volání, 

aby rozpustilo a pohltilo tyto podmínky 

a navždy vás od nich osvobodilo. 

A to je naprosto definitivní!

Je jisté, že dosáhnete těchto určitých výsledků, 

pokud nenecháte svou pozornost spočinout na sváru, 

nenecháte ho být vládnoucí silou, jednající ve vašem světě. 

Říkám vám, buďte pevní.

 

Odveďte pozornost od všech omezujících a rušivých podmínek. 

Vraťte ji Životu, kam patří.  

Pak, při své Výzvě k Životu nechejte tuto Sílu Života proudit v Její Plné Síle působení,

prostřednictvím vaší lidské podoby, 

prostřednictvím vašeho pocitového světa 

a prostřednictvím vašeho mentálního světa 

vezměte tam Její Nadvládu a udržujte ji navždy. 

(Saint Germain,I AM Discourses; volný překlad + foto: Maia Špačková)

3 komentářů

 • Avatar photo

  Aliza

  Milá Maio,

  v rámci tohoto tématu řeším v osobním životě jednu věc a tebe považuji za bytost, která má schopnost mi bez sebemenší námahy dát snadné rozhřešení.

  Jestliže člověk je člověk v souladu a cítí se šťastný, jak se stane, že ho v daný moment vyhledá jiná osoba, která rozhodně v souladu není (vadí jí prakticky i jen to, že existujete a máte se v tu chvíli dobře), a přiměje vás cítit se zle? Je to jako instantní pád z vrcholu emoční spirály až někam ke dnu.

  Dodávám, že toto se stává často a bez jakéhokoliv přičinění té první osoby, která si pouze hledí svého a je šťastná při trávení času s třetí osobou.

  Jak nakládat s takovou podvědomou slabostí a zranitelností? Jak se nenechat zviklat, rozhodit a zatáhnout do hry lidí, které baví druhým ubližovat?

  Odvrátit pozornost není snadné v momentě, kdy se nad vás ten dotyčný postaví a začne vám rýt do živého (přičemž je i ochotný uznat, že ho to baví). Pokud za ním zavřete dveře a chcete to utnout, znova je otevře a pokračuje v ubližování.

  Jak si vůbec může člověk do života přitáhnout něco/někoho takového v momentě, kdy se cítí šťastný?

  Velice ocením tvůj názor a pohled na věc~

  • Avatar photo

   Maia

   ALIZA, i když se nějakou dobu cítíme šťastně, v jiných chvílích tomu tak nebylo a v my jsme otevřeli dveře jistým projevením, která jsme stvořili a ony si hledají cestu, jak musí být zkonzumovány. Je to Zákon.
   A tak, když pak máme období, že na sobě pracujeme, nebo se dokonce rozhodneme povznést, zrychlujeme jisté věci a ty musí být zkonzumovány.
   Vím přesně o čem píšeš a také mi chvíli trvalo, než jsem to pochopila.
   Že to není o tom, že dělám něco špatně,
   ale o tom, že jsem urychlila proces
   a jisté věci musejí být zkonzumovány.

   EXISTUJE VŠAK NÁSTROJ od Saint Germaina, který v těžkých chvílích používal i Ježíš a tím nástrojem je Fialový konzumující plamen.
   To je právě důvod, proč je zapotřebí ho používat skutečně každý den, aby si tyto podobné věci nenašly cestu ke svému projevení v našem světě, ale byly ještě před tím zkonzumovány.

   Bývají to věci které byly stvořeny v dávné minulosti.
   A jak se urychluje změna vibrace, nebo jinými slovy probuzení, tato zjevení bývají lekcí, která slouží k tomu, abychom mohli poznat Sílu JÁ JSEM Přítomnosti, když se jí okamžitě chopíme a necháme ji tyto věci okamžitě rozpustit.
   Jak jinak bychom mohli dojít k takové zkušenosti, která nám dává tu skutečnou Svobodu?

   A tak na závěr jen zdůrazním, že pravidelné používání Fialového plamene je velkou pomocí.
   Pokud se něco podobného zjeví, pak velmi pomáhá udržet emoce tato věta:
   „JÁ JSEM Ta Netečná Přítomnost, která vše ovládá.“ 🙂

 • Avatar photo

  Aliza

  Nadevše oceňuji Tvou odezvu.

  Když jsem četla tvá slova, musela jsem se několikrát pousmát. Jelikož jsem objevila nový aspekt života, který jsem předtím nebrala vůbec v potaz a který zároveň dává perfektní smysl.

  Prakticky to funguje tak, že když nám zničehonic rychle zapadne vše do sebe, jako kousky puzzle a procitneme, či pocítíme svobodu v nějaké určité sféře našeho života, tak tu stále jsou všechny ty průvodní aspekty a jejich nevyužitá energie, která se musí nějak transformovat – tudíž nás tato energie bude honit, dokud nedojde k její ventilaci, nebo implozi a přeměně v něco konstruktivního.

  Svým způsobem by se na to daly aplikovat i zákony ohledně transmutace energie, která nikdy nemizí a pouze se přeměňuje. Jednoduše řečeno se nás ten předešlý marast stejně pokusí kousnout do zadku. A je to katalyzované právě mírou onoho prozření, která to v rámci míry emoční energie urychluje. A je jen na nás, jak tuto energii zpracujeme.

  Touto odpovědí jsi mi naprosto vyrazila dech. Opravdu se nestává často, že by mi jiná bytost řekla něco tolik přínosného a moudrého, nad čím zůstává rozum stát~

  PS: Spisy od Saint Germaina jsem v minulosti četla, ale evidentně na jeho tvorbě člověk často nejefektivněji ocení ty části, které si sám prožije, a v každé etapě života v onom díle najde něco nového.
  Něco jako kniha Malý princ. 🙂