Já Jsem,  PENÍZE

JAK PŘINÉST NEOBVYKLÉ VĚCI

„JÁ JSEM“ je nezměřitelná (bezedná) mysl Boha. 

K dosažení porozumění: 

průměrný žák se vrací zpět v paměti, 

k tomu co bylo,  

místo aby šel do Srdce Boha 

a přinášel vpřed to, 

co nikdy nebylo. 

Jednotlivci a studenti si mnohokrát nejsou 

a nebudou vědomi, 

jak mnoho civilizací dosáhlo těchto obrovských vědomostí, 

které jsou zcela neznámé pro dnešní vnější svět. 

Atlantis a Lemuria neboli Země Mu, 

jak je dnes nazývána několika mála jedinci, 

jsou jen fragmenty ohromných civilizací,

které zde byly. 

Chcete-li přinášet neobvyklé věci: 

Studenti, kteří si to přejí udělat, 

musí vzít rozhodný postoj: 

„JÁ JSEM Srdce Boha, 

a Já nyní přináším myšlenky a úspěchy, 

které nikdy předtím nebyly přineseny.“

Zvažujte jen: 

„JÁ JSEM ten, kterým se přeji zrodit. “ 

„JÁ JSEM Přítomnost“, která je Srdce Boha.”

Tímto jste okamžitě v „Ohromném Tichu“, 

jakmile řeknete „JÁ JSEM“. 

Jestliže uznáváte a uvědomujete si, 

že jste „JÁ JSEM“, 

pak cokoliv deklarujete, 

je zjevné v ten samý moment.

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

3 komentářů