Já Jsem,  Zdraví a Krása

PŘESTAŇTE NIČIT TO, ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT

Student by se měl přinutit držet před myslí tuto Pravdu: 

že když se „JÁ JSEM“ Síla a Přítomnost uvede do pohybu, 

nemůže selhat ve Svém Dosažení o nic víc, 

leda že by Vesmír zastavil svou činnost. 

Pokud by tato „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ selhala ve svém Dosažení, 

znamenalo by to, 

že by byl Vesmír okamžitě uvržen do chaosu. 

Taková je jistota a síla úspěchu „JÁ JSEM“. 

Jednoduše nemůže selhat, 

pokud vnější překážky nebrání cestě. 

Každý student by si měl s velkou ostražitostí hlídat, 

aby nepoužil „JÁ JSEM“ v negativním vyjádření, 

protože když řeknete: 

„JSEM nemocný, 

JÁ JSEM selhal jsem, 

JÁ nedělám tuto věc tak, jak bych měl…“, 

vrháte tuto Mocnou Energii do akce, 

abyste zničili věc, 

kterou chcete dosáhnout. 

To se vždy stane, 

kdykoli použijete slovo „JÁ“, 

protože to je uvolnění Univerzální Síly. 

S vědomím, že „JÁ JSEM“ jste vy, 

pak když řeknete: 

„Bolí mě hlava, 

mám žaludek v nepořádku, 

mám narušený střevní trakt,“ 

vrháte Energii do těchto částí, 

aby jednala podle toho, 

co má nařízeno; 

protože když říkáte „MOJE“, 

jedná se o stejné působení Energie, 

protože existuje pouze jedna osoba, 

která může říci „JÁ“ nebo „MOJE“, 

a to jste vy, 

kdo rozhoduje o svém světě. 

Jakýkoli výraz, 

který lze použít pouze pro vás, 

zahrnuje Energii a Aktivitu „JÁ JSEM Přítomnosti“.  

Správný postoj k tomu, 

když se některý orgán zdá být vzpurný, 

je okamžitě prohlásit a pevně se toho držet: 

„JÁ JSEM je Jediná a Dokonalá Energie, 

která tam působí. 

Proto je každý výskyt poruchy 

okamžitě opraven! “

Toto je důležitý bod, 

který je třeba před studentem zdůraznit. 

Pokud jste si ze zvyku mysleli, 

že určité nápravné prostředky poskytly pomoc, 

pak je používejte střídmě, 

dokud nezískáte dostatečné Mistrovství, 

abyste mohli zcela vládnout svou „JÁ JSEM Přítomností“. 

Ujišťuji vás, 

že i když si myslíte, 

že vám tento nápravný prostředek poskytl úlevu, 

je to stále tatáž „JÁ JSEM Přítomnost“, 

která dala nápravnému prostředku Moc poskytnout vám úlevu. 

Například jsem pozoroval svět medicíny po mnoho staletí, 

a když jeden člověk s takzvanou autoritou říká, 

že určitý lék již není užitečný, 

nastane jen velmi krátká doba, 

než zcela zmizí.

 

Otázkou v mysli všech myslících jedinců je, 

že určité byliny nebo léčebné prostředky mají určité přirozené chemické působení odpovídající prvku v těle. 

Říkám vám, 

co dává nebo dělá chemickou afinitu? 

Síla vašeho „JÁ JSEM“, 

která vám umožňuje myslet! 

Když tedy obejdete kruh činnosti, 

zjistíte, 

že působí pouze jedna Inteligence a Přítomnost, 

a to je „JÁ JSEM“ – Bůh ve vás. 

Tak proč se nepodívat tomuto čtverci pravdy do tváře? 

Postavte se neochvějně k „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

Bohu v akci ve vás, 

a vězte, 

že je to jediný Život ve vás 

a všem věcem nebo lékům, 

dáváte sílu jen vy. 

Není o moc lepší jít přímo do této „Velké JÁ JSEM Přítomnosti“ 

a získat Její Všemocnou, Neomezenou pomoc, 

která nemůže selhat,

než dát Sílu něčemu, 

co vás vede kolem stodoly Robina Hooda, 

abyste získali pomoc od něčeho zvenčí, 

čemuž jste dali Moc vy? 

Vím, že pro studenty není snadné odvrátit se od starých, 

zajetých zvyků nebo závislostí na určitých nápravných zařízeních; 

ale trocha přemýšlení a meditace o této skutečnosti 

jednoduše přinutí vnější rozum 

a závislost na těchto vnějších věcech, 

aby zcela ustoupily „Velké JÁ JSEM Přítomnosti. “

Saint Germain (I AM), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Zde je dobré připomenout,
  že i věda mnohokráte potvrdila,
  že pokud se pacientovi jasně neřekne,
  na co má konkrétní lék působit,
  jeho účinnost je menší než účinnost placeba.
  Bez této povinné „legendy“
  pacienti z ordinace neodchází. 😁

  Další věcí, kterou je třeba si znovu
  a znovu uvědomovat,
  je to, jak mluvíme.
  Hodně často s „Já, Já Jsem, Moje, Má apod.“
  v automatické mluvě pojíme věci, předpovědi, vlastnosti,
  o které ve skutečnosti opravdu nestojíme.

  A tak mnohokrát za den nevědomě
  dáváme hybnost věcem,
  které se během času hromadí
  a pak se divíme,
  co že se nám to zase přihodilo,
  kde se to vzalo a proč právě nám? 😜

  Když se přistihnete, že něco nevědomě řeknete…
  okamžitě to znegujte,
  třeba i tím, že jen
  několikrát za sebou rozhodně prohlásíte:
  „JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM……!“ 😘😘😘

 • Avatar photo

  Maia

  Ještě jedno krátké vysvětlení,
  proč je silné jen čistě pronést „JÁ JSEM, JÁ JSEM,…!“
  Když to řeknete, bez jakéhokoliv dalšího přívlastku či dodatku,
  už jen těmito slovy se sebevědomě hlásíte
  k Božímu plánu pro vás.
  A ten je nejenom silně sebevědomý, odvážný,
  ale i Velkolepý a Bohatý!

  A když nahodile spojíte své JÁ JSEM s něčím méně,
  než je Dokonalost,
  pak okamžité plně vědomé prohlášení „JÁ JSEM!“
  otočí hybnost směrem k vašemu individuálnímu
  Božímu Plánu.
  A velmi dobře se to pamatuje
  a rychle se s tím reaguje. 🥰😘