Já Jsem,  Transformace

KDO CHCE RYCHLE KRÁČET KE SVĚTLU…

Ten, kdo chce rychle kráčet ke Světlu, 

by nikdy neměl usnout před tím, 

než vědomě vyšle LÁSKU všem lidem 

o kterých má pocit, že mu kdy ublížili!

Tato myšlenka poletí jako šíp 

a v těch druhých bude působit svou silou 

a vrátí se vám bezpečně zpět.

Začleňte tedy před usnutím toto prohlášení:

„Skrze Mocnou Přítomnost,

kterou Já JSEM,

Já posílám Lásku všem lidem,

o kterých mám pocit,

že mi ublížili.“

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)