Já Jsem,  Transformace

DŮKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA

Ať už se jedná o vaši obchodní činnost, 

nebo o lepší pochopení Života, 

nezapomeňte, že každý důkaz v tomto Světě, 

který k vám musí přijít, 

pokud jde o vás a váš individuální svět, 

„musí projít vámi“. 

Mohli byste vidět provádět takzvané zázraky, 

ale to vám nevytvoří ani částečku dobra, 

pokud jste ten takzvaný zázrak neprovedli sami, 

nebo jste do akce nezavolali „Přítomnost a Sílu Života“, 

aby to vytvořila prostřednictvím vás.

 

Teprve pak máte důkaz, 

který vám žádný člověk na světě nikdy nemůže vzít. 

Pokud vidíte něco provedeného (zázrak), ​​

můžete tomu prozatím věřit 

a může to být všechno pravda, 

ale když se od toho vzdálíte 

a začnete znovu na sobě cítit lidský tlak, 

budete pochybovat o jeho existenci, 

bez ohledu na to, 

jak moc pravdivé to bylo.

To je důvod, proč když žádám studenty,

aby vyvolávali „Velkou Přítomnost Života“, 

mnozí vyvolávají Mou Viditelnou, Hmatatelnou Přítomnost.  

Často se pohybuji mezi lidstvem, 

ve své vlastní hmatatelné přítomnosti, 

hmatatelné jako fyzické tělo kohokoliv z vás. 

Přesto se v těle studentů utváří určitá činnost 

a pokud bych měl vyjít v hmotném těle, 

viditelném pro všechny, 

brzy by se ke mně začali opírat jako o plně Vůdčí, Řídící Inteligenci, 

místo aby vyvolávali svou „Přítomnost Života“ pro řešení věcí, 

které jim zajistí jejich Vítězství

a které skrze ně přináší kompletní důkaz imanentních Sil Života.

Proto, přátelé, kteří dnes posloucháte, 

chápete to a chápete proč? 

Časem vystoupí Na nebe vzestoupení Mistři ve svých hmotných tělech, 

ale dokud nebude mít masa lidí dostatek důkazů

že vědí, že Zákon Života je pravdivý, 

nejsme příliš nakloněni vyjít 

– možná v mírných intervalech 

– dokud lidstvo samo tento důkaz neobdrží.

Dnes není nic důležitějšího, 

než to, aby lidstvo vidělo, 

cítilo a uvolnilo prostřednictvím sebe 

tento Nekonečný důkaz Síly Života,

aby uvedlo v činnost uvnitř sebe  

a ve svém světě Jeho Dokonalost.

Saint Germain (I AM), volný překlad + foto: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Většinou si musím každý článek pročíst víckrát, protože to není jednoduché čtení. Ale dává to vždy dokonalý smysl. Díky! 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   Radko, ty texty velmi rozvíjí inteligenci a také, což zaznamenávám ve své zkušenosti, též tříbí jazykové vyjádření. Mnohokráte se mi stalo, že jsem napsala text a v něm podvědomě napsala jistá slova, která běžně neužívám. Pak jsem text přečetla a jak začal působit rozum, začala jsem z té nejistoty hledat význam těchto slov, zda-li jsem se nějak neupsala. A vždy ten význam toho slova perfektně seděl do přesného vyjádření daného textu…. Čím více čtu tyto texty a používám prohlášení, tím více jsem citlivá, vnímám charktery lidí za maskou, jasněji volím slova, lépe vyjadřuji své myšlenky, více cítím, vnímám, slyším (sluch je kapitola sama o sobě 🙂 ) a vidím u sebe mnohem větší bystrost a rychlost v reakcích……………………………… A i když se některé věci vylepšily v rámci jezení raw, tak vím, že se to znásobilo právě těmito texty a prohlášeními, které užívám – včetně každodenní meditace (což je spíše speciální práce, než tzv. meditace s tzv. vyprázdněnou myslí). ……………..A ano, není to jednoduché čtení, je to ve skutečnosti velmi intelektuální. Ale narozdíl od toho lidského intelektuální haraburdí, tato slova nesou velmi vysokou vibraci a vyjadřují čistou Pravdu, která byla před lidstvem po tisíciletí ukrývaná a utajovaná. ……….Oceňuji že máš touhu se tím pročítat vícekrát, to jasně ukazuje Tvé nastavení a Tvou vibraci. Nechť Tě Tvá Přítomnost silně podporuje a velmi štědře odměňuje. 🙂

   • Avatar photo

    Radka

    Maio, děkuji! I za to, že jsi popsala své zkušenosti a pocity, které Tě provázejí při práci s tímto učením, které je Pravdou, jak píšeš. Vnímám to úplně stejně. Není snad nic, co mi dává tak dokonalý smysl, jako toto. A také bych řekla, že se mi teď daleko víc odkrývají různé informace, které byly ve společnosti zakrývány a zatajovány, jak píšeš… Děkuji Ti za Tvou práci, která je nedocenitelná! 🙂