MAIA TEXTY

UMOŽNĚNÍ DOKONALOSTI TĚLA

Tato afirmace patří mezi mé často užívané 

a obracím se k ní ve chvíli,

kdy cítím, že začínám věnovat pozornost věcem,

které by mohly skončit sledem kritických myšlenek 

vůči nějaké bytosti či nějakému stavu.

V současnosti je velkou výzvou utišit mysl 

a osvobodit své myšlenky, 

pocity a slova od veškeré kritiky a souzení.

Je to však jediná cesta 

k dosažení Mistrovství nad hmotou, 

udržení těla ve stavu vibrace, 

která umožní,

aby buňky tvořily svou Dokonalost,

kterou mají ve svém plánu.

Existuje mnoho druhů vnějších ošetření, 

různých diet, cvičení, bylinek  

které mohou do jisté úrovně vylepšit zdraví, krásu a vitalitu.

Jejich působení je však vždy do značné míry omezené,

protože vy se obracíte na vnější věci,

skrze které sice působí ta samá Moc JÁ JSEM Přítomnosti,

ale vždy když dáváte moc vnějším podnětům,

ztrácíte tím Její Plnou Sílu,

která by mohla proudit ve chvíli,

kdy se obrátíte dovnitř přímo k Ní.

Proto všechny tyto způsoby nastolení lepšího zdraví a vitality

nejsou samo udržitelné a mají své limity.

Nedokáží ani zlomek toho, 

co máte ve své Přítomnosti, nebo ve svém Zdroji 

– je jedno, jak to chcete nazývat,

pokud svou plnou pozornost

obrátíte tam.

Raději obrátit pozornost na krásného motýlka, kdy vaše něha pohladí nejenom jeho, ale i buňky uvnitř těla.

Když se něco neharmonického chystá zvenčí

ukrást vaši pozornost

a vy se v tu chvíli naladíte

na proud kritických myšlenek

o nějaké osobě či podmínce,

v ten okamžik tam stojíte sami

a tato vyslaná energie cílí i do vašich buněk.

Uvnitř vašeho těla vzniká jeden konflikt za druhým

a to na buňky přímo působí.

Neustále pak vynakládají energii pouze na to,

aby tyto škody opravily

a nezbývá jim pak moc sil na to,

aby v těle projevily Dokonalost o kterou žádají

a ihned ji získávají od Boha přímo do svých jader

kde uchovávají přesný plán,

jak ji vytvořit.

Je uvnitř vašich těl převládající mír,

nebo konflikt skrze neustále se vtírající se kritické myšlenky 

o někom, či o sobě?

Každá naše buňka má své vlastní vědomí

a touží po své nejdokonalejší verzi.

Avšak její touha je v konfliktu

s přáním nadřazeného vědomí,

kterým jsme my,

kdy mnoho jedinců, z jistých návyků,

brání buňkám projevit jejich plný genetický potenciál.

Po jisté míře nashromáždění tohoto nesouladu

se nemožnost buněk,

projevit svou dokonalost, zviditelní na těle.

Když je vědomí v silném konfliktu 

s vibrací buněk, jež pro sebe chtějí Dokonalost, 

pak se tato síla dá přirovnat k síle vybuchujících jaderných náloží.

S takovou destrukcí se pak musí buňky vyrovnávat,

aby tělo udržely ve stavu života co nejdéle.

A protože lidé neumí nahlédnout dovnitř svých těl,

a je jim jedno,

co svým nastavením mysli uvnitř vytváří za destruktivní vibraci,

dokud jednoho dne nezjistí,

že exploze vyvolané jejich konfliktem

již nemohou vyčerpané buňky uvést do pořádku

proto se svým tělem již nemohou pohybovat

a nic s tím nezmůžou.

Chcete vystoupit z kolektivní cesty

a vytvořit mír uvnitř sebe, 

aby se krása vnitřního světa zrcadlila ve vnějším vyjádření?

Může toho dosáhnout každý, 

protože každý má v sobě vnitřní Sílu, která je Čistý Bůh, 

a ta stejná Síla stvořila světy a tento Vesmír.

Nejdůležitější věcí, 

jak být v souladu s touto Mocí, 

a zastavit válečný konflikt uvnitř těla, 

který blokuje schopnost buněk být dokonalé,

je vnést do své mysli Harmonii a Lásku, 

což způsobí, 

že jste „Otevřené Dveře“ všemu Dokonalému,

co skrýváte uvnitř svého těla v jádrech svých buněk,

i všemu, 

co máte ve své kouzelné pokladnici v Přítomnosti Boha

nashromážděné za mnoho svých vtělení.

A tak zavčas zastavte hybnost konfliktu,

který sebou nese kritika a souzení

a osvojte si toto prohlášení,

které ve chvíli,

jakmile zaměříte svou pozornost nežádoucím směrem,

kdy podněty k této destrukci se na lidstvo v této době valí

jeden za druhým,

okamžitě přetáčí vaši vibraci

a umožní to vašim buňkám věnovat více své energie

na tvoření Dokonalosti ve vás,

na vás a v důsledku kolem vás.

 „JÁ JSEM zahalená v 

Plášti Mistra Krista;

proto já udržuji své

myšlenky,

pocity a slova

osvobozená 

od veškeré kritiky a souzení.“

Text + foto: Maia Špačková