PENÍZE,  Transformace

PENÍZE BEZ NÁMAHY – Jak chcete, aby se vám předkládala realita?

Na celé této planetě neexistují žádné hranice.

Každá osoba zde může jednat ve spolupráci s ostatními 

a v jedinečnosti bytí.

Ať se vám dostane jakýchkoliv darů duchovních i hmotných, 

nemyslete si,

že máte větší štěstí než ostatní.

Jen prostě pochopte, 

že dokážete nechat ve svém fyzickém těle působit božské principy 

a že můžete ostatním ukázat, jak na to.

Můžete říci:

„Poslyšte, ono to funguje. Já jsem to dokázal. Vy to také dokážete.“

Trávíme hodiny učením lidí, aby se projevovali.

Vy všichni jste vyrostli na etice, která praví:

„Věci mají nějakou cenu jen tehdy,

když pracujete, abyste je získali. 

Když neinvestujete tvrdou práci, 

nemůžete nic dostat.“

Je nesmírně důležité, 

abyste se na tuhle představu tvrdé práce podívali a viděli,

odkud pochází. 

Podívejte se na své rodiče a na jejich systém víry.

Mluvíme tu o zrození vědomí,

představující nový lidský rod, který učí, 

jak dělat věci bez námahy.

Pokud něco neděláte bez námahy, radši na to zapomeňte.

Když něco vypadá, že to dá moc práce,

něco vám říká, že to není ta správná cesta.

Jen když se něco stane bez námahy a prostě to sedí

a nikdo s tím nemusí nic moc dělat,

je to správné.

Když začnete takhle žít, úplně změníte způsob,

jak vědomí vašeho druhu přistupuje k životu.

Není to nezodpovědnost ani vykrucování 

– je to nový způsob přenášení cihel z jednoho místa na druhé.

Jednou jsme mluvili se skupinou lidí o velké hromadě cihel

A zeptali jsem se jich:

„Jak ty cihly přemístíte?“

Všichni říkali:

„Prostě je vezmeme do ruky, jednu po druhé.“

A my jsem na to řekli:

„Cožpak nikoho nenapadlo, že si na to můžete někoho najmout?“

Je-li vaším úkolem přemístit cihly z jednoho místa na druhé, 

jak to uděláte?

Vaše první odpověď možná bude znít:

„Prostě je přemístím. Vezmu je do ruky.“

Ale můžete přece někoho zavolat a říci:

„Přestěhujte mi ty cihly.“

Když to uděláte, úkol splníte úplně stejně.

Myslíte, že vás budeme kárat,

když to neuděláte sami?

Ne. 

Vy zařídíte, aby se ta práce udělala.

Chápete ten rozdíl?

Peníze zřejmě zajímají úplně všechny.

Všichni máte zcela určité představy,

jak se k vám peníze dostávají.

Čím více věříte, že musíte tvrdě pracovat, abyste peníze získali,

tím tvrději budete muset pracovat.

Mnozí z vás věří, že je úplně normální tvrdě pracovat,

abyste dostali peníze,

a že pokud tvrdě nepracujete,

pak jsou to peníze špinavé.

Dovolte, abychom vám připomněli výraz bez námahy.

Připojte ho ke svému slovníku.

Říkejte si:

„Bez námahy pojímám záměr, co se má stát.“

Jednat bez námahy znamená vládnout realitou, 

aby se vám sama předestřela způsobem

poskytujícím vám spoustu energie,

kterou můžete vynaložit v jiných experimentech.

Nezapomínejte, že vaše realita je výsledkem vašich myšlenek.

Jestliže věříte, že život je těžký, co tím vytváříte?

Mnozí z vás strávili život tím,

že ctili členy rodiny nebo jiné lidi,

o nichž věříte, že jsou to občané přispívající k povznesení,

představující jistý pracovní, etický a hodnotový systém.

Nikdy vás nenapadlo o této pracovní etice pochybovat 

nebo se ptát, jestli to jde jinak.

Takže věříte,

že k získání peněz je třeba vynaložit velké množství energie,

Nebo že vás musí někdo zaměstnat a dát vám je či něco jiného.

Takové představy jsou úplně a naprosto mylné.

Nelze to nikdy dostatečně zdůraznit.

Když necháte věcem volný průběh,

Duch vás odmění mnoha neočekávanými způsoby.

Jediný důvod, proč se to už nepřihodilo, je ten,

že jste nevěřili, že je to možné.

Když věříte, že něco je možné,

realita se změní.

Stav mysli, tak se jmenuje hra,

která se tu hraje.

Nikdy nemůžeme dostatečně zdůraznit:

Jaké máte pocity, pokud jde o realitu,

jak ji programujete,

určuje to,

jak na ni budete reagovat

a jak se vám bude předkládat.

Proto říkáme:

„Jen do toho!

Šlápněte do toho!

Dělejte, co vás vzrušuje!

Dělejte nemožnosti!“

Dokážete to.

Dokážete všechno, co budete chtít.

Dokážete přeměnit svůj svět,

ať je v jakémkoliv stavu.

Až se budete učit pravidla hry,

nezapomínejte – jste výsledkem myšlenky

a je to ve vašem vesmíru zákonem

– všechno, co potřebujete,

je myslet na to,

jací chcete být,

a tak takoví budete.

Když na tohle jednou přijdete,

můžete projektovat své tělo,

můžete projektovat svůj věk,

všechno na sobě můžete dát do pořádku,

protože budete sami sobě motivem,

budete sami sobě dodávat sílu

a budete vytvářet sami sebe.

Text: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

Děkujeme.

9 komentářů

Přidat komentář