Já Jsem

SVĚTLO VE VAŠEM SRDCI JE SPOJENO S ELEKTRÁRNOU VESMÍRU

Přemýšlejte o tom, 

Světlo, které bije vaším fyzickým Srdcem, 

je přímo spojeno s Elektrárnou Vesmíru, 

vaším „Mocným JÁ JSEM“ 

a skrze Harmonii ve vašich pocitech 

a pozorností Tam směřující,

způsobíte tok této Energie 

se stále rostoucí silou a pevností.

 

Nevidíte, že Energie, 

která z vás vychází, 

může být nabita jakoukoli kvalitou? 

Může být nabita pevností, 

může být nabita úspěchem, 

protože veškerá Ta Energie je Svítící, Inteligentní Látka,

která se vylévá ven. 

Fyzicky to nevidíte, 

ale přesto je to tak.

Tato Energie je Svítící, Inteligentní Látka, 

která obsahuje kvalitu požadovaného úspěchu, 

protože vy určujete, 

jak to bude fungovat ve vašem světě. 

Proto je lidstvu dána Svobodná Vůle. 

Musí si vybrat! 

Nejde o to, zda můžete nebo chcete, 

ale musíte to udělat! 

Dokud se lidstvo nenaučí, 

že to musí udělat, neudělá to. 

Věří, že něco přijde

a postará se o ně. 

Ne, nepostará! 

Znal jsem jednotlivce a sledoval je. 

Měli takový nápad, 

aniž by tomu nevěnovali zvláštní pozornost, 

ale protože shromáždili hybnost 

a obrovský náboj Energie v minulém vtělení, 

tato Energie vycházela ven, 

protože již byla kvalifikovaná. 

Ale jakmile bude vyčerpána, 

jsou jako propíchnutý balón. 

To je to,

čemu lidstvo nerozumí, 

protože to je Život,

který plyne.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Dokonalé!
  Pouštím si u toho dokola Hallelujah a tančím blahem.
  Pravda, Ta skutečná Ryzí Pravda, je vždy velmi povznášející.

  Pamatujte…nesmí ve vás vyvolávat pocity bezcennosti, bezmoci, nízké pudy.

  Zde je vysvětleno, co to znamená ta Svobodná vůle,
  která byla Stvořitelem lidstvu udělena,
  protože On svá stvoření bezmezně miluje
  a přichystal pro ně absolutní SVOBODU. 🥰

  Musíte Energii Života VŽDY kvalifikovat!
  Musíte!
  Buď tím, co pro sebe chcete,
  nebo to udělá někdo za vás tím,
  že ve vás vyvolá pocitový zmatek a boj prostřednictvím vaší pozornosti
  a skrze vás kvalifikuje tuto vaší Energii Života
  a nasměruje pro svůj prospěch. 🍀🍀🍀