Já Jsem

LÉČENÍ

Milovaná Cyclopea má na starosti Léčivý Paprsek na Zemi. 

Léčivý paprsek, 

který je směsí zlaté a fialové, 

je vždy nezávislým Paprskem. 

Zlatá je Božská Láska 

a Fialová je Duchovní Síla a Konzumující Aktivita, 

která rozpouští lidskou akumulaci. 

Pro mír je dominantní Zlatá. 

Pro duchovní sílu jako konzumující činnost bude převládat Fialová. 

Fialový Paprsek je klidná, tichá Síla 

a je vždy povznášející Přítomností. 

Modrý Paprsek je Síla nekvalifikovaná. 

Vždy si buďte jisti – buďte opatrní, 

abyste s Ní neposlali svou vlastní vědomou sílu 

nebo jí neposkvrnili pocitem hněvu nebo podráždění, 

když ji používáte. 

Popisované prostředky jsou Cestou, 

kterou Nanebevzatí Mistři často poskytují 

Velkou pomoc Studentům, 

kteří odloží stranou z vědomí všechny myšlenky 

nebo pocity sebe sama. 

Když má člověk úplné působení Tohoto 

uchopené ve vnější mysli, 

stává se to mocným prostředkem léčení. 

Velmi snadno toho využijete; 

a pokud to používáte pro léčení sebe (i druhých), 

bez ohledu na to, co se tam zdá být, 

držte dvě barvy pozitivní a stabilní. 

Není možné s tím provádět žádné jiné léčení 

kromě vnější formy, 

ale ujistěte se, 

že vnitřní „Přítomnost“ hojí rány z nenávisti.

 

Požádejte „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ druhého jedince, 

aby osvítila jeho srdce a mysl 

a pak vyléčila tělo. 

Kompletní léčení je pouze obnovení přirozené rovnováhy dvou Sil. 

Okamžitě uvidíte, 

jakou Mocnou Sílu máte ve svých rukou k použití. 

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP