Já Jsem

VSTUP DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO

Řeknu vám pár slov o tom, jak mi každý z vás může pomáhat v mé práci, 

kterou je přinášet Nový zlatý věk. 

Ale musíte pochopit, že než mi budete moci pomoci, 

musíte být nejprve absolutně svobodní, 

protože kdybych vám dal určitou práci, kterou byste měli vykonat, 

a vy byste byli cestou pronásledováni nějakou touhou nebo lidskou vlastností, 

která nebyla očištěna od vás, pak by to sotva šlo, že? 

Takže, drazí, vidíte, jak vážně toužím po vaší Svobodě, 

s jejíž vlastností 

– aktivitou pomáhat jednotlivcům dosáhnout jejich Svobody

– jsem nejúžeji spojen s tím, 

že jako jedno Velké bratrstvo svobodných bytostí 

můžeme jít společně a přinášet Světlo a Svobodu pro zbytek lidí na Zemi. 

Toto je práce, do které JSEM zapojen. 

Chcete mi pomoct?

 

Víc, než cokoli jiného doufám, že si přejete mi pomoci, 

protože jedině tímto způsobem, 

když se stanete součástí tohoto Velkého Bílého Bratrstva,

někdy dosáhnete Štěstí, Radosti ze slavného Vzestoupeného Stavu, 

což je váš osud. 

Protože tento stav Svobody je otevřený pouze těm, 

kteří jsou čistí 

– protože podstata, ze které se skládá, 

je čistá a neschopná pojmout jakoukoli nedokonalost 

– pak jediná věc, kterou musíte udělat, 

je zaměstnat se a očistit se; 

a to, drazí, teď myslím. 

A jak se čistíte vy?

 

Je to tak jednoduché; 

proč v první řadě musíte toužit po tom, abyste byli čistí, 

protože jak víte, tím, na co se zaměřujete, se stanete; 

a pokud je vaše pozornost zaměřena na Čistotu, 

máte bitvu již z padesáti procent vybojovanou. 

Nyní si pro zbývajících padesát procent budete muset vyhrnout rukávy 

a pustit se do práce; 

prozkoumejte se, jako byste se mi měli předvést na vojenskou inspekci 

– a ujišťuji vás, že mám velmi dobrý zrak a budu, jak se říká, „Dívat se za uši“. „

Nyní chci, abyste viděli, 

že Bůh vás zná lépe než vy sami sebe. 

Nemůžete ho oklamat a dostat se pryč tím, 

že si nasadíte „masku“, o což se někteří z vás snaží, 

dokonce do té míry, že klamete sami sebe. 

Opravdu, podívejte se na sebe a řekněte: 

„Na čem teď musím opravdu zapracovat? 

Jaké věci v mém světě mě brzdí? 

Jakými způsoby bych mohl být silnější, poslušnější, 

milující a lepší bytostí? “ 

K tomu je potřeba Odvaha. 

A drazí přátelé, chcete-li jít touto Cestou k vítězství 

– Mistrovství 

– Věčné nadvlády nad vším lidským, 

Odvaha je něco, co všichni potřebujete nejvíc. 

Potřebujete odvahu a potřebujete víru. 

Ale předtím, než můžete mít jedno z toho, 

musíte mít Naději, 

protože naděje je základem veškerého lidského úspěchu; 

a bez naděje nelze dosáhnout ničeho konstruktivního. 

Naděje je Čistá touha, že to, co si přejete, je možné

a že je to možné i pro vás. 

Je to klíč ke Všemu Dobru, 

který kdy přišel do vašeho světa 

a který do vašeho světa kdy přijde. 

Naděje je otevřenými dveřmi

Do samotného Srdce Boha. 

Naděje vás vede k víře; a víra je uvědomění si, že to, 

po čem vám Bůh dovolil toužit, je možné. 

A inspirací, vaším příkladem, 

této naděje a víry, 

je Láska.

 

Jako dítě Jediného Boha, JÁ JSEM, 

máte v sobě všechny vlastnosti Otce. 

Vy, jako Vědomý Stvořitel, 

můžete prostřednictvím porozumění 

a uplatňování svých přirozených božských schopností přikázat vše, 

co může přikázat sám Bůh; 

a je to vaše výsada tak činit. 

A je mou výsadou pomoci vám dosáhnout stavu Jednoty s Otcem,

JÁ JSEM Přítomností, 

ve které se vše, po čem toužíte, 

stává okamžitou realitou prostřednictvím okamžitého vědomí a Síly Světla, 

kterým JÁ JSEM. 

Očekávám, že nyní všichni půjdete vpřed 

a začnete dosahovat toho, co jsem vám ukázal, 

a že s mou pomocí se brzy naučíte tuto vizi uskutečnit. 

Protože když se naučíte poslušnosti velké JÁ JSEM Přítomnosti, 

která je ve vás a nad vámi 

a kterou se naučíte kontaktovat ve svém Srdci 

– s níž jsme Přítomnost Já a všichni Nanebevzatí Mistři jedno

– když se budete očišťovat, 

budeme schopni vám stále více pomáhat

– a stále s vámi pracovat a instruovat vás zevnitř. 

A zjistíte, že jak budete čistší a čistší, 

přibližujeme se k vám stále blíž; 

a jako by zázrakem začnou vznikat všechny věci, které si můžete přát 

– neboť vše, čeho kdy dosáhneš, již existuje jako možnost; 

a čeká jen na vás, 

abyste si to nárokovali a udělali z toho svou realitu. 

V tomto novém vědomí, 

do kterého se posouváte, 

začnete 

– i když stále na této Zemi jako hmatatelná, viditelná přítomnost 

– prostřednictvím pomoci, 

kterou máme pouze my sami poskytovat, 

žít a pracovat ve svém Těle Světla, které sami máte. 

Stvořené a nad nimiž jste úplným Mistrem. 

To bude začátek vašeho vstupu do Království Nebeského.

Moji drazí přátelé, s vaší pomocí 

– a pokud má být úspěšná, potřebuji vaši pomoc 

– vykročíme společně jako jedno Velké Boží Bratrstvo, 

jehož jsou všichni součástí, 

a učiníme toto Království skutečností. 

Toto je Nový zlatý věk, 

v jehož zrodu máte všichni poslání; 

a je to tím, 

že vám pomáháme očistit se a zdokonalit se pro toto poslání 

– pokročit vpřed jako Mistr (včetně dam) 

– ve kterém je mou ctí a výsadou být vám nápomocný. 

Toto je moje velká radost, protože tento čas 

– kdy mnozí z vás jsou připraveni vykročit 

– je časem, 

na který jsem čekal mnoho staletí.

 

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP