Já Jsem

ČARODĚJNICTVÍ V POLITICE A SVOBODA JEDINCE

Západní svět se rád klame myšlenkou, 

když odmítá přijmout starodávnou 

a východní myšlenku čarodějnictví 

– jinými slovy zneužití duchovních sil. 

V politických oblastech se dnes používá 

nejhorší druh čarodějnictví, 

jaký kdy byl v historii lidstva znám, 

díky použití mentální síly, 

která je nesprávně kvalifikovaná. 

Pokud by byla stejná ohromná mentální síla 

použita opačně, 

aby bylo vědění, 

že na každém jednotlivém místě, 

která jsou oficiálními úředními místy, 

je pouze Bůh v akci, 

odesílatel této kvality nebo Pravdy 

by byl nejen sám svobodný, 

ale politický svět 

by byl naplněn Svobodou a Spravedlností.

Pak bychom zažili svět přírody, 

Svět, ve kterém je Bůh v akci – všude přítomný. 

Je tomu dnes stejně, 

jako tomu bylo v Egyptě. 

Ti, kteří zneužívají duševní sílu, 

se vrhají na hřeben disharmonie, 

ztělesnění za ztělesněním. 

Postavte se k tomu takto: 

„Nepodléhám podmínkám od nikoho ani ničeho o mě,

kromě těch od Boha – Dobra, 

„JÁ JSEM“ vždy pod Božím příkazem.“

Musíte si osvojit zvyk uklidnit se. 

Sedněte si třikrát, nebo čtyřikrát denně 

a oprostěte se od vnějšího. 

To umožní přijímat Energii. 

Naučte se ovládat a směřovat Energii ve vašem těle. 

Pokud chcete, aby energie byla klidná – buďte v klidu. 

Pokud chcete, aby byla energie aktivní – buďte aktivní. 

Musíte vstát, čelit věcem a povznést se nad to. 

Jinak to nejde. 

Student by měl ve všech směrech sledovat své zvyky a rozbíjet je. 

Nemělo by mu to být nařizováno, 

ale musí se sám podívat do sebe a vykořenit, co není dokonalé. 

To přináší Svobodu, 

která není možná žádným jiným způsobem. 

Zachování starých zvyků je jako nosit staré, 

opotřebované šaty.

Student nesmí čekat, 

až za něj někdo jiný vymyslí tyto věci. 

Musí to udělat sám…

Saint Germain, volný překlad + foto. Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Co je „nejhorší druh čarodějnictví“,
  jaký kdy byl v historii lidstva znám?
  S lidskou obětí.
  A toto se v politice používá.
  K nesprávnému nasměrování duchovních sil.

  Lidé se často ptají, jak je možné,
  že jim to tak vychází?
  Protože lidstvo se rádo obelhává tím,
  že nic takového neexistuje.

  Že jsou to jen pohádky a výmysly,
  že zneužívání síly znalostmi mágů z Egypta
  zůstalo za námi v hluboké historii.

  Jaký je rozdíl mezi běžným lidstvem
  a jistými politickými a mocenskými kruhy.
  Ten, že lidstvo je neinformované
  a popírá věci,
  které jistí tzv. mocní jedinci
  využívají ve svůj prospěch
  a jsou velmi, velmi informovaní
  o možnosti, jak směrovat duchovní sílu
  tak, aby pracovala ve prospěch jejich temných záměrů.

  A využívají k tomu pravidelně právě tyto rituály
  s lidskými oběťmi.

  Zde máte potvrzeny informace od Saint Germaina,
  které dokreslují předešlý opublikovaný text
  od Barbary Marciniak 😉🧙‍♀️🏁