MAIA TEXTY

NOVÝM PŘÍBĚHEM TVOŘÍTE JINOU VERZI SAMI SEBE NAPŘÍČ ČASEM

Vyprávěním zcela nového životního příběhu 

má nesmírný vliv na naši současnou realitu.

V tomto bodě je velmi silný potenciál tajemství změny života.

Pochopením tohoto principu se odstraní další vrstva manipulace, 

která nám brání v poznání širšího vlivu našeho jednání na náš život 

v celé jeho časové šíři a v celé jeho multidimenzionalitě.

Od malička jsou lidé naučeni neustále něco vzájemně porovnávat 

a v této setrvačnosti vězí velmi dlouho.

Kromě porovnávání sami sebe s ostatními, 

jsou tendence porovnávat události i v rámci časové osy, 

aniž bych si mnozí uvědomovali,

že jsou tyto věci absolutně neporovnatelné. 

Neustále je pobízeno, jak je nutné studovat minulost, 

aby se z ní lidé poučili 

a aby ji v jistých rysech i nadále následovali. 

A pak jsou následně z minulosti poskytnuta vybraná data, 

která odkrývají pouze maličký zlomek opravdových událostí

a jejich souvislostí.

Lidé jsou vedeni k tomu, se neustále zaobírat minulým časem, 

nebo budoucím „aby“. 

„Dělej to tak a tak, ABY tě nikdo nepomluvil, 

aby si o tobě nemysleli to a to, 

abys byl zabezpečený na důchod, 

abys mohl být tím a tím, abys…“

Všechny tyto minulosti a budoucnosti 

jedince neustále pronásledují 

a dle těchto časů kontrolují své chování, 

své zájmy a kompletně svůj život…

Tímto se odpoutávájí od plně vědomých prožitků TEĎ, 

které doopravdy vytváří jak budoucnost, tak i minulost.

V TEĎ se můžete stát jakoukoliv bytostí.

Odvíjí se to od toho, co si pro sebe definujete.

Jací jste právě teď a jací jste VŽDY BYLI. 

Tedy touto definicí v TEĎ zasahujete do vaší minulosti.

Ukončujete tím cyklus traumat a určitých zkušeností, 

které vás ovlivňují jak na vědomé, 

tak i podvědomé úrovni 

a takto vám zasahují do vaší přítomnosti 

a současně s tím i do budoucnosti.

Každá vaše zkušenost má vliv na upevňování vašich přesvědčení 

a společenských paradigmat 

a tvoří vaše další skutečnosti, 

které si na základě této víry neustále přitahujete do života. 

Toto vše také ovlivňuje vaše buňky a fyzické tělo, 

stejně jako duchovní vývoj.

Vaše staré zkušenosti a stará traumata jsou aktivována 

neustálým připomínáním si své minulosti.

Vždy jednáte podle svých minulých rozhodnutí.

A na vědomé úrovni chvíli trvá, 

než se zajetých kolejí starého myšlení zbavíte.

Všechny vaše přicházející strachy se odvíjí 

od vaší přijaté víry či přesvědčení, 

které jste si ověřili vašimi minulými prožitky.

A teď se na chvíli zastavte, 

a výše napsané si ještě jednou uvědomte v co největší pozornosti,

jaké jste schopni.

Co to pro vás znamená?

Co to znamená pro nové paradigma, které je tu zapotřebí ukotvit?

Jak to ovlivňuje vaši výchovu dětí a předávání jim svých zkušeností?

Co to znamená pro lidi, kteří nás inspirují 

a neustále svá slova dokola a dokola opakují?

Princip přeměny budoucnosti a minulosti tím, 

co si pro sebe definuji za život a zkušenosti v TEĎ, 

znamená veliké procitnutí a uvědomění si, 

jak si definujeme svůj život.

Časté přemítání o svých minulých zážitcích, 

své minulé roli a neustálé porovnávání, 

do jisté míry aktivuje způsoby reakcí dle staré, 

neustále připomínané víry.

Zato, když se kdokoliv odpojí od tohoto programu 

a dokáže se pocitově vcítit do své nové role, 

do své nové definice toho, 

kým chce být a kým ve své podstatě již je,

rozprostře se v něm mnohem intenzivnější Světlo, 

mnohem více energie a lehkosti bytí.

Tímto procitnutím cítí, že drží důležitý klíč 

k dalším změnám svého života v jakékoliv jeho části.

Lidé velimi rádi čtou, nebo poslouchají příběhy, 

jaké neštěstí a problémy někdo druhý prožíval, 

a jak z nich našel cestu 

a něco ve svém životě změnil.

Milují, když jsou tyto problémy a pocity s nimi spojené 

pěkně dopodrobna vykresleny, 

aby si mohli uvědomit,

že s nimi nejsou na tomto světě sami. 

Uspokojuje je to, protože v tuto chvíli, 

když podobné strasti prožívají, 

odvádí je to na chvíli od nich prostřednictvím cizích příběhů.

Avšak, čím více žijete svůj život podle svých představ, 

tím méně vyhledáváte příběhy přeměny těžkostí v něco lepšího

a přitahují vás ke čtení nebo poslouchání zcela jinak naladěné věci.

Příběhy o stálém růstu, objevování moci 

a ovládání života bez nutných propadů. 

Stále více vás zajímá princip tvorby své reality, 

než to, jakými problémy, kdo prošel 

a jak se s nimi později vypořádal.

Tyto příběhy o strastech píší smrtelní lidé.

O Mistrech nemáme podrobné zápisky jejich traumat, 

pocitů ublížení a role oběti, 

ale nanejvýše stručnou cestu života 

s občasným jednoduchým popsáním tzv. zázraku, 

který na své cestě vykonali.

Proč tito lidé, když hovořili, 

předávali pouze informace o principech tvoření si reality 

a nevyprávěli jako příklady své traumatické zážitky z dětství, 

kolikrát zhřešili,

či jak dlouho se k této své žijící realitě dostávali 

a jak vypadali před tím a jak teď?

Věděli snad něco více než lidé, 

kteří pracují podle zajetých programů a víry?

Pokud jsem novou bytostí v TEĎ, 

zákonitě mám i novou minulost 

a tomu odpovídající buducnost.

Jak bych mohl líčit stará traumata, minulé zkušenosti, 

když na to vše již teď mám zcela jiný pohled 

a díky tomuto pohledu se verze minulosti zcela změnila?

Konec starých příběhů.

Nastal čas pro novou verzi sám sebe.

Vše se odvíjí od TEĎ,

které je zcela vystavěné na úplně nové víře.

Svou víru a přesvědčení si vybíráte jen vy.

Pak teprve můžete překročit hranice času

a vystavět pravdivější úroveň toho, kdo jste.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

6 komentářů