Já Jsem,  Transformace

JSEM NEMOCNÝ…

Milí studenti, 

nevidíte, 

že když řeknete „jsem nemocný, „

jen otáčíte tento Princip Života, 

ve kterém je přirozeně pro všechno Dokonalost; 

a tak rekvalifikujete vaší svéhlavou neznalostí něco, 

co by se nikdy přirozeně nestalo?

 

Skrze dlouhá staletí svéhlavého nedorozumění,  

lidstvo velmi nabilo atmosféru o sobě falší a neskutečností,  

proto vám  nemusím říkat, 

že když řeknete „jsem nemocný, „

je to jen bídná faleš 

pokud jde o vaše Božství,  

které nemůže být nemocné.

 

Zní vám to hrubě? 

Pak říkám, promyslím to, 

a vy uvidíte 

jaké požehnání a milost 

to k vám může propustit.

 

Říkám Vám, Milý studenti, 

ve Jménu Božím, 

zastavte používání těchto špatných výrazů 

směrem k vaší Božské Přirozenosti, 

vašeho Božství, 

protože je nemožné mít Svobodu, 

dokud v tom pokračujete. 

Nemohu o tom mluvit dost často: 

že když opravdu poznáte 

a přijmete Mocnou Přítomnost Boha ve vás, 

pozitivně tam nejsou žádné nepříznivé podmínky ani kondice.

 

ZASTAVTE TO! 

Říkám Vám, 

přestaňte dávat moc vnějším podmínkám, osobám, místům nebo věcem,  

a ve Jménu Božím,  

pokaždé když se přistihnete začít říkat „jsem nemocný, „

„já jsem na mizině,“ 

“ necítím se dobře,“ 

okamžitě otočte tento fatální stav vašemu postupu; 

a deklarujte tiše se vší intenzitou směrem k vaší bytosti  – 

„JÁ JSEM“ ten, 

který je kompletně zdravý, bohatý, dokonalý, 

šťastný, mírumilovný, klidný,…” 

aby Moc rozpoznala

dokonalost v tobě 

a všude kolem tebe. 

Když uvažujete o výrazu „JÁ JSEM,“ 

znamená to, že víte,

že máte Boha v akci vyjadřujícího se ve vašem životě. 

Nenechávejte tyto falešné výrazy 

stále vás řídit a omezovat. 

Ustavičně si připomínejte: 

„Žiji, pohybuji se, a mám své Bytí  

a všechny vnější vyjádření 

v plném Bohatství Boha, 

tvořící manifestaci tohoto každý moment.“ 

 

Takto si sami sebe připomínejte nepřemožitelné, 

jako Nepokořitelnou Přítomnost, 

tímto držíte dveře otevřené pro Jeho čistý proud,  

nepřemožitelnou esenci a Inteligenci 

zaplétající se do vašeho vnější výrazu, 

který se stává neobyčejně Dokonalý. 

Prosím u vás, Milí,

nepoužívejte dál tyto špatné výrazy myšlení 

jakýmkoliv hokus-pokus způsobem, 

protože můžete snadno sklouznout 

ke sklizni nechtěných minulých výsledků.

  

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Aktuální více, než kdy jindy.
  Jaká to mantra …jsem nemocný, necítím se dobře a pod.
  V této době je to velmi aktuální téma.

  I Saint Germain s důrazem upozorňuje,
  že neexistuje žádná bakterie nebo něco podobného z vnějšku,
  vždy je to jen výsledek myšlení.
  Existují na to i veděcká potvrzení. 😍

  A jaká to velká odvaha, že se lidé = Bohové, rozhodli takto programovat.
  Rozhodli se hrát tuto hru, aby se obklikou dobrali Pravdy. 😉

  Doporučuji tento text přečíst celý.
  Je tam i pěkná afirmace.
  V našem Proudu Života není nic nedokonalé,
  je to jen myšlení,
  které to odívá.