MAIA TEXTY,  Transformace

KLID JE VLÁDCEM NEPOKOJE A VAŠÍ SKUTEČNOU MOCÍ

Těžké je základem lehkého,

Klid je vládcem nepokoje.

S vědomím toho

Jsou úspěšní lidé

Vyrovnaní a soustředění,

Ať již dělají cokoliv.

I při pohledu na nejkrásnější nádheru

Setrvají v klidu nad vším povzneseni.

Proč by měl vládce říše

Svým chováním říši znevažovat?

Pokud s sebou necháte zmítat,

Pozbýváte spojení se svým základem.

Pocit neklidu je projevem ztráty kontroly nad sebou samým.

(Tao-te-t’ing. Lao-c`)

Zachovat klid, netečnost, ať se kolem vás děje cokoliv.

Skutečný Mistr ví, že v udržení klidu je Největší Moc.

Schopnost zachovat klid je skryta uvnitř, nemůžete ji hledat kdekoliv venku.

Pokud si kdokoliv zachová klid neboli „netečnost“ a to i uprostřed zmatků,

změní svůj život.

Společnost, ve které žijeme, má v sobě zakořeněné jen obviňování 

a hledání pochybení u druhých 

a tento princip se nám v posledních dvou letech zrcadlí v extrémní intenzitě.

Ty a ty a ty jsi vinen, že jsi neměl nasazenou roušku a jel jsi výtahem 

a pak jím jeli další 4 staříčci, kteří zemřeli na jedinou nemoc, kterou lidstvo zná 

a tvé viry číhaly v rohu výtahu a čekaly, kdy mohou zaútočit, 

protože jsi si dovolil porušit nařízení, dovolil jsi si dýchat 

a kvůli tomu jsi zavraždil 4 nevinné, zdravé staříky.

Přijde vám to povědomé, nebo snad přitažené za vlasy?

To se skutečně stalo (či to bylo vážně řečeno jistou osobou) a staříků bylo dokonce 5. 

Bylo jim přes 80 a všichni byli úplně zdraví.

A zemřeli kvůli nezodpovědnosti pár mladých, 

kteří si dovolili jet výtahem bez roušek.

A zanechali ve výtahu smrtící nákazu.

A tito stařečci do výtahu nastoupili sice s respirátorem, přesto zemřeli.

Toto, a podobné konstrukty skutečně leží v lidských myslích

a roztáčí to kola destruktivních programů

vinit všechny kolem sebe, za to, že si dovolili žít,

když si to ten dotyčný nemůže dovolit sám. 

Když podlehl strachu, zmítá se ve zmatku 

a chce do něj vtáhnout i ostatní, aby v tom nebyl sám.

Jak řekl Lao-c`: 

„Pokud budete ze svého neklidu někoho vinit, nikdy nedosáhnete stavu, o nějž usilujete.“

A jakého stavu chce dnešní společnost dosáhnout?

Za co lidé demonstrují na ulicích?

Slouží média k tomu, aby toužebného stavu nebylo nikdy dosaženo 

skrze hypnózu lidských myslí konstrukty sloužícími k neustálému obviňování?

Zažíváte depresi, frustraci, zlost, podráždění, rozladěnost či radost a omamnou zamilovanost?

Věříte, že ten daný pocit je způsoben vnější situací, měnící se ekonomikou či okolnostmi ve vašem okolí?

Pokud si to myslíte, ztratili jste kontakt se svou skutečnou podstatou, 

která vlastní Moc, jenž překoná aktivitu všech politiků 

a nesouladných lidí co tento svět má.

Co s tím?

Rozhodnout se pro klid, který můžete nalézt jen uvnitř sebe.

Klid je netečný vůči jakémukoliv dění ve světě všech věcí.

„Klid je vládcem nepokoje.“

V každém okamžiku máte možnost se rozhodnout,

že poskytnete Bohu uvnitř sebe volnost v jeho přirozenosti,

kterou je Dokonalost ve všech oblastech vašeho života,

nebo skrze své rozladění a neklid tuto přirozenost Boha předefinujete

a jeho materiální podstata se stane vaší sklizní.

Jaký by mohl následovat krok, pokud se již dál nechcete zmítat ve zmatku, 

nejistotě a obviňování druhých z toho, co se projevuje ve vašem světě?

Rozhodněte se TEĎ, že na všechny životní okolnosti reagujete se silou „klidu-netečnosti“,

ve které se ukrývá vaše největší Moc.

Ať už jde o jakékoliv narušení vašeho klidu z vnějšku, 

ihned si vzpomeňte na své rozhodnutí, 

požádejte svou Inteligenci proudící skrze vás, 

ať váš klid, vaši netečnost, upevní.

Můžete si okamžitě představit, 

jak jste obtočeni trubicí nebo sloupem bílého světla 

od kterého se vše nedokonalé odráží.

Okamžitou pomocí v situaci, kdy vidíte, čtete nebo slyšíte o něčem, 

co by ve vás mohlo vyvolat neklid,

je říci několikrát po sobě velmi rozhodně toto mocné prohlášení,

které okamžitě zaktivuje vaši Moc žádoucím směrem:

„JÁ JSEM Ta Netečná Přítomnost,

která vždy Vítězí!“

Všechny tyto rituály přeruší tok emocí

které by se mohly nekontrolovaně šířit skrze vaše tělo do vašeho světa

a přinést vám nežádoucí sklizeň materiálních výsledků.

V každém okamžiku máme od narození schopnost vybrat si v situacích, 

které jiné přivádí k šílenství, mocný klid.

A toto rozhodnutí udržet svou netečnost, vám nashromažďuje vaši Moc.

Okamžitě to přetáčí energii ve vaší bytosti a ve vašem vnějším vyjádření.

Tímto se stáváte „Vládcem“ vašeho světa

všech jeho materiálních projevení, 

všech situací 

a všech lidí, 

které se do vašeho světa dostávají.

Text + fota: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Gabriel

  Úspěšní jsou vyrovnaní, protože se zabývají jen a pouze svým předmětem své touhy a na tu jsou zaměření. Proto nevnímají skoro nic kolem sebe tak, aby jim to stálo za pozornost a drží si svůj záměr ve svém hledáčku. Je to otázka vybrat si – rozhodnout se – vstoupit na svou cestu ke svému záměru a zde paličatě setrvat, za všech okolností.

  Přesně jak píšeš zde.

  Skutečný Mistr ví, že v udržení klidu je Největší Moc.

  Schopnost zachovat klid je skryta uvnitř, nemůžete ji hledat kdekoliv venku.

  V každém okamžiku máme od narození schopnost vybrat si v situacích,
  které jiné přivádí k šílenství, mocný klid.
  Tímto se stáváte „Vládcem“ vašeho světa,