Abraham,  PENÍZE

MŮJ ŽIVOT SE STÁLE ZLEPŠUJE…

Abraham: Lidé říkají:

„Chci být tam.“

„A co je to tam?“

„To nevím, ale je tam daleko lépe.“

„Proč tam chcete jít?“

A oni pak řeknou: 

„Protože tady nejsem šťastný.“

„Proč tam chcete jít?“

„Protože tady nejsem šťastný.“

„Co bude tam?“

„To nevím. Já tam nikdy nebyl. Chci tam, protože jsem tady.“

„A co bude tam?“

„To nevím. Já tam nikdy nebyl.“

„Zkuste přemýšlet nad tím, co je tam.“

„Je to těžké. Já nevím. Nikdy jsem tam nebyl. 

Nedokáži si představit, co je tam. 

Nesnáším to tady. 

Vím pouze, co je tady. 

A nesnáším, co je tady, a proto chci být tam.“

Nemůžete se tam dostat za těchto podmínek. 

Musíte být ve vibračním souladu s tím, co je tam, 

ještě před tím, než Vesmír přivolá to, co je tam, 

na místo, kde jste teď. 

Jinými slovy jako první musíte najít vibrační soulad.

Naši fyzičtí přátelé řeknou: 

„Je to těžké. Je těžké si nevšímat věcí, které se dějí kolem mě.“

My řekneme: 

„Ale vy to můžete udělat. 

Je to jednoduché.“

„Jenže je to velmi těžké.“

„Tak to trochu cvičte.“

„Je těžké to cvičit.“

My řekneme: 

„Tak se trochu pokuste.“

„Je to velmi těžké, protože kolem mě se děje tolik věcí, které chci, aby se děly jinak.“

Musíte najít způsob, jakým myslet na myšlenky, při kterých najdete úlevu před tím,

než se okolí změní. 

Musíte začít vyprávět jiný příběh

Musíte příběh vyprávět takovým způsobem, jakým chcete, aby byl dříve,

než se příběh odehrávající se okolo vás změní podle příběhu,

který vyprávíte.

Víte, že vše, co žijete, co vidíte, 

co kdokoliv vidí a žije, všechno, 

co je viděno a žito kýmkoliv 

je odpovědí na příběh, 

který vypráví? 

TEČKA.

Příběh, který žijí… 

Způsob, jakým přemýšlejí… 

Způsob, jakým se cítí… 

nálady a přístup ke věcem…. 

Jste vaším vlastním Bodem přitažlivosti.

Jestli chcete, aby se něco změnilo na příběhu a způsobu, jakým se manifestuje, 

musíte příběh vyprávět způsobem, 

který změní vaše emoce ve chvíli, 

kdy ho vyprávíte. 

Znamená to, 

že musíte vynechat každou odezvu od ostatních 

a musíte hledat odezvu v souladu s tím, 

kým opravdu jste!

Víme, že vás baví se bavit o věcech, které v ostatních vyvolávají odezvu ostatních.

Někdy chcete prostě jejich sympatie, 

někdy jejich porozumění. 

Někdy chcete, abyste byli na stejné vlně; 

abyste si rozuměli a vnímali věci stejně.  

Vy ale musíte to, 

co každý ostatní myslí, 

vynechat 

a musíte se zaměřit na to, 

co si myslíte vy 

a vibraci uvnitř vás.

Takže my chceme, 

abyste začali slyšet příběh, 

který Zdroj uvnitř vás vypráví. 

Zdroj uvnitř vás říká tento příběh: 

„Máte svou cenu za hranice vlastního popisu.“

Když však říkáte: „Věci nejdou dobře.“

tak příběhy se vzájemně vylučují.

Zdroj říká: 

„Vše je pro vás dobré.“

Vy říkáte: „Ne, takto se to neděje.“

Zdroj: „ Všeeechnooo jeee prooo vááás dooobrééé!“

Vy řeknete: „ V jakém světě vy vlastně žijete?“ (smích)

„Vše je dobré! 

Vše je dobré! 

Hojnost je v rovnováze!“

„Ne tam, kde žiju já.“

„Je tu pronikavá hojnost, která k vám proudí! 

Je to pohádková hojnost, 

která byla vámi přivolána 

a uvnitř vás držena Zdrojem 

a opečovávána Zdrojem uvnitř vás. 

Máte vibrační účet, 

který skrývá ohromnou finanční hojnost!“

Vy řeknete: „Tak kde tedy je?“ (smích)

My říkáme:

„Zaposlouchejte se do příběhu, který vyprávíte!“

Musíte ho začít vyprávět si takto: …

Od přírody jsem předurčen žít v hojnosti 

a hojnost ke mně plyne v dostatečném množství. Rozumím tomu na základě komunikace s lidmi,

se kterými mluvím. 

Miluji život, který žiji. 

Je zábava expandovat a růst. 

Miluji kontrast svého okolí, 

který mi pomáhá poznat nové věci, 

které chci. 

A často, nebo vlastně obvykle, se má vibrace neshoduje s tím, co chci, 

ale mohu pociťovat rozdíl v okamžiku, 

kdy se neshoduje, 

a pak se naklonit směrem, kterým chci.

Můj život se stále zlepšuje a zlepšuje. 

Jsem obklopen lidmi, 

kteří jsou stejní jako já 

a jako já se učí o životě. 

Je zábava být v tomto fyzickém světě 

a dále expandovat. 

Dostávám se na kloub toho, kým jsem.

Velmi často, 

i když na to nedávám pozor , 

se Zdroj uvnitř mě natahuje nefyzickými rameny 

okolo mě a skrze mě. 

Dostávám nefyzická objetí zevnitř ven.

Někdy cítím blahobyt své vlastní osoby. 

Vnímám stopy věcí nacházející se na vibračním účtu 

a pak si užívám, 

jak se můj život začíná vyvíjet.  

Všímám si, 

jak lidé v mém okolí si užívají více a více svůj život. 

Cítím svobodu z odpojení od názorů ostatních, 

od jejich myšlenek, 

od toho, 

co po mě chtějí.  

Je to super práce žít znovu svůj život. 

Přišel jsem na důvod, 

proč jsem přišel do této fyzické reality.”

Jinými slovy, 

jak začnete cvičit svůj příběh s tím, 

kým doopravdy jste, 

začnete nabízet stejnou vibraci. 

Nemůžete se stát tím, 

komu na vibrační úrovni odpovídáte, 

kým doopravdy jste na svém vibračním účtu, 

bez toho,

aniž byste přestali odpovídat na vše, 

co se aktualizuje ve vašem okolí. 

Jakmile začnete cítit převládající vibraci hojnosti, 

hojnost k vám musí přijít. 

Jinými slovy jako když voda teče po proudu, 

tak hojnost proudí k tomu, 

kdo našel vibrační soulad s hojností!

Když řeknete: 

„Musím pracovat tvrdě, 

abych si mohl koupit tu a tu věc.“, 

tak musíte pracovat tvrdě, 

abyste si mohli koupit tu a tu věc. 

Jak začnete říkat: 

Věci jsou snadnější a snadnější

a začínám rozumět, 

jak Vesmír plyne. 

Začínám rozumět vibračnímu vesmíru. 

Začínám násobit svůj čas přípravou věcí. 

Stávám se myslící bytostí.

Nereaguji na tak mnoho věcí, 

slaďuji se, 

jsem citlivý k energii. 

Cítím negativní emoce, 

někdy mě dostanou na negativní cestu, 

a je to dobře, 

protože se zaměřuji na něco, 

co se neshoduje s vibrací mých přání.

Jsem intuitivní vůči lidem. 

Vím, kdy jsem na stejné vlně se Zdrojem, 

abych s nimi měl mluvit.  

Cítím, když tomu tak není. 

Stávám se více intuitivní. 

Mé smysly jsou na pozoru.  

Dělám lepší práci, když se připravuji.“

Říkejte takový příběh. 

Vyprávějte příběh, 

jak věci krásně vycházejí.

„Lidé mě mají rádi.  

Daří se mi dobře, kamkoliv jdu. 

Dobré myšlenky ke mně stále přicházejí 

a vždy se mám dobře. 

Bavím se, kamkoliv jdu. 

Spolupráce je vždy kolem mě.  

Stále přicházejí nové myšlenky. 

Nikdy nemám dost tohoto fyzického zážitku. 

Zbožňuji žít život! 

Cítím se tak živý! 

Miluji lidi, kteří jsou okolo mě. 

Mám rád to množství a různorodost lidí okolo mě. Umožňuji si vidět různorodost talentů lidí okolo mě. 

Zjistil jsem, 

že jsme úžasný team, 

když spolu pracujeme.

Oceňuji lidi této planety více a více 

a miluji spolupracující přirozenost, 

kterou mají lidé přirozeně vrozenou.  

Miluji to, když vím, 

že každý si modeluje svou vibrační loďku. 

Miluji to, že zde neexistuje bezpráví. 

Miluji, když vím, 

že každý dostává to, 

co vibračně nabízí. 

Miluji, že já sám vím, 

co vibračně nabízím. 

Miluji to, když vím, 

že nikdo jiný nemusí být zodpovědný 

za krásný vývoj mého života. 

Miluji to, 

když se dostávám do módu oceňování, 

protože čím lépe to jde, tím lépe to jde.

Jsem nadšený z mého životního zážitku. 

Chci, aby každý měl takovou srandu ve svém životě, 

jako mám já.  

O ty, kteří se nebaví, se nezajímám, 

protože vím, 

že možnost radosti ze života je tu pro každého. 

Miluji být zářným příkladem pro ostatní. 

Miluji, když nabízím svoje vibrace vědomě. 

Mám rád, 

když se všechny vesmírné činitelé slaďují události. 

Miluji, když se okolnosti a události slaďují, 

aby mi daly pomanifestační důkaz, 

jak si vibračně vedu. 

Miluji, když vím, 

že na tom, co je teď, 

nezáleží,

protože o sobě mohu vyprávět nový příběh.

Miluji, když vím, 

že nezáleží na tom, 

jak moc dobrý příběh právě teď vyprávím 

a navíc nemusím být blízko k nejlepšímu příběhu, 

který lze vyprávět, 

ale miluji, když vím, 

že mohu vyprávět stále lepší a lepší příběh. 

Miluji, když vím, 

že spolupracující Vesmír odpovídá na stále lepší a lepší příběhu, který vyprávím. 

Miluji, 

když mám možnost zaměřovat svou pozornost.

Miluji, když vím, 

že jsem středem svého Vesmíru. 

Miluji, když vím, 

že tento Vesmír je vibrační. 

Miluji, když vím, 

že tento Vesmír je zcela konstantní 

a nikdy mi nepřinese to, 

s čím nejsem ve vibračním souladu. 

Miluji, když vím, 

že vše, co dostávám, 

jsem dostal, 

protože jsem stále na něco a někoho reagoval. 

Miluji, když vím, 

že svůj příběh mohu upravovat, 

že mohu vyprávět lepší a lepší příběh.

Miluji spolupracující Vesmír, 

který mi dává důkaz, 

jakmile vyprávím nový, vylepšený příběh. 

Miluji, když vím, 

že se nemůžu zmýlit 

a nemůžu vše dokončit 

a nezáleží na tom, 

kde se právě nalézám, 

protože nové informace stále přicházejí. 

Miluji lidi v okolí, 

protože hrají stejnou hru jako já. 

Miluji, když vím, 

že nejsou za mě odpovědni 

a nemohou mě kontrolovat.

Miluji, když vím, 

že my všichni jsme vibrační bytosti 

a jsme rozšířením Zdroje 

a jsme v harmonii s ostatními. 

Miluji, když vím, 

že každá část Vesmíru má v sobě to, 

co je chtěné a i to, co je nechtěné. 

Miluji, když vím, 

že každá osoba, 

se kterou se dostávám do kontaktu, 

má vždy něco, 

co mám na ní rád 

a i co na ní mám nerad. 

Je jen na mě, 

na co budu upírat svou pozornost, 

protože toho chci ve své životní zkušenosti více. 

Miluji, 

když vím,

jak moc spolupracující budou.

Miluji,

když vím, 

že jsem mocný stvořitel 

a dostávám od lidí vše, 

na co se zaměřím.

Beru veškerou zodpovědnost za to, 

co se mi stane. 

Miluji pevnost časoprostorové skutečnosti 

a ještě více miluji stabilitu mé věčné osobnosti, 

kterou já jsem. 

Miluji svou expanzi, 

miluji,

odkud jsem přišel, 

kam jdu 

a kam půjdu.”

Toto je příběh, 

který chcete vyprávět!

Nebo nějakou část z něj… 

Abraham Hicks (Esther Hicks)

Překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

11 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text vám přináší
  mnoho nádherné souladné inspirace,
  jak vyprávět váš nový příběh. 🥰

  Ten vyprávíme neustále
  během dne
  a mnohým nedochází,
  co vše je součástí jejich příběhu,
  jaké naučené myšlenky jejich příběh utváří
  a že tím netvoříme to, co chtějí,
  ale to, čím jsou naprogramováni z rodiny
  a okolní společnosti.
  Např. se v současnosti
  velmi často opakuje „obyčejný člověk“
  nebo „my obyčejní lidé“
  apod.
  Toto je součástí každodenního příběhu mnoha lidí
  a Vesmír posílá tento vibrační ekvivalent
  do jejich životů. 😉

  Já bych vám doporučila,
  vypište si krátké příběhy na kartičky
  jako malé básničky
  a učte se je vyprávět.
  Začněte třeba 2-3 krátkými příběhy,
  které na kartičce máte u sebe
  a týden si je opakovaně čtěte
  až je budete říkat z paměti.
  Pak, jak budete cítit jistotu těch slov,
  přidejte něco více…další příběh,
  který vás posouvá do většího úspěchu, hojnosti a vědění.
  Ty jednodušší příběhy pak vyřaďte
  a takto každý týden přidejte
  a obměňte jeden váš krátký příběh. 😘🍀

  A druhá rada,
  stáhněte veškerou pozornost od politiky,
  mnoha veřejných dění,
  zahoďte televizi okamžitě!
  Ta nejvíce mění vaši vibraci
  a vibračně vás programuje každý den!!!
  Stáhněte se co nejvíce i z internetu,
  hlavně ze sociálních sítí,
  a místo toho,
  věnujte veškerou energii a pozornost sobě
  a svému ladění,
  oceňování, psaní vesmírného manažera,
  vyprávění vylepšených příběhů
  a jasnosti v tom, jaká slova často používáte,
  když mluvíte. 🌼

  Nemusíte reagovat na nic,
  Dokonce nemusíte ani nějakou dobu reagovat na své děti
  a manžela či manželku,
  na své rodiče a kamarády.
  Ponořte se do ladících textů,
  pište pouze rukou na papír
  a pište hodně dlouho,
  vyhledávejte jen ty aspekty reality,
  které stojí za pohled a za vaši pozornost,
  neustále vyprávějte to,
  co chcete vy,
  ne vaše naučené programy.
  Takto se začnete posouvat ke všem řešením jakékoliv situace,
  k otevření zdrojů vašeho blahobytu,
  bohatství a nadbytku,
  k nápadům a ladícím myšlenkám
  a nové aktivitě ve vašem životě,
  která produkuje radost,
  vášeň a nadšení
  v ruku v ruce s rostoucím blahobytem a nadbytkem,
  který je vaším výsostným právem od narození!
  Maia 🌹😘

 • Avatar photo

  Radka

  Nádherné! Úžasné! Moc se mi líbí nefyzická objetí a vlastně všechno! 😀
  Stále pečlivěji si vybírám, čemu věnuji pozornost. Už i různá alternativní média, která jsem dříve hodně poslouchala , vynechávám a raději věnuji čas sobě a svému souladu a oceňování!

  Tohle jsou ty nejlepší a nejzářivější stránky a velké DÍKY za ně!!!

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   děkuji. 🙂 🙂 🙂

   Ano, mám to úplně stejně,
   také již nějakou dobu nechodím na různé alternativy,
   najednou jsem zjistila, jak jsou velmi rozlaďující
   a vnucující jisté programy,
   které ničí vlastní svět.

   Jak jsem se rozhodla,
   tak to rozhodnutí vytváří ještě větší citlivost na vibrace,
   na slova, na skryté programy.

   Zato se mi začíná dělat malinký mozol na prostředníčku
   jak hodně píši. 🙂 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Radka

    A já si říkám, co budu dělat se všemi těmi popsanými sešity a krásnými notesy 🙂 Co s tím děláš Ty? Vyhazuješ, protože už je to minulost? Ryze praktická otázka, aby nás to doma za chvíli nezavalilo 😀 😀 😀

    Ano, také to často vnímám jako velmi rozlaďující a i manipulující. Je to vlastně jen druhá strana jedné mince, ale základní atributy jsou stejné. A hlavně se pořád řeší a opakují stejné věci, které jsme již slyšeli milionkrát a nikam nás to neposouvá, naopak…

    A ještě jedna zajímavá věc, které jsem si u sebe všimla po fyzické stránce.
    Když si čtu Tvé články a něco si z nich i vypisuji, sedím u stolu úplně narovnaná. Prostě mě něco nutí se srovnat. (S držením těla jsem vždy měla trochu problém, ač na tom dost pracuji… ) A když poslouchám nebo čtu něco nesouladného i třeba z té alternativy, tak se mé tělo snaží o co největší pohodlí a srovnaná v žádném případě nejsem. Tak to je takový zajímavý postřeh, jak jsem si toho všimla. Myslím, že to dost souvisí i s tím, že u toho ladění jsem podstatně víc v přítomnosti. 🙂

    • Avatar photo

     Maia

     RADKO
     prozatím popsané sešity nechávám. Beru to tak, že slova „oceňování“
     je souladná zářivá energie, kterou hromadím
     . 🙂
     Našla jsem i pár sešitů z práce kterou jsem dělala na svém souladu
     při prvních stránkách a je to velmi milé v tom číst
     a uvědomit si, kolik věcí se mi v životě zviditelnilo,
     byť to v té době byly mé holčičí sny.
     🙂

     O držení těla…
     toto téma mě fascinuje stále více a více,
     jak stále více a více nacházím další a další propojení. 🙂
     Ve skutečnosti bych mohla velmi podrobně napsat vzorec
     pro mládí, perfektní zdraví, krásu a duchovní vzestup,
     protože letité pozorování mi dává jasné důkazy o tom,
     že to funguje u každého stejně.

     Ano, rovné držení těla souvisí s vnitřním souladem se Zdrojem = Přítomností.
     Velmi silně a vždy!

     Jakmile jsou uvnitř pěstovány nesouladné myšlenky,
     které přiškrcují životní energii,
     okamžitě se to zrcadlí v tom,
     jak dotyčný drží hlavu, krk, celou páteř a postoj nohou.

     A celé toto je spojené s držením jazyka v ústech.
     jazyk v co nejdokonalejší pozici
     je spojený se souladnými myšlenkami a postoji
     a je spojen s tím, jakou vibraci ten dotyčný má.

     Tudíž…Mistři, jak šlechtili své myšlenky, emoce,
     vzorce chování a reagování,
     jejich jazyk zaujímal stále dokonalejší pozici,
     jejich páteř se rovnala do plné dokonalosti
     a Oni tím získávali stále větší krásu a harmonii obličeje a těla.
     Proto záznamy o tom, jak vypadal Ježíš, Marie,
     Saint Germain a mnoho dalších
     vždy mluví o oslnivé kráse, statném vyparcovaném těla u mužů
     a dokonalé figuře u žen.

     Nedávno v jednom rozhovoru…a asi je i na stránkách,
     paní Soňa Peková mluví o postavě Ježíš a Marii
     a o svědectví člověka, který Marii viděl na vlastní oči
     a popsal ji jako ženu nevídané Krásy! 🙂

     Ještě by se to dalo vyjádřit takto…
     vše, co stoupá nahoru… se dostává do souladu se Zdrojem = Přítomností
     a jde to procesem vzestupu.
     Stoupání se týká také fyzického těla
     v co nejvyšší pozici jazyk, vysoká pozice hlavy a krku, dokonale rovná páteř jako pravítko
     (esičko, které je považováno za normu, je norma rozladěných běžných lidí a není to vůbec správně rovná páteř).
     Proto malé děti, jak jsou nejvíce spojené se Zdrojem, mají páteř rovnou- bez ohybů,
     než je zohýbá „život“ a společenské programy.

     Dále – co se týká vzestupu… a stoupání nahoru…
     k rovné páteři patří i udržování tonu svalů.
     A ten se drží díky rovnému postoji a perfektnímu držení jazyka nahoře.
     To je propojené se všemi svaly těla.
     Držení tonu svalů, jejich stálého zápřahu souvisí s tím,
     že svaly nepodléhají gravitaci.
     Jakékoliv sebemenší uvolnění – povolení držení hlavy, jazyka, břicha, svalů páteře, svalů hýždí,
     svalů nohou…jde v ruku v ruce s tím,
     že se svaly dostanou pod nadvládu „gravitace“
     a vše klesá, hroutí se, sestupuje dolů a až co nejníže…do země= smrt. 😉

     Neexistuje jedinec,
     který vykazuje jistý věk a má u toho perfektní pozici hlavy, páteře, rovný postoj nohou, perfektně rovné břicho.
     Také takový jedinec, jak vykazuje čas,
     hromadí se mu zvyk mít kritické myšlenky.
     To souvisí i s biochemií mozku
     protože nesprávný postoj, povolený jazyk – a tím obsence stimulace vagusového nervu způsobuje,

     že v těle a v mozku vznikají stresové hormony, každý den
     a to ovlivňuje způsob myšlení, emoce, zvyky.

     A takto bych mohla pokračovat a pokračovat a pokračovat. 🙂 🙂 🙂
     No
     a to měl být stručný příspěvek. 🙂 🙂 🙂

     Takže jako závěr… rovná páteř souvisí se souladem s Přítomností = Zdrojem.
     Když pěstujeme více souladné myšlenky,
     lze zaznamenat,
     že máme tendence lépe a rovněji držet hlavu, páteř i jazyk.
     Což se postupně ozrcadlí na našem obličeji, těla,
     úsměvu a také na množství světla,
     které začneme vyzařovat a lidé si toho všímají.
     🙂

     • Avatar photo

      Radka

      Maio, děkuji za vyčerpávající odpovědi!!! 🥰🌹
      Souladnou zářivou Energii si tedy budu taky hromadit ! 🙂 A vyhodím tu nesouladnou 😀

      V hlavě mi běží představa, jak máš krásné místo, kde přednášíš lidem a ukazuješ jim praktické používání všech těchto úžasných nástrojů pro vylaďování a povznášení lidstva a celého Universa. Jsou to úžasné poklady!
      A oceňuji každý malý krůček, který udělám ke svému stoupání!

      ❤️🧡💛💚💙💜 DĚKUJI!!!❤️🧡💛💚💙💜

     • Avatar photo

      Katerina

      Maio,
      i já se připojuji k Radce a mnohokrát děkuji za toto sáhodlouhé doplnění k objasnění správného postoje těla. Vědouc, jak je to důležité, dávám si na můj postoj stále větší a větší pozor a taktéž jsem si všimla, že jsem-li v dobrém rozpoložení, jde to o mnohem lépe.
      A ten návod, jak zaměstnat nechtěné brebentící myšlenky vytažením kartičky s napsaným pozitivním příběhem je rovněž skvělý.
      Jinak skládám velkou poklonu nad tou dechberoucí krásou Tvých záběrů. Ta zvěčněná křehkost jetelinky a žluté růžičky je zkrátka úžasná.

 • Avatar photo

  Ludmila Novotná

  Maio,
  při čtení se mi dělalo víc a víc dobře a zalévalo mě dojetí, rozechvění plné světla, až se mi zdálo, že už jsem plná, že už víc nepojmu.
  Zazvonila mi tvoje poznámka s televizí a zprávami, to je poselství pro mě.
  Taky mi zazvonilo poslouchat samu sebe, co říkám.
  Krásu květin viděnou tvýma očima ani nedovedu ocenit slovy, pouze cítím úžas nad tou nádherou.
  V přírodě vidím tu marnotratnou hojnost a tak, když pobývám v přírodě, cítím, že všechno je v pořádku a užívám si krásu a soulad. Máme spoustu hraček.
  Jinak jsem si pro sebe vymyslela pomůcku pro zlepšení svého života, že hledám slova a výrazy, které ve mně vzbuzují příjemné pocity a přidávám je do svého zásobníku. S těmi pak pracuji. Vždycky jsem měla vztah k českému jazyku a bavilo mě zkoumat slova a procitovat je, co znamenají.
  Některé výrazy jsem opustila a některé nově zařadila. Je to moc hezký proces stoupání do jiné polohy.
  Velké díky, jsem dychtivá, co přijde.
  Ludmila

  • Avatar photo

   Maia

   LUDMILO
   děkuji. 🙂
   Krásné číst taková slova
   a báječné vědět, že vás texty tak úžasně inspirují. 🙂

   Ano, vědomé vybírání slov
   je krásná aktivita.
   Ta vibrace ovlivňuje nejenom vnější svět
   ale i ten náš vnitřní.
   Tak jak tón určuje vzory jemného písku
   a čím vyšší vibraci má,
   tím jsou vzory krásnější a složitější,
   tak slova a jejich tón (vibrace)
   tvaruje náš svět vnější i vnitřní.

   Děkuji

 • Avatar photo

  Monika

  Milá Maruško,

  Vaše stránky jsem navštěvovala už několik let zpátky, ještě před pauzou, která pak nastala. Nyní jsem tady často návštěvníkem a jsem Vám velmi vděčná, že s námi sdílíte Vaše články a názory, pohledy. Nejen články ale i komentáře jsou velmi obohacující. Pokaždé když sem zavítám, se čtením každého slova se ve mě rozlévá klid a známý pocit, jako byste mi připomínala na co jsem dávno zapoměla, ale v srdci a v duši to někde hluboko je. Nemohu najít slovo, které by vyjádřilo co při čtení Vašich článků cítím. Je to soulad sama se sebou.
  Častokrát používám spojení Já Jsem Vzkříšení a Život. Krásně zafunguje jakási ochrana před tím co se právě děje a věci kolem mě se začnou dávat do pořádku. Samotné spojení Já Jsem má pro mne silnou energii, plnou lásky, radosti, štěstí a vděčnosti. Děkuji, ze srdce. M.

  • Avatar photo

   Maia

   MONIKO
   děkuji, že jsou pro Vás tyto stránky tak inspirující.
   A děkuji za zpětnou vazbu ohledně „JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“,
   protože takto to funguje i mě a ještě o pár lidech vím.
   A tak je to pro mne potvrzení toho,
   že to není náhoda,
   nebo že to takto funguje jen mě
   a že toto prohlášení má velkou Moc
   rychle dát věci do pořádku
   i když stojíme uprostřed pořádného bordelu,
   který jsme si, byť někdy nevědomě, stvořili. 🙂 🙂 🙂

   Nejlepší na tom je,
   že to můžeme použít kdykoliv,
   bez zasvěcení, kurzů, a pod.
   a máme to k dispozici okamžitě
   a výsledky se začnou zjevovat rychle.

   Oceňuji Vaše slova. 🙂